Nová publikace připomíná čistky na VŠ po únoru 1948

pátek, 26. únor 2021

Bezprostředně po upevnění komunistické moci v únoru roku 1948 následovaly na vysokých školách v Československu rozsáhlé politické čistky. Tehdejší události připomíná souhrnná internetová publikace, kterou vydal Pražský akademický klub 48.

pieta pochod studentu Royt 11

„Počátkem roku 1949 proběhla na vysokých školách největší politická čistka v moderních československých dějinách. Komise složené převážně z komunistických studentů během měsíce vyloučili přes devět tisíc svých nekomunistických kolegů. Tato nespravedlnost byla jen počátkem politické represe nekomunistických studentů - většina skončila u podřadných zaměstnání, v pomocných praporech PTP na nucených pracích nebo přímo v komunistických koncentračních lágrech. Jen malá část se ke svému studiu mohla vrátit. Jednalo se o jeden z největších zásahů komunistické totality do chodu vysokých škol, který neměl obdoby ani v sousedních komunistických státech,“ říká Martin Špolc, předseda Pražského akademického klubu 48.

Odpoledne 25. února 1948 se průvod vysokoškolských studentů a dalších občanů vydal na pochod na Pražský hrad, aby vyjádřil podporu prezidentovi Edvardu Benešovi a vyjádřil nesouhlas s komunistickým převzetím moci. V Nerudově ulici je zastavil policejní kordon se samopaly a začal je tvrdě vytlačovat, přičemž byl jeden ze studentů postřelen náhodným výstřelem. Po vytlačení studentů bylo zajištěno 71 osob a většina z nich byla potrestána několika dny vězení.

pieta pochod studentu Royt 04pieta pochod studentu Royt 03

U příležitosti 73. výročí pochodu se v Nerudově ulici konalo pietní setkání za účasti místopředsedy Senátu PČR Jiřího Oberfalzera, poslankyně Miroslavy Němcové a zástupců českých vysokých škol. Univerzitu Karlovu zastupoval prorektor Jan Royt.

pieta pochod studentu Royt 07

Publikaci o politických čistkách po únoru 1948 naleznete na webu Pražského akademického klubu 48.

Autor:
Foto: Michal Novotný

Sdílejte článek: