Na CERGE-EI učí středoškoláky aplikovanou ekonomii

pátek, 14 prosinec 2018 14:14

V pondělí 10. prosince se v sídle CERGE-EI sešla třicítka středoškoláků, aby zde odprezentovali výsledky svého prvního ekonomického výzkumu. Na tříměsíčním kurzu aplikované ekonomie je tutoři z CERGE-EI učili pochopit základní ekonomické pojmy, poznat zásady metodologie výzkumu a hlavně si na reálných datech vyzkoušet pod vedením odborníků vlastní výzkum. To celé v angličtině, pod heslem Učte se ekonomii od těch nejlepších v oboru.

Kurz se konal už potřetí a zúčastnili se jej studenti jedenácti převážně pražských středních škol, někteří ale například dojížděli až z Českých Budějovic. Po dvouměsíční teoretické části, v níž si středoškoláci osvojili základy ekonomie a metodologii výzkumu, se čtyř- až šestičlenné týmy pustily do praktického výzkumu založeného na veřejně dostupných datech, např. z Eurostatu.

„Vybírali jsme si z nabízených témat to, co nás nejvíc zajímalo, a proto mě ta praktická část hodně bavila,“ prozradila Linda, studentka třetího ročníku English College. „Na zpracování výzkumu jsme měli jen čtyři týdny, hodně jsme se domlouvali online. Poslední týden už jsme jen ladili prezentaci a trénovali prezentační dovednosti,“ popisuje svoje zkušenosti středoškolačka z Prahy.

Letos studenty například zajímalo, jaká je souvislost mezi věkem a volební účastí, pohlavím a ochotou kandidovat v komunálních volbách nebo mezi zdravím a bohatstvím. Další týmy si kladly otázku, jestli komunismus zničil podnikatelského ducha nebo zda se nám vrátí investice do vzdělání.

„Výhodou kurzu aplikované ekonomie je, že se tady studenti naučí to, co se ve škole neučí,“ vysvětluje doktor Filip Pertold z CERGE-EI, iniciátor projektu. „Cílem není ani tak přilákat nové studenty, ale spíše zvýšit povědomí o tom, jak probíhá ekonomický průzkum.“ Každý tým měl na jeho zpracování pouhý měsíc, k ruce jim byli zkušení tutoři.

Studenty vedeme, ale nevodíme je za ručičku

„Na to, že s námi studenti strávili všehovšudy osm hodin, poradili si s úkolem opravdu dobře,“ říká jedna z tutorek doktorka Klára Kalíšková. „Dokázali pracovat velmi samostatně a překvapilo mě, jak aktivně k úkolům přistupovali i jak nad otázkami dokázali kriticky přemýšlet.“

Nedílnou součástí kurzu je závěrečná prezentace. Studentské týmy v ní představily výsledky svého bádání a zároveň soutěžily o atraktivní ceny. Pro porotce nebylo v žádném případě jednoduché rozhodnout, kdo si odnese cenu pro vítěze. Filip Pertold přiznává, že názory jednotlivých porotců se lišily právě proto, že výkony byly velmi vyrovnané. „Úroveň všech prezentací byla ještě vyšší než v minulých letech, a to nejen co se týče kvality výsledků, ale i prezentace a pohotovosti, s jakou studenti dokázali reagovat na otázky z publika,“ hodnotí výstupy studentů Filip Pertold.

Studenti se shodli na tom, že účast v projektu je naučila jinak přemýšlet a posunula je blíže ke studiu ekonomie. Jeden z prezentujících studentů k tomu říká: „Během hodiny jsem tady pochopil to, nad čím jsem ve škole trávil týdny. Vždycky mě zajímala ekonomie, ale teprve tady jsem se naučil, jak ji aplikovat v praxi na otázky, které mě zajímají. Kdo by nechtěl vědět, jestli se vyplatí investovat do vzdělání, když tak úspěšní lidé jako Bill Gates nebo Steve Jobs v určité fázi ze školy odešli,“ vysvětluje středoškolák Viet Le Duc. „Tady jsem se naučil, že věda není jen teorie, ale že odpovídá na praktické otázky. A to mě hodně baví,“ dodává.

Autor: Jana Rydlova
Foto: CERGE-EI

Sdílejte článek: