Mise UK v UK? Londýn, Cardiff, St Andrews i Edinburgh

středa, 10. květen 2023 08:32

Londýn, Cardiff, St Andrews a Edinburgh, čtyři města a šest univerzit v Anglii, Walesu i Skotsku. Takové byly cíle delegace z Univerzity Karlovy. Koncem března se totiž v rámci Dnů Univerzity Karlovy ve Spojeném království uskutečnila „mise UK v UK“, jež měla za cíl posílit vztahy mezi českou univerzitou a britskými institucemi po Brexitu a upevnit její pozici v mezinárodním akademickém prostředí, píše pro magazín Forum v souhrnné reportáži Jaromír Soukup, vedoucí Centra strategických partnerství Rektorátu UK.

DSCF5915
Mise Univerzity Karlovy v United Kingdom - UK v UK - byla plná důležitých setkání, tak jako v Cardiffu. V popředí rektorka Milena Králíčková.

Zástupci vedení UK i fakult postupně zavítali na London School of Hygiene and Tropical Medicine, elitní Imperial College London, University College London, Cardiff University, University of St Andrews a University of Edinburgh. Delegace se zaměřila na hledání nových možností spolupráce a výměny akademických zkušeností. Hlavním úkolem bylo též hledání nových způsobů, jak podpořit akademickou i studentskou mobilitu a vědeckou spolupráci.

Nejprve za (tropickou) medicínou

První zastávkou byla jedna z nejvýznamnějších vzdělávacích a výzkumných institucí v oblasti globálního zdraví na světě – London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM). Založena byla v roce 1899, ale i tak má bohatou historii v oblasti epidemiologie, veřejného zdraví a rozvojových studií. LSHTM je známa svými vynikajícími odborníky a výzkumníky v oblasti globálního zdraví, kteří spolupracují s mnoha mezinárodními organizacemi, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO).

DSCF5621DSCF5642
Výzkumnou sílu Univerzity Karlovy představil na London School of Hygiene and Tropical Medicine prorektor pro vědu Ladislav Krištoufek.

I samotné sídlo této instituce, která se nachází nedaleko londýnského Russel Square, nabízí řadu překvapení. Základní kámen budovy položil tehdejší ministr zdravotnictví Neville Chamberlain, dnes ovšem tato poměrně majestátní stavba v sobě ukrývá moderní prvky, jakými jsou přednáškové sály, ale i společenské prostory pro zaměstnance, studentky a studenty. Budova je navíc vynikajícím příkladem, jak využít energeticky účinné technologie a začlenit je do městského prostředí. A uvnitř se dějí zajímavé věci, jak napovídá například již existující spolupráce Petra Volfa, parazitologa Přírodovědecké fakulty UK, jež ve spolupráci s britskými vědci ukazuje, a jak se dá z krve komárů nasáté od lidí zjistit přítomnost parazitů v těle lidí (o čemž magazín Forum psal u příležitosti udělení Donatia profesoru Volfovi).

Univerzita Karlova projevila na místě zájem především o oblasti veřejného zdraví a epidemiologie, avšak tato londýnská instituce poskytuje i inspiraci v oblasti udržitelnosti a distanční výuky. Její přístup k udržitelnosti představuje zajímavý námět, jak s touto otázkou úspěšně pracovat a dosáhnout pozitivních výsledků. Stejně tak může být inspirací pro další vzdělávací instituce, jelikož dokázala úspěšně adaptovat své vzdělávací procesy na nové podmínky. LSHM začala nabízet distanční online výuku již v roce 1998 a díky neustálému vylepšování systému se dnes těší zájmu zhruba čtyř tisíc studentů z více než 150 zemí.

DSCF5673
Britské univerzity obecně jsou známy svým velice internacionálním prostředím, míří tam studenti z opravdu celého světa - včetně České republiky.

Dvakrát na londýnské i světové špici

Další jednání v Londýně se uskutečnila na dvou univerzitách z těch světově vůbec nejprestižnějších – na Imperial College London (ICL) a University College London (UCL). Založení první z jmenovaných spadá do doby soupeření Velké Británie a Německa před první světovou válkou. Jak vznikala? Dne 8. července 1907 byla vydána královská listina, na jejímž základě byla založena Imperial College of Science and Technology, která v sobě spojila dvě předchozí vzdělávací instituce: Royal School of Mines a Royal College of Science. Od té doby prošla ohromným rozvojem, dnes nabízí studium technických a přírodovědných oborů a také studium na School of Medicine nebo Imperial College Business School.

DSCF5837DSCF5827

„Imperial“, které patří v poslední edici žebříčku Times Higher Education (THE) desáté místo na světě, a Univerzita Karlova se již úspěšně spojily hned v několika oblastech, jakými jsou například management vědy, projektová podpora, etika vědeckého bádání, důvěryhodné výzkumné praktiky (trusted research), lidské zdroje a mnoho dalších. Tyto společné aktivity ukázaly, že spojení sil může mít pozitivní dopad na celou akademickou komunitu. Ale Univerzita Karlova, největší a nejsilnější univerzita v České republice, se nechce zastavit pouze na dosažených úspěších. Máme velkou ambici, takže cílem je ještě více rozšířit a prohloubit naše existující spolupráce. Velmi nás, kupříkladu, inspiruje takzvaně příkladová spolupráce mezi univerzitou, poskytovateli zdravotní péče a privátním sektorem.

UCL jako dobrá adrese i pro humanities

Ani UCL si nevede v globálním rankingu „špatně“ – podle THE jí nyní patří 22. příčka na celém světě! Brzy oslaví 200 let od svého zrodu. V roce 1826 byla založena tehdejší London University, která se stala první univerzitou v Londýně. Její zakladatelé byli inspirováni radikálními myšlenkami osvícenského filozofa Jeremyho Bethama. Později byla tato univerzita přejmenována na University College London čili UCL.

S více než šestnácti tisíci zaměstnanci a padesáti tisíci studenty z více než 150 zemí světa má silnou mezinárodní poptávku po spolupráci a přínosu k výzkumu. Mezi Univerzitou Karlovou a UCL existuje spolupráce v rámci různých projektů, zejména na fakultní úrovni, a jak ukázala i nedávná „výprava“, panuje velký zájem tuto kooperaci ještě rozšířit. Nabízí se potenciál pro širší spolupráci v řadě oblastí: například ve filozofii, politologii, řecko-latinských studiích, židovských studiích, informační vědě, studiu živých evropských jazyků, dějin umění či východoevropských studií.

DSCF5679
Bez kvalitních zdrojů není dobré vědy ani výuky. V informačních vědách, knihovnictví i inovativní výuce Britové a jejich univerzity excelují.

I proto proběhla důležitá jednání mezi delegací naší univerzity a European Research & Innovation Office (ERIO). Spolupráce s tímto oddělením v rámci UCL může být pro fakulty Univerzity Karlovy velkým přínosem při získávání prestižních evropských projektů. ERIO aktivně pomáhá s podporou návrhu projektů a koordinací výzkumných aktivit. Jako velmi přínosné hodnotil jednání s vedením University College London proděkan pro zahraničí FF UK Milan Žonca: „Na UCL jsme se setkali s velmi otevřeným přijetím a se skutečným zájmem o spolupráci. S Faculty of Arts and Humanities máme řadu oborových průniků a spojuje nás i ambice lépe vymezit roli humanitních věd při řešení současných výzev.“

Do Walesu za kolegy i profesorem Přibáněm

Z Anglie se delegace Univerzity Karlovy přesunula do Walesu, kde navštívila metropoli Cardiff. I Cardiff University, jedna z nejrenomovanějších výzkumných univerzit v zemi, má bohatou historii sahající do roku 1883. Nabízí více než tři stovky oborů na bakalářské a postgraduální úrovni. V porovnání s jinými univerzitními městy Velké Británie jsou životní náklady v Cardiffu relativně nízké, což je další výhodou pro studenty. Navíc, kampus Cardiffské univerzity, jenž je považován za jeden z nejkrásnějších v Británii, vytváří příjemné prostředí pro studium i rozvoj.

DSCF5867DSCF5862

Tato univerzita, jíž patří 187. světová příčka dle THE, nese v současné době i výraznou českou stopu. Působí tam pochopitelně Jiří Přibáň, profesor Cardiff Law School a absolvent Právnické fakulty UK (na snímku níže uprostřed). Jeho odborné znalosti a výzkumné aktivity jsou oceněny jak v Česku, tak v zahraničí. Dobré vztahy mezi právnickými fakultami obou univerzit připomněl v úvodní řeči i prorektor UK Jan Kuklík, někdejší děkan pražských práv.

DSCF5880

Potenciál spolupráce mezi oběma univerzitami je značný a významný zájem o spolupráci s Univerzitou Karlovou ze strany zástupců University of Cardiff potvrzuje, že vztahy mezi školami se neustále zlepšují. Taková spolupráce může přinést mnoho výhod pro studenty, vědecké pracovnice i pracovníky a obě univerzity samotné. Praha nabízí množství příležitostí pro interdisciplinární výzkum, který spojuje historii, muzikologii, dějiny umění či další obory.

A to je ideální prostředí pro rozvíjení vzájemné spolupráce. Například Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS UK), kterou na misi reprezentoval děkan Miroslav Petr i proděkanka Lenka Henebergová by mohla z profitovat zejména v oblasti biomedicínských věd a pohybu; College of Biomedical and Life Sciences na Cardiffské univerzitě by mohl být přesně tím vhodným partnerem pro FTVS UK.

Skotské zastavení v krásném St Andrews

Z Walesu pokračovala cesta delegace do Skotska, a to nejprve na východní pobřeží, kde leží městečko St Andrews. To je známo nejen jako kolébka golfu, ale je rovněž domovem jedné z nejprestižnějších a nejstarších univerzit ve Velké Británii. V roce 2021 byla tato instituce oceněna jako nejlepší ve Spojeném království v žebříčku The TimesSunday Times Good University Guide, což potvrzuje vynikající kvalitu výuky a výzkumu, které jsou tam tradičně poskytovány. A je tam i silná mezinárodní komunita, která přitahuje studenty z celého světa. Navíc, od roku 2019 je skotská univerzita strategickým partnerem UK.

DSCF5916

Karlovka a University of St Andrews již spolufinancují projekty v rámci joint-seed funding a současně z Fondu pro podporu strategických partnerství, jak magazín Forum nedávno referoval. „Naším cílem je dále posílit naše strategické partnerství rozšířením spolupráce v několika oblastech, které byly identifikovány během diskuzí v rámci návštěvy naší delegace na této univerzitě. Zejména bychom rádi prozkoumali možnosti virtuální a mezioborové mobility studentů a akademických pracovníků, včetně možnosti pořádání letních škol,“ hodnotili členové delegace UK v UK, čili Univerzity Karlovy v United Kingdom.

V plánu je, mimo jiné, uspořádání hybridního Dne University of St Andrews v Praze na Univerzitě Karlově, který má posloužit jako vynikající platforma pro podporu hlubších kontaktů mezi akademiky. Spolupráci se skotskou St Andrews si pochvaluje i proděkanka pro zahraniční vztahy KTF UK Markéta Jarošová: „Intenzivnější spolupráce je již navázána se School of Art History při University of St Andrews. Podobně jako u nás je uplatňována blízká mezioborová spolupráce mezi obory dějin umění, historie, filozofie a teologie.“

Mosty mezi Edinburghem a Karlovkou

DSCF5917Závěrečnou zastávkou se stala University of Edinburgh. Tato instituce je jednou ze čtyř nejstarších skotských univerzit a řadí se mezi šest nejstarších nepřetržitě fungujících univerzit v anglicky mluvícím světě! Během skotského osvícenství sehrála univerzita důležitou roli v rozvoji Edinburghu jako intelektuálního centra. Spolupráce Univerzity Karlovy a Edinburskou univerzitou probíhá v několika oblastech.

V roce 2021, během covidové pandemie, jsme jakožto UK měli velmi úzkou spolupráci, která se týkala především hybridní a virtuální výuky. University of Edinburgh je totiž jedním z lídrů v oblasti inovativní výuky, a tak jsme se rozhodli nadále využívaz jejich odborných znalostí a know-how. „Pro několik vybraných akademických pracovníků z naší univerzity jsme zajistili specializované školení, které se zaměřovalo na inovativní praktiky v online výuce. Jendou z dalších oblastí zajímavou pro Univerzitu Karlovu je téma trusted research; především cenná je v tomto ohledu kooperace se sirem Peterem Mathiesonem,“ uvádí zástupci rektorátu (včetně Soukupa, autora článku na snímku vpravo nahoře). Další spolupráci by Univerzita Karlova ráda navázala rovněž s Edinburgh Future Institute, jenž se zaměřuje na výzvy a příležitosti v oblasti dat, digitální a umělé inteligence (AI). Jeho přístup navíc vychází z interdisciplinárního propojení umění, humanitních a společenských věd s datovou vědou, inženýrstvím, přírodními vědami a s medicínou.

Rektorka: Spolupráce je nesmírně podstatná

Misi Univerzity Karlovy v Británii lze hodnotit jako úspěšnou. Přinesla mnoho inspirativních nápadů a nových možností spolupráce s britskými institucemi. Delegace UK se seznámila s výzkumnými projekty a novými technologiemi, které by mohly být využity v rámci českého akademického prostředí a vědy. Důležitou roli hrála také spolupráce s významnými britskými univerzitami, jež představují nejen významné partnery pro českou akademickou obec, ale také možnost pro studentky, studenty a vědecké pracovníky získat nové zkušenosti a rozšířit si své akademické horizonty.

DSCF5892

Jak k tomu uvádí rektorka UK Milena Králíčková: „Spolupráce Univerzity Karlovy a britských univerzit je nesmírně podstatná. Jedná se o skvělé instituce s vynikajícím výzkumem, vědou a často i inovativním, excelentním vzděláváním, takže díky spolupráci s nimi může naše univerzita dále akcelerovat svůj rozvoj a konkurenceschopnost. Mobilita našich studujících na tyto prestižní instituce může pro každého z nich osobně představovat skvělou zkušenost. Věřím, že Dny Univerzity Karlovy ve Velké Británii přinesly nové spolupráce a nová spojení – a že také utužily již předešlé funkční vztahy.“

Za britskou stranu zhodnotil akci Otakar Fojt, alumnus Oxfordu a dlouholetý vědecký atašé britského velvyslanectví v Praze. „Karlova univerzita má britským partnerům co nabídnout. A je skvělé, že budování nových strategických partnerství posílí česko-britskou vědeckou spolupráci a přinese pro obě země nové možnosti akademické i studentské mobility,“ řekl magazínu Forum diplomat Fojt.

Autor: Jaromír Soukup
Foto: Otakar Fojt, Britská ambasáda

Sdílejte článek: