Bárta: K řešení problémů je možné dospět pouze debatou

úterý, 28. duben 2020 19:51

V posledních dnech vydala Univerzita Karlova prohlášení dvou volných sdružení českých vědců, lékařů a pedagogů týkající se onemocnění COVID-19. Ve svých závěrech se tato prohlášení rozcházejí. K mému údivu tato skutečnost vyvolává jak mezi členy akademické obce, tak v mediální sféře velké polemiky a spekulace.

Jako člen akademické obce Univerzity Karlovy chci připomenout a vyjádřit své přesvědčení, že odlišnost názoru je přirozenou součástí vědeckého, ale i občanského života a nemůže být žádným důvodem k nálepkování nebo ostrakizaci toho nebo onoho člověka. K řešení problémů je možné dospět pouze debatou a polemikou s různými, fakty podloženými názory.

A není nic horšího než zhomogenizované prostředí prokládané fanatickými výkřiky. Byl bych moc rád, kdybychom všichni byli schopni nadhledu a tolerance, a to i vůči odlišným a nám nevyhovujícím názorům. Odpovědná debata je součástí silné občanské společnosti. Vždyť kolik z nás je ochotno jít se svými myšlenkami a názory na veřejnost a riskovat tak své jméno, kredibilitu a v neposlední řadě klid?

Vážím si každého takového člověka.

_barta2_900_601

Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Ph. D.

prorektor UK pro vnější vztahy

Autor: Miroslav Bárta
Foto: Vladimír Šigut

Sdílejte článek: