Podcast zPráva: Co vše přinese nový stavební zákon?

čtvrtek, 06 leden 2022 15:26

Je nový stavební zákon ušit na míru developerům? Jaká rizika přináší v oblasti ochrany životního prostředí a proč jeho znění připravovala Hospodářská komora? Jak moc do přípravy zákona zasáhl expremiér Andrej Babiš? Zachrání nás od mnoha nelogických a rizikových řešení připravovaný komplexní pozměňovací návrh? Poslechněte si Podcast zPráva s kritikem nové právní úpravy Petrem Svobodou (na snímku vlevo) z katedry správního práva a správní vědy Právnické fakulty UK, který vedl jeho katederní kolega Roman Vybíral.

zPrava

Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., který z podstatné části nabyde účinnosti k 1. červenci 2023, svým nastavením „zavádí velikou deregulaci zejména v oblasti životního prostředí, a v tom přispěje ke zrychlení povolovacích procesů,“ uvádí doktor Svoboda. Ovšem jako kritik nové úpravy dodává: „Je ale otázka, jaké to bude mít dopady na vlastnická práva a životní prostředí. Obávám se, že velmi špatné.“

PF UK00011Nový zákon by měl zavést větší míru digitalizace a jednotné, jednoduché procesy v porovnání s původním, a zatím dosud účinným předpisem. Pro každou fázi posuzování zájmů a stavby zavádí nový zákon jeden proces. V jistém směru je to v pozitivním smyslu slova návrat ke stavebnímu zákonu z roku 1976, což je dle Svobody „docela roztomilý paradox“. Zákon počítá i s novými lhůtami, odlišnou strukturou stavebních úřadů a takzvanou integrací agendy dotčených orgánů do státní stavební správy. A to je jedním z kamenů úrazu, protože právě zde budou stavební úřady rozhodovat i tam, kde by měly rozhodovat jiné orgány státní správy. Svoboda k tomu uvádí: „Rozsáhlé oblasti ochrany zájmů životního prostředí nová zákonná úprava vlastně převádí ze specializovaných dotčených orgánů na stavební úřady s tím, že přezkumnou pravomoc bude mít v poslední instanci nejvyšší stavební úřad.“

Počítač povolení vydávat nebude

Návrh byl připraven vcelku neobvykle, namísto Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) jej připravila na popud někdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO) Hospodářská komora ČR a legislativci ministerstva pak s touto verzí teprve pracovali dál. Bohužel také dále v celém procesu tvorby a schvalování řada připomínek ze strany ministerstev, Nejvyššího správního soudu i dalších institucí nebyla vypořádána a výsledek není zcela šťastný; slovy doktora Svobody je nový zákon nevyvážený a nedostatečně hájí veřejné zájmy.

Řešením by snad mohl být komplexní pozměňovací návrh připravovaný novou vládní koalicí. Zatím byl alespoň legislativci MMR při úpravách odstraněn riskantní institut tzv. automatického rozhodnutí, který mohl znamenat například automatické povolení stavby při nečinnosti stavebního úřadu, díky čemuž, Svobodovými slovy, „nebude stavební povolení zaplaťpánbůh vydávat počítač.“

Podcast zPráva je dostupný na fakultním YouTube kanále, na Spotify, na Apple Podcast, Google Podcasts i několika dalších platformách. Preferovaný způsob poslechu si lze zvolit přímo na webu fakulty.

Autor: Vlasta Tichá, PF UK
Foto: archiv UK, Shutterstock

Sdílejte článek: