Válka na Ukrajině trvá už čtvrt roku. UK nepřestává pomáhat

pátek, 27 květen 2022 07:25

Podpora více než 150 ukrajinských studentů a akademiků, jazykové kurzy češtiny, stovky uprchlíků ubytovaných na kolejích, zapojení mediků na nádražích i v centrech... To je jen výběr z toho, jak Univerzita Karlova pomáhá válkou zmítané zemi. Do pomoci se pustila ihned poté, kdy letos v únoru putinovské Rusko vojensky vtrhlo na území svého souseda. „Věřím, že společnými silami se nám daří efektivně pomáhat,“ psala rektorka UK Milena Králíčková akademické obci koncem května. Aktivit je hodně, a neutichají.

cb4ab04f 072a 417f 83d8 af1c08e20a8b

Podpora prchajícím akademikům i studentům

V řadě míst na Ukrajině se zastavil život. Lidé utíkají před ruskou armádou, zničená byla nejen jejich obydlí, infrastruktura, ale i budovy univerzit a dalších škol. Univerzita Karlova okamžitě zareagovala a podpořila jak akademiky, tak studenty, kteří nemohli pokračovat v práci nebo ve studiu na svých domovských institucích a museli zemi opustit. Dosud tak podpořila devět akademiků, podpora pro další téměř tři desítky je nyní v jednání. Pomoci se k datu vydání dostalo také 143 freemoverům, tedy Ukrajincům, kteří kvůli válce nemohou pokračovat ve vysokoškolském studiu ve své zemi. Na fakultách UK se zapojují do výuky, ať už v angličtině nebo češtině. Ústav jazykové a odborné přípravy UK (ÚJOP UK) pro ně zorganizoval speciální jazykové kurzy češtiny. Získali také mimořádné stipendium. Pokud úspěšně absolvují přijímací řízení, od nadcházejícího akademického roku se stanou řádnými studenty UK.

„Nejobjemnější aktivitou je momentálně výuka studentů ukrajinských univerzit v režimu freemovers pro jednotlivé fakulty. Aktuálně učíme sto studentů a budeme otevírat skupiny pro dalších šedesát, plánujeme to i v menším počtu. Uskutečníme přípravný program ke studiu vysoké školy pro absolventy středních škol,“ říká Dana Hůlková Nývltová, ředitelka ÚJOP UK.

04f75ae8 3009 4947 babe bd39ac5115fd
Univerzita Karlova záhy po vypuknutí konfliktu symbolicky nasvítila své ústředí ve žluto-modrých barvách. Nicméně nezůstalo jen u gest sympatie.

Rektorka UK také vydala zvláštní opatření, díky němuž cizinci, kteří získali v České republice dočasnou ochranu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, nemusejí hradit poplatek v přijímacím řízení.

Počet podpořených akademiků: 9 (stav ke dni 11. května), 28 v procesu.
Počet podpořených freemoverů: 143 freemoverů (20 za březen, 123 za duben).

Už před vypuknutím války UK úzce spolupracovala s univerzitami na Ukrajině. Tři z nich (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ivan Franko National University of Lviv, Uzhorod National University) nyní oslovila se zájmem o hlubší spolupráci v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu a sdílení dobré praxe a společenské role univerzity. Celý projekt je součástí vznikající iniciativy Eastern Partnership University Cluster, jejímž cílem je posílit kooperaci mezi Evropskou unií a zeměmi Východního partnerství v oblasti vzdělávání a výzkumu. Projekty nové, nebo ty, na kterých fakulty UK už s ukrajinskými univerzitami pracují, nyní mohou získat díky novému opatření rektorky až stotisícovou podporu z rozpočtu UK.

Stipendia a pomoc pro studenty

018

Hned po vypuknutí války univerzita zřídila speciální infolinku, na kterou se mohou obracet všichni její studenti, zájemci o studium a akademici, kteří v souvislosti s událostmi na Ukrajině potřebují poradit nebo psychicky podpořit. Jak upozornila členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj Marie Vymazalová, studenti, kteří se kvůli válce dostali do tíživé finanční situace, si mohou také zažádat o mimořádné stipendium. Dosud se o něj přihlásilo 85 lidí, zatím ho získalo 27 z nich.

Centrum Carolina zřídilo podpůrnou skupinu pro stávající ukrajinské studenty UK, kteří jsou událostmi zasaženi a potřebují o situaci své a svých rodin v bezpečném prostředí hovořit. Postupně také vyřizuje žádosti o stipendium v akutní tíživé situaci,“ podotkla Vymazalová.

Stipendium v akutní tíživé situaci
Přijato 85 žádostí, 27 z nich již bylo schváleno, 3 staženy žadateli, 6 zamítnuto a zbylých 49 je v procesu schvalování.

Uznávání získaného vysokoškolského vzdělání

Obrovským způsobem v posledních měsících vzrostl zájem o uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání získaného na Ukrajině. Zatímco za celý rok 2020 se kvůli tomu na univerzitu obrátilo 309 žadatelů, jen do poloviny letošního května tuto možnost využilo již 566 lidí. Drtivou většinu přitom tvoří lékařské profese (přibývá ale i fyzioterapie, ošetřovatelství, psychologie a také učitelství).

„Na konci března jsem pročítal několik životopisů ukrajinských lékařek – s velkou chutí pomoci jim najít zaměstnání. Narážel jsem ale na jazykovou bariéru i problémy s uznáváním lékařského vzdělání. Pak ale přišlo jedno CV, kdy to najednou začalo dávat smysl: mladá, ale už zkušená docentka patologie Vira Tovažnianská z Charkova s perfektní angličtinou a pedagogickými zkušenostmi se zahraničními studenty... Obvykle pomalý proces přijímání nových zaměstnanců se za skvělé podpory děkanátu 2. LF UK i rektorátu UK podařilo zvládnout za rekordní dva pracovní dny a paní docentka už na našem ústavu po nástupu k 1. dubnu odučila řadu seminářů i přednášek. Spojenost je veliká a navíc oboustranná. Je fajn, že uprostřed všech těch hrůz, které se teď dějí, může občas něco dobře dopadnout,“ přiblížil jeden z příběhů magazínu Forum studijní proděkan 2. lékařské fakulty UK Josef Zámečník.

Počet žádostí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání získaného na Ukrajině:
Rok 2020: 309
Rok 2021: 369
Rok 2022: 566 (stav k začátku května)

Kurzy češtiny i workshopy pro učitele

Jedním z velkých problémů, které limituje lidi prchající před válkou, je jazyková bariéra. I na to univerzita ihned zareagovala. Zmíněný ÚJOP UK zorganizoval kurzy češtiny nejen pro freemovery, ale i pro všechny Ukrajince, kteří se rychle potřebují naučit jazyk. Mezi jejich účastníky byly i desítky dětí. Ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK a Kampusem Hybernská nyní ÚJOP chystá kurzy další. „Okamžitě jsme také zahájili sérii tří devadesátiminutových webinářů pro učitele, kteří se začali věnovat výuce češtiny pro ukrajinské děti, mládež a dospělé,“ doplňuje ředitelka Hůlková Nývltová s tím, že centrum pořádá také metodické semináře a workshopy pro učitele.

9b2bfcc5 d560 403b bbff eb52a917a25a

Azyl na kolejích

Do pomoci se zapojily také vysokoškolské Koleje a menzy UK. Na pražské koleji Na Větrníku našlo hned v březnu přístřeší 400 válečných uprchlíků. Vedle střechy nad hlavou se jim díky UK, jejím studentům, Českému červenému kříži, organizaci AMIGA a dalších institucí dostává materiální i psychologické pomoci.

Práci všech organizací i studenty – dobrovolníky chválila ředitelka kolejí a menz Miluše Valdová. „Psychologická pomoc na Větrníku je úžasná. AMIGA podává opravdu ohromný výkon. Máme teď kromě psychologů také možnost okamžité krizové intervence, arteterapie pro malé děti, skupinové terapie, terapeutické dramatické aktivity a mnoho dalšího,“ podotkla.

Jak upozornila, do aktivit se zapojili všichni, kdo mohli, díky čemuž i ve spolupráci s pražským magistrátem a městkou částí Praha 6 poskytují komplexní podporu a pomoc lidem v nouzi. „Často pořádáme informační přednášky a besedy všeho druhu, třeba o rozdílech ve školství v Česku a na Ukrajině nebo o zdravotnictví, o pracovním trhu či o bezpečnosti v zaměstnání. Pomáháme se zápisem do škol všech stupňů. Poskytujeme materiální pomoc, se kterou nám pomáhá Český červený kříž a stabilní tým dobrovolníků. Studenti z kolejí Švehlova navíc uspořádali sbírku peřin, polštářů, povlečení a ručníků,“ těšilo Valdovou.

Online překladač, koncerty, modlitby...

Do pomoci se zapojila rovněž Ústřední knihovna UK, která vedle dalšího vytvořila webové stránky pro učitele a studenty, stará se také o technické zázemí pro sdílení kurzů on-line a videí pro Ukrajince.

Řada dalších projektů, jejímž cílem je pomoci a podpořit uprchlíky z Ukrajiny, vznikla i na jednotlivých fakultách UK. Zapojili se do nich jak akademici a neakademičtí pracovníci, tak i samotní studenti. Například experti a lingvisté Matematicko-fyzikální fakulty UK rychle vyvinuli česko-ukrajinský online překladač Charles Translator for Ukraine, který už je k využití i jako mobilní appka.

64cc1f66 d8f9 4f4d a70c 05c02ae88bfe70a5fa44 834a 4060 a345 e377c095de9e

A protože UK myslí nejen na uprchlíky, ale i na ty, kteří pomáhají, jako poděkování všem dobrovolníkům uspořádala v polovině května na nádvoří Karolina koncert, kde všechny osobně přišla pozdravit a poděkovat jim i Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy .

Specializovaný web i dobrovolníci s vůlí

Veškeré informace o tom, jakou pomoc Univerzita Karlova nabízí, je zveřejňována a průběžně aktualizována na jedné přehledné internetové stránce, jež je dostupná v češtině, ukrajinštině i angličtině. Díky ní se lidé, kteří museli odejít z Ukrajiny, lépe a rychleji zorientují nejen na univerzitě, potažmo ale i v celé České republice. Důležité informace tam najdou i ti, kteří chtějí pomáhat. I těch je stále dost.

Jak uvádí Anna Krejčová, studentka třetího ročníku 3. lékařské fakulty UK, jež od počátku koordinuje práci mediků na pražském Hlavním nádraží: „Po téměř třech měsících provozu a dvou tisících ošetřených pacientech už naše časové možnosti i síly docházejí, pořád se ale přidávají noví kolegové a provoz ošetřovny se daří držet. Vůle pořád je. Sláva Ukrajině!“

Autor: Helena Zdráhalová, redakce
Foto: Univerzita Karlova

Sdílejte článek: