Vedení UK k tragédii na Filozofické fakultě

sobota, 23. prosinec 2023

Ve čtvrtek 21. prosince v odpoledních hodinách došlo na Univerzitě Karlově a její Filozofické fakultě ke zcela bezprecedentní situaci, kdy došlo nejen ke zraněním, ale i k obětem na životech. Vedení univerzity situaci společně s vedením Filozofické fakulty ve spolupráci s bezpečnostními složkami řeší od prvních okamžiků, vznikl krizový štáb UK.

Kromě jiného vedení UK důrazně a s okamžitou platností doporučilo zpřísnění bezpečnostních opatření v univerzitních budovách a zároveň zrušení akcí s předpokládanou účastí více než 20 osob a vyzvalo adekvátně a citlivě přistoupit i k případným zkouškám či zápočtům.

K dispozici jsou a budou sítě kontaktů na HELP linky (psychologická pomoc), např. je aktuálně spuštěn krizový chat, kde je poskytována podpora od vyškolených psychologů – krizových interventů a krizová a psychologická podpora a pomoc.

Veškeré detailní informace najdete na hlavním webu Univerzity Karlovy

Vyjádření rektorky UK a děkanky FF UK ke střelbě na Filozofické fakultě UK (21. 12. 2023, 22:40)

Truchlíme nad zmařenými životy členů našeho univerzitního společenství, vyjadřujeme hlubokou soustrast všem pozůstalým a jsme v mysli se všemi, kterých se tragédie dotýká.

Prosíme nyní všechny, aby se pokusili zachovat rozvahu a klid a znovu vyjadřujeme soustrast všem, jimž ztráta blízkých zlomila srdce.

Ústřední krizový štáb Univerzity Karlovy
+420 224 491 530

Krizová linka Policie ČR
+974 823 158

Kde hledat pomoc či podporu
Aktuální informace k tragickým událostem na Filozofické fakultě pro studenty a vyučující: Neváhejte se obrátit v případě potřeby v reakci na tuto událost (při potřebě zkušenost sdílet, v případě psychických potíží jako je šok, úzkost, nespavost, obavy, atp.), na odbornou krizovou pomoc.

Nově byl zřízen chat psychologické podpory Univerzity Karlovy pro studenty i zaměstnance, kam je možné se teď obracet (viz odkaz níže). Chat funguje i jako telefonní linka. Další kontakty naleznete zde

Pietní místo
V souvislosti s tragickým útokem na Filozofické fakultě UK bychom chtěli informovat všechny truchlící o možnosti vyjádření piety před budovou rektorátu Univerzity Karlovy na adrese Ovocný trh 3, Praha 1. Tento prostor je otevřený pro všechny, kdo hledají místo pro vzpomínku a vzájemnou podporu v těchto těžkých chvílích.

VS1 8306

Pietní akce
➤ Ekumenická rada církví zve na novoroční ekumenickou bohoslužbu, která bude věnována památce obětí útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a jejich blízkým. Bohoslužba se koná dne 1. 1. 2024 od od 18.00 v Husově sboru CČSH na Vinohradech, Dykova 1, Praha 10. (Příchod do kostela bude kvůli přenosu ČT možný pouze do 17.45)

➤ Na Univerzitě Karlově proběhla v pátek v 11.00 před hlavním vchodem do budovy Karolina na Ovocném trhu pieta za oběti střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. K vedení univerzity v čele s rektorkou Milenou Králíčkovou se připojili také zástupci České konference rektorů.

➤ V pátek 22. 12. od 19.30 v kostele Nejsvětějšího Salvátora, Křižovnická 4, ekumenická modlitba za oběti střelby na Filozofick fakultě UK pod vedením mons. prof. Tomáše Halíka.

➤ V sobotu 23. 12. od 11.00 v katedrále sv. Víta na Pražském hradě requiem za oběti střelby na Filozofické fakultě UK. Všechny, kteří chtějí takto uctít památku obětí, zveme, akci pořádá pražské arcibiskupství a Hrad.

➤ V sobotu 23. 12. od 15.00 bude v kostele sv. Martina ve zdi, Martinská 8, probíhat ztišení za oběti střelby na Filozofické fakultě UK.

Autor: redakce UK Forum
Foto: Vladimír Šigut

Sdílejte článek: