Intenzivní péče - to jsme my všichni společně

pátek, 4. prosinec 2020 09:36

Péče o pacienty na hraně života a smrti je vždycky intenzivní, a to doslova a do písmene. Děkuji sestrám – studentkám navazujícího magisterského studia Intenzivní péče na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

fd obd

Se začátkem druhé vlny pandemie jsme museli vyřešit problém, jak expandovat na více než dvojnásobek kapacitu intenzívní péče v naší nemocnici v situaci, kdy už na stávající počet lůžek jsme měli kvalifikovaných sester málo. Nebylo jiné řešení, než stávající kvalifikované sestry „naředit“ jiným personálem a pracovat v malých týmech, kde plnou kvalifikaci má jen vedoucí týmu. Kde však tento personál vzít? Naše studentky magisterského oboru Intenzivní péče se nabídly a skočily do toho po hlavě. Myslím, že vím, jak to pro ně muselo být těžké a věřím, že všechna zveřejněná slova v článku Studentky intenzivní péče: Všichni jsme jeden tým! jsou jen zlomkem toho, co naše studentky prožívaly. Byly ale fantastické, statečné a učily se tak rychle, že si získaly respekt kolegyň i lékařů.

Ze smrti mrazí a naše práce se dá přežít jen v dobré partě. Jsem moc rád, že se naše studentky staly její součástí. Díky za to. A díky našim sestrám, že se jim věnovaly a věnují při výuce. Akademie ale neodpouští a my již nyní pro ně připravujeme doplnění všech zameškaných výukových hodin teoretické a simulační výuky. Veškerá teoretická výuka jim bude plně nahrazena, ať už online nebo dle situace prezenčně, byť třeba v kondenzované podobě. Studentky budou mít z našeho pohledu naopak výhodu - budeme moci navázat na jejich bohatou praktickou zkušenost z této pro ně složité doby. Slíbil jsem jim to a svůj slib dodržím.

Všechno zlé je pro něco dobré. Věřím, že pandemická krize přispěje k významnému zvýšení prestiže sester intenzivní péče. Nyní je to vůbec nejnedostatkovější profese v Evropě a možná na celém světe. Není pochyb, že již brzy bude podle toho také náležitě ohodnocena a zájem o ni stoupne. Ostatně uvidíme to již koncem února podle počtu přihlášek do nástavbového magisterského studia Intenzivní péče na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.


doc. MUDr. František Duška, PhD
proděkan 3. LF UK, garant nástavbového magisterského studia Intenzívní péče
přednosta Kliniky anesteziologie a resucitace 3. LF UK a FNKV

Autor: František Duška

Sdílejte článek: