Prorektor Vlach v Drahelčicích připomněl dávné spojení s univerzitou

úterý, 28. květen 2024

Drahelčice, malá obec necelých dvacet kilometrů západně od Prahy, v sobotu 25. května pořádala Májové slavnosti, jejichž součástí bylo i slavnostní poklepání základních kamenů nové základní školy a přístavby mateřské školy. Mezi hosty byl i prorektor Univerzity Karlovy pro vnější vztahy Martin Vlach, Drahelčice byly totiž kdysi součástí majetku nejstarší české univerzity.

DSC 8722 

„Bylo pro mne do jisté míry překvapení, když přišlo pozvání na tuto výjimečnou akci. Ale pochopil jsem, když jsem požádal kolegy z našeho univerzitního archivu – neboť Drahelčice patřily od roku 1366 k základu pro financování provozu tzv. Karlovy koleje – nejdůležitější mistrovské koleje celé pražské univerzity,“ vysvětlil přítomným v Drahelčicích doc. RNDr. Martin Vlach, Ph. D.

„Drahelčice byly ve spojení s Univerzitou Karlovou nepřetržitě po dlouhá tři a půl staletí, a to v dobách nejen dobrých, ale i hodně zlých. Minulost už nezměníme, ale můžeme nyní společně ovlivnit budoucnost, a s tím souvisí i podpora vzdělávání a kvalitní a dostupná výuka. Škola není jen budova, kam si naše děti chodí pro vědomosti, ale je především prostorem, kde tráví významnou část svého dětství a dospívání na své chůzi životem. Dovolte mi, abych popřál nově vznikající škole nejen pevné základní kameny, ale hlavně pevné základy, které budou stát na skvělém pedagogickém sboru, maximální podpoře zřizovatele a vynikajících výsledcích svého žactva, které rádi na Univerzitě Karlově uvítáme,“ dodal ve svém proslovu prorektor UK.

DSC 8702

Dalšími hosty slavnostního aktu byli hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, opat Strahovského kláštera, místopředsedové Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Věra Kovářová a Jan Skopeček nebo olympijský vítěz Vavřinec Hradilek coby patron školy. „Naše škola a vlastně i školka bude mít od počátku základy v duchu fair play. A na počest 675. výročí založení Karlovy univerzity jsme v loňském roce rozhodli, že bude mít základní škola číslo popisné 675,“ prohlásila starostka Drahelčic Ing. Petra Ďuranová. Drahelčice mají v současnosti 1600 obyvatel a nová škola bude svazkovou základní školou pro 540 dětí z Drahelčic a blízkých Úhonic.

DSC 8971DSC 8645

Drahelčice a pražská univerzita (1366-1727) 
Drahelčice patřily společně s Počernicemi a dalšími vesnicemi mezi základ nemovitého majetku určeného k zajištění Karlovy koleje – nejdůležitější mistrovské koleje celé pražské univerzity. Do majetku vysokého učení přešly darem již v roce 1366, kdy Karel IV. kolej založil a postaral se také o její materiální zabezpečení. V následujících stoletích patřily Drahelčice mezi zhruba středně důležité univerzitní vsi. Nebyly tak lidnaté a prosperující jako z bezprostřední blízkosti Prahy těžící Michle a Počernice, ale oproti menším vsím měly výhodu v existenci hospodářského dvora. Univerzitní hodnostáři (probošt Karlovy koleje, později kvestor z pozice ústředního hospodářského úředníka) jakožto pozemková vrchnost každý rok dosazovali v Drahelčicích do funkcí představitele místní samosprávy – jednoho rychtáře, tři konšele, dva kominíky a dva hajné. Rychtář soudil drobnější právní případy; ty závažnější rozhodoval přímo rektor. 
Za vpádu Pasovských (1611) a v prvních letech Třicetileté války Drahelčice opakovaně utrpěly materiální škody od vojáků. V té době počet osedlých (tedy hospodářů, držících samostatnou usedlost a odvádějících z ní stanovené platy a naturální dávky) spadl ze 12 na 8. Nadále ale Drahelčice zůstávaly součástí pozemkového majetku spravovaného světskými fakultami (lékařskou, a hlavně právnickou). V rámci dlouholetých snah o scelení univerzitního majetku, spočívajících v odprodání vzdálenějších vesnic a pořízení bližších, byly ve 20. letech 18. století Drahelčice součástí směny, která proběhla mezi univerzitou a hrabětem Bredou. Za Drahelčice, Dolánky a Nenačovice získalo vysoké učení vsi Štěrboholy a Malešice. 
(Zpracovali PhDr. Marek Ďurčanský, Ph. D. a PhDr. Marek Brčák, Ph. D., archiv Univerzity Karlovy)
Autor:
Foto: Zuzana Smékalová

Fotogalerie

Sdílejte článek: