„Snad ze Západu dorazí také trend nekouřit,“ říká Barbora Horehleďová z IFMSA

středa, 05 červen 2013 16:03

Světový den bez tabáku si na 3. lékařské fakultě UK připomněli 30. května vernisáží soutěžních prací o nejlepší plakát s tematikou boje proti užívání tabákových výrobků u pracovníků ve zdravotnictví. Pořadatelem akce byl tradičně Ústav zdraví dětí a mládeže a Ústav farmakologie 3. lékařské fakulty UK.  

Do výtvarné soutěže se přihlásilo celkem 26 prací a kromě studentů 3. lékařské fakulty se letos zapojili i studenti gymnázií a základních škol. První místo v soutěži spojené s finanční odměnou získal student 3. ročníku Michal Holub. Práce jsou vystaveny ve foyeru 3. lékařské fakulty do 7. června 2013 a následně se přestěhují do prostor Vinohradské nemocnice.

„Tématem letošního Světového dne bez tabáku je úplný zákaz reklamy na tabákové výrobky, včetně propagace a sponzorství. Je to velký úkol pro naše legislativce, kteří by měli v souladu s Rámcovou úmluvou Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku pracovat na omezení všech forem reklamy na tabákové výrobky,“ sdělila při zahájení výstavy výtvarných děl hlavní organizátorka akce MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.

Procento denních kuřáků z řad studentů 3. lékařské fakulty je podle probíhajícího výzkumu významně nižší v porovnání s průměrem populace. Oproti čtvrtině kuřáků v populaci se jedná o přibližně čtyři procenta. Výsledky studie představí autoři akademické obci v rámci podzimní konference k 60. výročí fakulty.

Zástupci organizace IFMSA CZ dále seznámili přítomné studenty s protikuřáckými akcemi, které pro posluchače fakulty přichystali na čtvrtém ročníku Smoke Free Party, zábavného večera, jehož cílem je studenty učit, že se mohou dobře bavit i bez cigaret. Do Světového dne bez tabáku se zapojila IFMSA společně s Českou koalicí proti tabáku, která na pražské zastávce I. P. Pavlova otevřela informační stánek poskytující informace o možnostech odvykání kouření. Jak se ukazuje, s prevencí kouření je důležité začít už v mateřských školkách.   

 

Autor: Petra Köpplová
Foto: red.

Sdílejte článek: