Výstava Energie a civilizace ukazuje závislost na zdrojích

pondělí, 10 květen 2021 07:15

Univerzita Karlova je partnerem venkovní výstavy Energie a civilizace na pražské Kampě. Velkoformátové panely s fotografiemi a texty řeší v rámci čtyř desítek témat způsoby využívání energie v historických, společenských, politických a technických souvislostech a výstava nastiňuje jejich možné dopady na naši i budoucí generace. Návštěvníci mohou výstavu zdarma navštívit do 27. června 2021.

2021 05 05 vystava Energie  a civilizace Kampa 27

„Třetí role Univerzity Karlovy je jedním z pilířů naší akademické obce – přenášet vědecké poznatky do praxe a nastolovat aktuální společenská témata je jednou z našich priorit. To, jaká bude naše budoucnost, budoucnost našich dětí a obecně stav naší země záleží na každém z nás. Jsem proto moc rád, že jsme jedním z partnerů výstavy Energie a civilizace. Po úspěšné výstavě Voda a civilizace je to další významná akce určená nejširší veřejnosti. Je evidentní, že žijeme v přelomové době, která vyžaduje a bude vyžadovat stále víc změnu přístupů i čekávání. A způsob zacházení s dostupnými zdroji energie bude představovat jeden z významných limitů toho, co bude možné,“ říká o výstavě Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.

Podle kurátora výstavy Miroslava Bárty lidstvo dosáhlo díky objevování stále nových zdrojů energie dnešní technologické úrovně, jež je klíčová i pro zajištění národní bezpečnosti. Komentovaná prohlídka:

„Co svět stojí světem, otázka zajištění energie a zdrojů byla, je a vždy bude jedním ze základních a výsostně strategických aspektů fungování jakékoli lidské společnosti nebo civilizace. Dostatek zdrojů je limitujícím faktorem vývoje, životní úrovně i technologií. Dnes je tato otázka ještě zásadnější, a to tím spíš, že se kontrola zdrojů stává globální a může významně narušit geopolitický poměr sil. Stejně tak pokud chceme dosahovat stále vyšší úrovně naší společnosti, musí být starostí každého z nás otázka zajištění objektivně levných zdrojů energie,“ říká Bárta, prorektor UK a egyptolog.

2021 05 05 vystava Energie  a civilizace Kampa 612021 05 05 vystava Energie  a civilizace Kampa 24

Výstava ukazuje typy energií na přehledných schématech a fotografiích od využití ohně, přes století páry, průmyslovou revoluci, vynález elektřiny, počátky těžby ropy, využití vodních, větrných i solárních elektráren i atomového jádra. Divák si prohlédne panely věnované geotermální energii, elektromobilitě, umělé inteligenci i městům budoucnosti.

vystavaExpozice se dotýká i tak aktuálních témat jako jsou jaderná energetika, role fosilních paliv, elektromobilita, datová centra a jejich dopady na životní prostředí i důsledky těžby jako je devastace přírody a významných ekosystémů. Upozorňuje na nově nastupující zdroje „zelené“ energie nebo fenomén, jímž je skutečnost, že naše civilizace je vůbec prvou, která nedokáže většinu z toho, co vyrobí, recyklovat nebo znovu použít ve výrobním procesu, na což naléhavě upozorňuje Miroslav Bárta.

Zajímavostí je dále například fotografie přesné funkční kopie parního stroje, který byl vyrobený ze 150 kusů na 3D tiskárně. Celý projekt trval 845 hodin a uskutečnil jej klub JetX Engineering z Univerzity Glasgow. Vernisáž navštívila řada osobností včetně Dany Drábové, expertky na jadernou energii, anebo profesora Vladimíra Maříka z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT.

Záštitu výstavě poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. „Energetika je prioritou a neoddělitelnou součástí ministerstva průmyslu a obchodu. S rozumem, tak, abychom neohrozili naši energetickou bezpečnost a aby to bylo ekonomicky obhajitelné a technicky proveditelné, míříme k bezemisní energetice. Inovace v energetice jsou naší budoucností a příležitostí pro českou ekonomiku, špičkové odborníky máme,“ ocenil vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček.

2021 05 05 vystava Energie  a civilizace Kampa 382021 05 05 vystava Energie  a civilizace Kampa 50

„Výstava otevírá důležité téma hospodaření s energií. V Praze se touto oblastí intenzivně zabýváme a chceme ji rozvíjet za použití udržitelných zdrojů, ideálně prostřednictvím inovací a chytrých řešení. V loňském roce jsme zřídili pozici energetického manažera, který dohlíží na úspory v městských budovách a na využívání obnovitelných zdrojů. Věřím, že tím přispíváme k psaní další, zelenější kapitoly v dějinách Prahy i naší země,“ dodává Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy.

Energie a civilizace navazuje na putovní výstavu Voda a civilizace, jíž připravila společnost Medialogue přede dvěma lety. „Výstava je po expozici Voda a civilizace v pořadí druhá věnovaná udržitelné budoucnosti nás všech. Těmito tématy se dlouhodobě zabývám, protože vidím, že odpovědnost za naši budoucnost je záležitostí každého z nás. Jsem ráda, že řada lidí i díky těmto výstavám uvažuje o naší společné budoucnosti s větší zodpovědností,“ uzavírá Olga Menzelová, producentka výstavy.

Autor: redakce
Foto: Michal Novotný

Sdílejte článek: