Sejdeme se po škole aneb první Alumni Meetup v Paříži

středa, 8. květen 2024 13:54

V pátek 22. března hostilo české velvyslanectví v Paříži významnou akci s názvem International Student and Alumni Meetup France, kterou pořádal Dům zahraniční spolupráce (DZS) v rámci své iniciativy Czechia Alumni. Byla určena nejen pro absolventy českých vysokých škol, ale zároveň i pro české studující ve Francii. Na jednom místě se tak setkali účastníci ze 17 českých univerzit z 15 zemí světa, kteří se tak mohli vzájemně obohatit dalekosáhlými zkušenostmi přesahující nejen věk, ale i hranice.

vsici

Také Univerzita Karlova měla své nemalé zastoupení v srdci Francie, kam se dostavilo na 27 osob hrdě se hlásících ke své alma mater. Převážná většina z nich se řadila k absolventům, přičemž nejvíce jich pocházelo z Francie. Další byli původem české, polské, belgické a srbské národnosti.

Univerzita Karlova jako jedna ze dvou zastoupených českých univerzit vyslala na setkání své zástupkyně, přičemž cílem bylo ukázat, že se živě zajímá nejen o současné studující ale také o ty, kteří její posluchárny navštěvovali v minulosti. Tímto chce posilovat vzájemný vztah, který může trvat celoživotně.

michelSlavnostní charakter události dodávalo noblesní prostředí české ambasády nacházející se v bezprostřední blízkosti Eiffelovy věže. Navíc ji uvedl sám český velvyslanec v Paříži Michel Fleischmann (foto vlevo). Po něm dále vystoupili vrchní ředitel sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Václav Velčovský a ředitel DZS Michal Uhl.

V jejich projevech zaznívala hlavně slova o mezinárodní a mezikulturní spolupráci, důležitosti sdílení demokratických hodnot a užitečnosti vzdělání, které spojuje. Přítomen byl i bývalý ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček, mimochodem rovněž absolvent Univerzity Karlovy. 

Kromě těchto vážených osob se akce zúčastnili i hosté z České zemědělské univerzity, Českého centra v Paříži, Campus France a Českých sekcí ve Francii.

Po oficiálním uvedení následoval krátký výstup studenta Masarykovy univerzity Hilaireho Guinamarda, který ilustroval své zkušenosti z pobytu na Moravě ve vlastnoručně vytvořeném komiksu. Pak už se otevřel prostor pro networkingovou část obohacenou o rautové občerstvení ve francouzském stylu. Kdo měl zájem o další aktivity, mohl se dobrovolně zúčastnit písemného kvízu o české kultuře anebo otestovat českou slovní zásobu u bilingvního pexesa. Vše připravili lektoři českého jazyka a literatury působící ve Francii.

Během celého programu byly k dispozici i obě zástupkyně Karlovky Petra Kučerová Konupková a Kateřina Doležalová, které se věnovaly všem, kdo projevil jakýkoliv zájem o kontakt s naší univerzitou. Mezi nimi byli i tací, kteří zde dosud nestudovali, ale vážně o tom uvažují. Některé z nich navíc potěšilo zjištění, že jim může univerzita nabídnout takové programy, jako je např. cotutelle, o čemž sami nevěděli. Každopádně se z tohoto projevu zájmu může Univerzita Karlova těšit, neboť je evidentně stále v hledáčku zahraničních uchazečů.

Paris  L EX Kateřina DoležalováA jelikož Univerzita Karlova stále hledá nové možností, jak zatraktivnit svůj Klub Alumni UK, vyslala v rámci této zahraniční cesty koordinátorku Klubu Alumni UK Kateřinu Doležalovou (na fotografii vpravo) na čtyři prestižní pařížské univerzity. Cílem bylo zjistit, jak francouzské vysoké školy pracují se svými absolventy a jaké benefity jim nabízejí. Návštěva a vřelá přijetí proběhla na Paris-Saclay, Sorbonne Université, École Polytechnique a CY Cergy Paris Université.

Se svými best practice ale také výzvami, s nimiž se alumni kluby na pařížských univerzitách potýkají, se podělili nejen přímí koordinátoři klubů, ale také zástupce marketingu či ředitel mezinárodních vztahů. Pochlubili se hlavně bohatou zkušeností právě s ambasadory, kteří univerzitu reprezentují v zahraničí. Navíc se více zapojují do vztahu s univerzitou, což je dáno dlouhodobým budováním vztahu k absolventům.

Na druhou stranu většina univerzit řeší problém, jak s absolventy komunikovat po ukončení studia a udržet spojení aktivní. Velkou inspirací pro naši budoucí práci s absolventy byla bezesporu schůzka na Sorbonne Université, kde agendu absolventů spravuje tým sedmi lidí.

Pařížská setkání přinesla radostné zjištění, že studující, absolventky a absolventi se rádi hlásí ke své alma mater, projevují zájem s ní nejen navázat kontakt, ale také s ní spolupracovat. To je dobrá zpráva pro univerzitu, která tak může nádavkem přijmout zpět to, co sama dala – poznatky a zkušenosti, jež absolventi rozvíjejí nejen kvůli sobě samým, ale také ve prospěch společnosti.

UK Point stánek Zuzana Polívková Stánek UK  a ČZU Zuzana Polívková

Své dovednosti a poznatky mohou absolventi využít právě i ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, která v současnosti buduje ambasadorský program v rámci Klubu Alumni UK. Do tohoto programu by univerzita ráda zapojila právě takové nadšené absolventky a absolventy, jež by svou proaktivitou mohli pomoci univerzitě se lépe zviditelnit v zahraničí a také by mohli v různých zemích pomoci k rozvoji vztahů s absolventy.

Z toho důvodu hledá Klub Alumni UK především takové absolventky a absolventy, kteří buď pocházejí ze zahraničí anebo v zahraničí působí. Pokud čtete tyto řádky a máte chuť otevřít se novým výzvám, určitě se nám ozvěte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Autor: Petra Kučerová Konupková a Kateřina Doležalová
Foto: Zuzana Polívková

Sdílejte článek: