Centrum Malach poskytuje 52 494 interview se svědky a přeživšími genocid 20. století

čtvrtek, 28 leden 2016 23:30

U příležitosti šestého výročí vzniku CVH Malach proběhl v pondělí 25. ledna na MFF UK seminář, kde se sešli počítačoví lingvisté, historici, pedagogové a zástupci neziskových organizací. Účastníky semináře pozdravil i rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima, díky jehož podpoře CVH Malach může i nadále fungovat.

malach6_text2K prvořadým úkolům Centra vizuální historie Malach patří poskytování uživatelského zázemí pro práci s rozsáhlými archivy orální historie. V roce 2015 CVH Malach navštěvovali nejen individuální badatelé, ale také skupinové exkurze z různých fakult Univerzity Karlovy (MFF, PedF, FF, FHS i FSV), zahraniční studenti UK z programu Erasmus i studující z mimopražských univerzit (např. Technické univerzity v Liberci, Univerzity Palackého v Olomouci, Masarykovy univerzity v Brně či Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem).

„Archiv vizuální historie University of Southern California Shoah Foundation (Univerzity Jižní Kalifornie), který je nejvýznamnějším ze zdrojů dostupných v CVH Malach, se v roce 2015 výrazně rozrostl. Do archivu byly zařazeny první rozhovory s přeživšími a svědky genocidy Arménů, jejichž nahrávky pořizoval režisér arménského původu Jakob Michael Hagopian již od 70. let 20. století. V říjnu 2015 se archiv dále rozrostl o 905 interview z archivu Jewish Family & Children’s Services  Holocaust Center v San Francisku. Mezi těmito rozhovory jsou i vzpomínky 66 lidí narozených v někdejším Československu,“ popisuje koordinátor CVH Malach Jakub Mlynář. Další nahrávky byly rovněž doplněny v kolekci o Nankingském masakru, která nyní čítá celkem 30 interview. Uživatelé tak nyní mají k dispozici již 52 494 interview se svědky a přeživšími několika genocid 20. století.

malach6_text1Během roku 2015 skončilo hned několik výzkumných a vzdělávacích projektů, které činnost CVH Malach v posledních letech doprovázely. „V polovině roku byl úspěšně ukončen projekt Praha sdílená a rozdělená, který koordinovalo Multikulturní centrum Praha. Jedním z hlavních výstupů projektu je interaktivní on-line mapa Prahy, při jejímž vytváření středoškolští studenti využívali i archivní zdroje dostupné v CVH Malach. Na konci roku byl dokončen tříletý výzkumný projekt s názvem Pluralita identit československých Židů v zahraničí a její narativní vyjádření, řešený s podporou GAUK na katedře sociologie FF UK,“ vyjmenovává Jakub Mlynář. V souvislosti s prací na projektu bylo přepsáno a přeloženo 38 rozhovorů s pamětníky narozenými v bývalém Československu, kteří poskytli rozhovory v angličtině, švédštině a dánštině. Tyto přepisy a překlady budou nadále k dispozici badatelům v CVH Malach. Vloni také skončil lingvistický projekt AMALACH, v jehož rámci proběhl například překlad tezauru klíčových slov v Archivu vizuální historie USC Shoah Foundation. Uživatelé v CVH Malach mohou pracovat s výstupem i z tohoto projektu, kterým je rozhraní pro „fulltextové“ vyhledávání libovolných slov a frází v českém a anglickém jazyce, včetně možnosti automatického překladu dotazů mezi těmito dvěma jazyky.

„Letošní rok bude především ve znamení rozjezdu nových projektů, mezi nimiž je například spolupráce Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Národním filmovým archivem, která byla podpořena v rámci grantového programu NAKI-II. Kromě dalšího zdokonalování překladu tezauru a uživatelského rozhraní Archivu vizuální historie se také plánuje intenzivní spolupráce s Univerzitou Jižní Kalifornie spočívající v anotaci a katalogizaci rozhovorů, které zatím ještě nejsou zpracovány,“ dodává Jakub Mlynář.

Autor: Lucie Kettnerová
Foto: Kateřina Linhardtová

Sdílejte článek: