Filozofická fakulta UK přijímá středoškoláky na stáž

pátek, 12 říjen 2018 17:46

V rámci projektu 24 hodin s FF UK mají středoškolští studenti opět možnost absolvovat odbornou stáž. Dveře mladým studentům otevírá 21 kateder a ústavů FF UK. Již čtvrtý ročník stáží se uskuteční od poloviny října do začátku ledna, přihlášku s motivačním dopisem lze podat do 7. září.

plakat_staze_text

Zapojené katedry a ústavy vyberou zájemce na základně motivačních dopisů (maximum je pět stážistů na katedru/ústav). Přijatí studenti stráví na fakultě celkem 24 hodin naplněných odborným programem. Přesný průběh stáže je individuální, obvykle se stážisté pod dohledem odborného školitele účastní exkurzí, vybraných přednášek a seminářů, setkají se s významnými osobnostmi oboru a vyzkoušejí si roli vysokoškolského studenta účastí na výuce i samostatnou prací.

Nikole Adámkové, absolventce stáže na katedře sociální práce FF UK v roce 2014, přinesl projet mnoho nového: „Nejdůležitější pro mě bylo to, že jsem si mohla ujasnit, co chci dělat a jestli je to zrovna pro mě to pravé. Jako další velké plus vidím možnost nahlédnout do chodu fakulty a mluvit se současnými studenty. Cenná byla možnost setkat se s lidmi, kteří se zajímají o stejné věci jako vy, kteří vám rozumí.“

Úspěšní účastníci projektu 24 hodin s FF UK 2015 obdrží certifikát o absolvování stáže z rukou proděkana pro přijímací řízení a vnější vztahy.

Přihlašovací formulář, seznam zapojených ústavů a kateder a další podrobnosti jsou k dispozici na stránkách projektu.

Autor: FF UK
Foto: FF UK

Sdílejte článek: