Studenti historie z celé republiky si dali schůzku v Praze

úterý, 05 srpen 2014 13:09

Ve dnech 4.–6. dubna proběhlo na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy první setkání studentských historických spolků České republiky. Na víkendovou akci dorazilo jedenáct delegací z devíti univerzitních měst, záštitu nad ní převzala děkanka FF UK doc. Mirjam Friedová společně s řediteli ústavů zajišťujících na FF UK výuku historie.

„Studenti historie patří v rámci filozofických fakult často k těm nejaktivnějším a početně nejvíce zastoupeným. My jsme dlouhodobě uvažovali o tom, jakým způsobem využít potenciál, který má spolupráce v rámci České republiky. Nakonec se nám, po několika letech zjišťování situace na ostatních univerzitách a navazování kontaktů, podařilo dát dohromady toto setkání“, říká Maroš Lauer, předseda Spolku studentů historie FF UK, který se ujal role hostitele celého sjezdu.

Setkání zahájila v pátek odpoledne děkanka doc. Mirjam Friedová, která ve svém proslovu připomněla, že jsou to hlavně studenti, kdo utváří charakter akademické obce, a právě proto mají podobná setkání svůj velký význam. Jménem historických ústavů následně přivítal studenty prof. Martin Kovář, prorektor UK pro vnější vztahy, který v žertu nadhodil, že se tato konference jednou může stát historickou látkou.

Úvodní přednášku na téma Studium historie včera, dnes a zítra proslovil prof. František Šmahel, laureát ceny Česká hlava, který ve své přednášce vzpomněl mimo jiné na svá studentská léta a zdůraznil minulé i současné problémy historického řemesla. Večerní část programu pak již proběhla v neformálním prostředí jedné z malostranských hospod, kde se účastníci setkání poprvé blíže představovali.

Jednou z hlavních částí sobotního programu bylo představování jednotlivých sdružení. Delegáti se navzájem informovali o způsobu fungování, struktuře a portfoliu akcí ostatních spolků. V následných diskusích se pak více hovořilo o podporách ze strany kateder a vedení fakult stejně jako o možnostech financování studentských sdružení.  Ukázalo se, že ačkoliv jsou spolky odlišné co do velikosti i způsobu fungování, mnoho problémů je společných napříč univerzitami.

Během sobotního odpoledne zástupci spolků jednali o další možné spolupráci a dohodli se na vytvoření společné komunikační platformy studentů historie ČR. V rámci těchto jednání bylo také dohodnuto častější opakování podobných setkání v různých univerzitních městech a vytvoření skupiny delegátů jednotlivých spolků, kteří spolu budou v pravidelném kontaktu. Objevila se i myšlenka celorepublikového časopisu studentů historie, o které se bude dále jednat. Ve večerních hodinách pak na půdě fakulty proběhl společenský večer, během kterého si delegáti vyměnili další informace a domluvili se na podrobnostech další spolupráce.

Během nedělního dopoledne byly shrnuty výsledky víkendového setkání a krátce po poledni bylo první setkání studentských historických spolků České republiky oficiálně ukončeno.

Autor: Miloš Bělohlávek
Foto: FFabula

Sdílejte článek: