FTVS UK uspořádala už 24. studentskou konferenci. Vystoupilo na ní 62 řečníků

pátek, 12 říjen 2018 17:46

Již po čtyřiadvacáté Fakulta tělesné výchovy a sportu UK zorganizovala mezinárodní studentskou vědeckou konferenci Scientia Movens. Výsledky svých výzkumů 7. března posluchačům prezentovalo dvaašedesát studentů.

mic693

Přednášející vystoupili s referáty v sekcích sportovní trénink, biomedicína, společenské vědy, výzkumné projekty, diplomové a bakalářské práce. Příspěvky studentů vyšly v recenzovaném sborníku, který obdrželi všichni účastníci při registraci. Text Daniela Musila Nové poznatky z biomechaniky sprintu – systematic review byl předán k recenznímu řízení pro uveřejnění v odborném časopise Česká kinantropologie.

Prezentace účastníků posuzovaly v jednotlivých sekcích tříčlenné komise z řad zkušených členů akademické obce. V každé sekci vybraly nejlepší příspěvek a jeho autora pak fakulta ocenila mimořádným stipendiem. Na podvečerní slavnosti v areálu fakulty předal vítězům ocenění společně s diplomy proděkan pro vědu FTVS UK prof. Ing. Václav Bunc, CSc.

V jednotlivých kategoriích uspěli:

Sportovní trénink:

Jitka Pokorná: Profil plaveckých výkonů na 50 a 100 m volným způsobem v plavání na vrcholných soutěžích a jeho změny v období 2000 až 2016

Egon Kunzmann: Sezonní variabilita rychlostních schopností u mladých elitních fotbalových hráčů

Biomedicína:

David Gerych: Vliv akutní svalové únavy na distribuci plantárního tlaku u vytrvalostních běžců

Dragana Žarkovič: Roboticky asistovaná terapie chůze v pediatrické neurorehabilitaci

Výzkumné projekty:

Kristýna Hoidekrová: Efekt roboticky asistované terapie na funkční využití horních končetin v ADL

David Skalický: Využití elektronického fonendoskopu v diagnostice astmatu

Společenskovědní sekce:

Jiří Kouřil: Females as Participants and Spectators at Ancient Olympia

Rostislav Havel: Vztah mezi standardy tělesné výchovy a pohybovou gramotností

Diplomové a bakalářské práce:

Tomáš Hlinský: Vliv ergogenních nutričních prostředků na vrcholovou výkonnost v plavání

Autor: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D., red.
Foto: red.

Sdílejte článek: