Cenu sv. Lukáše si tentokrát odnesla autorka šatů

sobota, 23 březen 2013 08:46

V pořadí už devátou vítězkou Ceny sv. Lukáše, kterou vyhlašuje katedra výtvarné výchovy PedF UK, se stala Barbora Brodská, jež do soutěže přihlásila své modely šatů. Všechny přihlášené práce si můžete prohlédnout až do 4. dubna v galerii NAPA v Prokopské ulici, současně máte možnost až do tohoto data hlasovat o vítězi divácké ceny.

Slavnostní vernisáž prací, které byly nominovány do soutěže, vždy připravuje vítěz předchozího ročníku. Protože loňskou vítězku Kateřinu Hausenblasovou naplno zaměstnávaly mateřské povinnosti, pomohli jí s realizací už devátého ročníku Ceny sv. Lukáše její spolužáci. Tentokrát se pro prezentaci děl povedlo získat členitý prostor v Baru a Art Gallery NAPA v Prokopské ulici, výstava odstartovala 14. března.

Úvodního slova se ujal profesor Zdeněk Helus, který v letech 1994 až 1999 zastával pozici děkana Pedagogické fakulty UK a jenž v současnosti působí na této fakultě jako proděkan. „Pro řadu z vás může být takováto akce odrazovým můstkem k tomu, prezentovat se na veřejnosti, což patří k životu umělce. Snad to bude inspirací i pro ostatní,“ vzkázal.

Proděkan pro lidské zdroje, vnější vztahy a celoživotní vzdělávání profesor Michal Nedělka přítomné upozornil, že na Pedagogické fakultě se lidé nacházejí ve zvláštním dilematu. Na jedné straně tu studují obor, který je buď vědou, nebo uměním a který vyžaduje určité speciální vlastnosti, dovednosti a znalosti člověka. Na druhé straně se ale setkávají s názory, že se zde dělá všechno napůl, když jde o budoucí učitele. Dlouholetí učitelé zase říkají, že si tu studenti hrají s uměním nebo vědou a učení asi moc nedají.

„Z toho plyne nebezpečí, že lidé zvenku mají pocit, že nejsme ani jedno, ani druhé. To však už neplatí. Nyní naopak profese učitele vyžaduje leckdy dvojnásobné úsilí a dvojnásobek dobrých a ušlechtilých vlastností, než kdyby se studenti stali jen umělci nebo vědci. Že právě takové učitele vychováváme, považuji za velkou přednost naší fakulty,“ zdůraznil profesor Nedělka a doplnil, že prezentované výtvory vypovídají o tom, že už máme mezi sebou zralé umělecké osobnosti, které se neztratí a půjdou si svou vlastní cestou dál.

Jako poslední se slova ujal vedoucí katedry výtvarné výchovy docent Ivan Špirk, jenž poděkoval všem, kteří našli odvahu se soutěže zúčastnit. Vzápětí ale upozornil, že účastníků by mohlo být daleko víc. Sám si totiž spočítal, že podmínky pro přihlášení do soutěže splňuje asi 110 studentů katedry výtvarné výchovy. Zároveň všem studentům popřál, aby z nich jednou byli tak inspirativní pedagogové, jaké poznal ve škole on sám.

Autor: Lucie Kettnerová
Foto: red.

Sdílejte článek: