Do Bruselu míří první absolventka kurzu Češi do institucí EU

úterý, 25. červenec 2023 08:13

Tenglerova01Hana Tenglerová absolvovala veřejnou a sociální politiku na Fakultě sociálních věd UK a genderová studia na Fakultě humanitních studií UK. Uplynulých patnáct let se věnovala komunikaci, transferu znalosti a expertní podpoře veřejné správy v oblasti genderové rovnosti ve vědě v oddělení NKC – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

Byla členkou pracovních skupin Úřadu vlády ČR, Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR i České ženské lobby. Mimo aktivit na národní úrovni se též věnovala mezinárodní úrovni v projektech Horizont 2020Horizont Evropa. Nyní míří do Bruselu, kde bude působit v Ředitelství pro výzkum a inovace Evropské komise.

Hano, jste čerstvou absolventku pilotního běhu kurzu Gateway to the EU institutions. Tento inovativní kurz je společným projektem UK a VŠE a jeho cílem je zvýšit zastoupení Čechů v Evropské unii. Má povzbudit zájemce, kteří již mají praxi ve svém oboru a uvažují o kariéře v institucích EU. Jak jste se o kurzu dozvěděla?

Informaci o existenci kurzu jsem se dozvěděla přes sociální sítě, kde proběhla informace o jeho slavnostním zahájení. Zaujalo mě to.

Proč jste se do kurzu přihlásila? Co vás nejvíce motivovalo k tomu, abyste uvažovala o práci v Evropské unii?

Pracovat pro Evropskou unii mě napadlo už před mnoha lety. Přišlo mi to ale jako sci-fi, a proto jsem reálně žádné kroky k tomu, aby se tak stalo, nepodnikla. Nicméně na jaře se ke mně dostala informace o nově vypsané pozici v Evropské komisi, na kterou jsem se na základě mého expertního profilu hodila. Chtěla jsem se proto co nejlépe připravit na výběrové řízení a možnost zúčastnit se kurzu přišla v pravou chvíli.

Co jste se díky úspěšnému absolvování kurzu naučila? Můžete nám představit jeho čtyři moduly?

První modul kurzu poskytuje základní informace o právním rámci a fungování EU a jejích institucích a orgánech a o tom, na jaké pracovní pozice je možné se hlásit. V dalších částech se pak pozornost přesouvá na samotnou přípravu na přijímací řízení.

Konkrétně druhý modul se zaměřuje na kompetence a jejich testování v EU jako filtraci uchazečů (Competence Based Training, CBT). Pozornost se v něm věnuje verbálnímu, numerickému a abstraktnímu uvažování a metodické přípravě na různé typy otázek a zkušební test. Třetí modul předává informace o tom, jak v EU získat práci a nabízí návod, jak správně zpracovat případovou studii. Závěrečný modul se zaměřuje na měkké dovednosti, jako je sebeprezentace a komunikační dovednosti.

kurzEU
Nový kurz Češi do EU představili v Karolinu eurokomisařka Věra Jourová, předseda Senátu ČR Miloš Vystrčil a rektorka UK Milena Králíčková.

Jako účastníce oceňuji individualizovanou zpětnou vazbu a rady od odbornic a odborníků na danou problematiku, včetně zákulisních informací ze života v Bruselu. Prohloubila jsem své znalosti o fungování EU, jejích politikách a právním rámci. Zorientovala se ve služebním řádu a systému výběrových řízeních EU a zdokonalila svůj ústní i písemný projev v oblastech souvisejících s Evropskou unií. Skvělá byla také možnost interakce s ostatními studujícími.

Kurz probíhá bilingvně. V prvním modulu zaměřeném na znalosti o EU je namixován česko-anglicky, jinak je celý v anglickém jazyce, a workshopy a webináře běží online. Je to v souladu s požadavkem výběrových řízení do institucí EU, v rámci kterých je vyžadována minimální znalost anglického jazyka na úrovni B2. Jak tuto formu vzdělávání hodnotíte?

Já myslím, že je to nakombinováno ideálně. Během prvního modulu se člověk aklimatizuje v češtině a seznámí se s ostatními při fyzických setkáních, v dalších částech už je kurz anglicky a online, což umožňuje snazší účast přespolním, a zároveň to simuluje to, jak výběrová řízení probíhají: testy CBT může člověk absolvovat v češtině, ostatní části bývají anglicky.

shutterstock 1275217792 cutJak hodnotíte celý kurz z hlediska jeho organizace a obecné kvality?

Získala jsem řadu cenných informací a zdrojů pro další vzdělávání a zvyšování kompetencí. Trochu nepohodlné je užívat dva systémy na odevzdávání prací v moodlu (jeden UK a jeden VŠE), občas termíny pro odevzdávání úkolů vzájemně kolidovaly, což při tom, že řada lidí v kurzu pracuje na celé úvazky a někteří mají pečující povinnosti, představuje určitě výzvu.

Co jste na programu nejvíce ocenila z hlediska jeho obsahu, užitečnosti či metod?

Všechny části byly velmi užitečné. Asi bych vypíchla první a poslední část, kdy při první jsme si zopakovaly funkce a role jednotlivých institucí EU, v poslední jsme trénovali pohovory a dávali si zpětnou vazbu. Pohovory jsem řadu let neabsolvovala a zaujalo mě, jaká je za tím věda! Bylo skvělé si vyzkoušet hodnotit ostatní, natočit si video, vidět svůj vlastní prostor pro zlepšení.

Od září nastupujete na novou pracovní pozici policy officer v Ředitelství pro výzkum a inovace v Evropské komisi. V čem vám kurz pomohl, abyste úspěšně výběrové řízení absolvovala?

Jak jsem již zmínila, kurz běžel simultánně s výběrovým řízením. Už během prvního modulu zaměřeného na EU instituce, jsem odbíhala dělat test případové studie a ústní pohovor. Pomohly mi užitečné tipy vyučujících k pohovoru a určitě dobrá obeznámenost s CBT testy, které jsem absolvovala později.

Tenglerova03A které vaše kompetence podle vás přispěly k úspěšnému zvládnutí výběrového řízení do EU?

Zásadní byly podle mého názoru kompetence spojené s mým expertním profilem, délka praxe a především to, že se ke mně tato pracovní nabídka díky mojí nadřízené dostala. Významnou roli hrál jak kurz, tak i vlastní samostatná příprava. A pak nepochybně trocha štěstí.

Co byste poradila sama sobě, kdybyste to měla celé absolvovat znovu?

Nestresovat se tím, že čekáte na připojení firmy, která organizuje pro Evropskou komisi CBT testy, déle než dvě hodiny. Nevzdat to a vydržet. I na základě toho, co koluje v řadě facebookových skupin o výběrových řízeních do EU, je to zřejmě naprosto normální. Pořád se člověk něco učí.

Doporučila byste absolvovat tento kurz kolegům či studentům?

Ano, určitě!

Proč by se měli Češi o práci v evropských institucích více zajímat?

Podle mých informací tam zastoupení lidí od nás nedopovídá podílu obyvatel České republiky na podílech ostatních zemí EU. Podobně to mají i další země střední a východní Evropy. V kurzu jsem potkala skutečně špičkové lidi a jsem si jistá, že by se v Bruselu i jinde, kde evropské instituce sídlí, uplatnili skvěle a že takových lidí je v České republice celá řada.

Máte nějaké tipy a triky, jak se připravit na výběrové řízení do EU?

Neřeknu nic světoborného: to, co můžete ovlivnit, je příprava. Ale velkou roli hraje také štěstí.

Ještě se ohlédněme na začátek vaší kariéry. Jak jste si ji jako absolventka Univerzity Karlovy představovala?

Konkrétní představu jsem neměla. Chtěla jsem dělat něco praktického, co bude mít dopad. A díky projektu stáží dnes již neexistující Katedry genderových studií FHS UK jsem se dostala do Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Tam jsem pak působila posledních patnáctlet. Teď jsem cítila, že potřebuji udělat změnu a jsem ráda, že to vyšlo. Chci proto moc poděkovat všem, a že jich nebylo málo, kdo mě na mojí cestě nyní i v minulosti podpořili.

Nový kurz zvyšující povědomí o kariérních možnostech v Evropské unii
shutterstock 1460085491cutUniverzita Karlova a Vysoká škola ekonomická v Praze nabízí nový společný kurz s názvem Gateway to the EU institutions. Informovali jsme o něm v lednovém článku Ke kariéře v EU Čechům pomůže i nový přípravný kurz. Pilotní běh tohoto inovativního kurzu proběhl v letním semestru 2023. Je určen absolventům vysokých škol, případně studentům posledních ročníků magisterského či bakalářského studia na UK a VŠE (s možností získat kredity). Cílem kurzu je zvýšit povědomí o kariérních možnostech a příležitostech k uplatnění v institucích a orgánech EU a zvýšit tak šance na úspěch v otevřených výběrových řízeních, aby došlo ke zvýšení zastoupení Čechů v Evropské unii. Protože evropské instituce o Čechy stojí!

Výběrová řízení na pozice do institucí EU organizuje úřad EPSO (European Personnel Selection Office). Kurz Gateway to the EU institutions však není zaměřen pouze na EPSO výběrová řízení, i když se jedná o hlavní kanál přes který lze získat stálou pozici v EU. Pozornost je věnována i jiným typům pracovněprávních vztahů: CAST (Contract Agents Selection Tool označuje Nástroj pro výběr smluvních zaměstnanců, TA (Temporary staff označuje dočasné zaměstnance), SNE (Seconded national expert označuje vyslané národní experty). To je také důvod, proč se v rámci SISu UK a VŠE kurz jmenuje EU Career Preparation, nikoliv EPSO. Například CBT je využitelné právě pro CAST, zaměření modulu IV. na komunikační a sebeprezentační dovednosti pro pohovory je také univerzálnější.

Cest uplatnění v rámci evropských institucí je mnoho. Doporučujeme všem zájemcům o kariéru v EU sledovat stránky Evropského úřadu pro výběr pracovníků (EPSO), kde najdete nejen seznam vypisovaných pozic, ale i kritéria přijetí.

V magazínu Forum píšeme o absolventech UK. Ale promocí to nekončí! Zůstaňte v kontaktu se svou alma mater i vy a buďte součástí společenství Univerzity Karlovy i nadále prostřednictvím Klubu Alumni.

Autor: Olga Běhounková, FF UK
Foto: Vladimír Šigut, Michaela Trnková, Shutterstock

Sdílejte článek: