Univerzita Karlova zná letošní nejlepší absolventy

čtvrtek, 28 únor 2013 13:46

Deset výjimečných absolventů ocenil rektor UK prof. Václav Hampl 28. února na zasedání Vědecké rady UK. Vyzdvihl tak jejich vynikající studijní a vědecké výsledky.

„Jsem rád, že Vědecká rada UK měla možnost vidět plody své práce,“ uvedl rektor prof. Václav Hampl na jejím zasedání. „Starost, aby na univerzitě vyrůstali dobří studenti a absolventi, je nakonec ultimativním smyslem, proč se tady scházíme. Je velmi pravděpodobné, že někteří z těch, které jsme dnes viděli, se nám za pár let budou zde představovat jako budoucí profesoři,“ dodal prof. Hampl.

Cenu rektora převzalo devět studentů bakalářského nebo magisterského studijního programu. Na návrh 3. lékařské fakulty byla udělena Mimořádná cena rektora Univerzity Karlovy v Praze MUDr. Radku Kaiserovi.

cr700

  Cena prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů bartosMUDr. Hynek Bartoš (3. LF)

  Cena prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů valickovaMgr. Petra Valíčková (FSVThe Role of Financial Development in Economic Growth: A Meta-AnalysiskalendaBc. František Kalenda (FHSObraz Byzance v západních kronikách (1095–1204)

  Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů filaMgr. Jan Fíla (PřFmachacekBc. Tomáš Macháček (PřF)Imunitní odpověď hostitele při neuroinfekcích způsobených parazitickými helminty

  Cena Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů gumenickyPhDr. Jozef Gumenický (KTFMons. ThDr. Antonín Liška, CSsRsedivyBc. Antonín Šedivý (HTFAzarja dei Rossi: Meór ejnajim – význam a postavení díla

  Cena prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia nedomovaMgr. Martina Nedomová (PřFAktivity pro badatelsky orientovanou výuku v biologiisiftaBc. Miroslav Šifta (PřFHodnocení potenciálu pro formování regionální identity Frýdlantska

  kaiser Mimořádná cena rektora Univerzity Karlovy v Praze Vymezení end-to side anastomózy ve vztahu k ostatním neurotizačním technikám při rekonstrukci plexus brachialis a vliv lokálně aplikovaného VEGF na regeneraci periferního nervu

Autor:

Sdílejte článek: