V plaveckých štafetách se utkalo rekordních 192 sportovců

čtvrtek, 09 leden 2014 07:12

Katedra tělesné výchovy Přírodovědecké fakulty UK v Praze pořádala dne 18. listopadu tradiční, již 29. ročník Memoriálu dr. Miroslava Bubníka v plaveckých štafetách, který se konal pod záštitou děkana PřF UK Prof. RNDr. Bohuslava Gaše, CSc. Vítězem se stala štafeta Fakulty tělesné výchovy a sportu pod vedením trenérky Mgr. Babety Chrzanowské. Součtem časů 7:59,8 s. překonala svůj loňský nejlepší výkon o 1,7 s.

Letošní závod se uskutečnil za mimořádně velkého zájmu studentů i diváků v atmosféře plné napětí i kvalitních sportovních výkonů. Závody byly ukázkou plavecké úrovně pražských vysokoškolských studentů a jejich zájmu o plavání. Startovalo 24 štafet z pražských vysokých škol (ČVUT FSv, ČVUT FEL, VŠE, UK FTVS, PF, 1. LF, 2. a 3. LF, MFF, PedF, FSV, PřF).

bubnik2

Řádní studenti denního studia i hosté ze sportovního triatlonového oddílu Hisport se utkali v disciplínách 8 x 50 m prsa a 8  x 50 m volný způsob. Tento závod je atraktivní tím, že dokáže vtáhnout svou atmosférou nejen špičkové sportovce, ale také velký počet studentů i aktivních sportovců, kteří s plaveckým tréninkem teprve začínají. Štafetu tvoří 6 mužů a 2 ženy. Jednotliví členové startují v libovolném pořadí a musí obě štafety absolvovat ve stejném složení. Fakulty mohou postavit i více štafet, ale závodník může startovat pouze jedenkrát v první a druhé disciplíně. Konečné pořadí fakult se získá součtem časů obou štafet.

Plavecké štafety byly ukončeny slavnostním vyhlášením výsledků. Vítězný pohár, ceny a drobné pozornosti předával Doc. RNDr. Svatopluk Matolín, DrSc. Za mimořádně vydařený průběh závodů děkujeme všem rozhodčím, trenérům, pražskému vysokoškolskému sportu za finanční příspěvek, za sponzorské dary a profesoru Gašovi za záštitu nad závody.

Memoriál dr. Miroslava Bubníka se konal ve sportovním centru UK v Hostivaři za účasti 192 plavců a 25 rozhodčích, což byl zatím nejvyšší počet startujících závodníků v historii soutěže. Sportovní akce je každoročně věnována vzpomínce na kolegu, vynikajícího plavce a všestranného sportovce, dr. Miroslava Bubníka, který svým mimořádným přístupem ovlivnil celé generace studentů.

Autor: Mgr. Zdeňka Polová
Foto: red., Mgr. Zdeňka Polová

Sdílejte článek: