Studenti farmacie z Evropy se sjeli do Hradce rozšířit si nejen profesní obzory

pondělí, 10 listopad 2014 16:27

Od 28. října do 2. listopadu 2014 se v Hradci Králové konal již jedenáctý ročník EPSA Autumn Assembly, projektu, který patří mezi nejdůležitější události v kalendáři Evropského spolku studentů farmacie (EPSA). Přípravný tým se řídil heslem „Přivést farmacii, studenty a znalosti dohromady“ a vytvořil ideální podmínky k tomu, aby se studenti mohli setkat a profesně obohatit. Do Hradce Králové se tak vydalo na 300 studentů farmacie, kteří pocházeli ze 32 států.

studenti693

Hlavní součástí projektu je edukační program, jenž se točil kolem hlavního tématu kongresu Pacient v centru zdravotní péče – z laboratoře až k občanovi. Účastníci se stali aktivními posluchači dvoudenního sympozia, které přibližovalo vznik a vývoj léčivého přípravku od prvních syntéz v laboratoři až po postmarketingové studie. Navíc se mohli seznámit s názory pacientských organizací.

Své vědomosti posluchačům předali také čeští lektoři prof. PharmDr. František Štaud, Ph. D., a RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc. Na jejich nosné přednášky navazovaly menší semináře, v rámci nichž účastníci problematiku prozkoumali do větších detailů. Další částí programu byly tzv. trainingy, které pomáhají studentům zlepšit jejich komunikační a organizační dovednosti.

V pátek 31. října pak proběhla na hlavním nádraží v Hradci Králové veřejná zdravotní kampaň Změřte si svůj krevní tlak, během níž studenti měřili krevní tlak náhodným zájemcům, aby je poté informovali o možnostech léčby hypertenze, kterou trpí až pětina českých obyvatel.

Nedílnou složkou kongresu byl bohatý večerní program. Ten si kladl za cíl nejen seznámit studenty navzájem, a pomoci tak studentské spolupráci na mezinárodní úrovni, ale také osvětlit kulturní rozdíly v jednotlivých zemích. Účastníci dostali příležitost seznámit se s českou pohostinností v průběhu Czech night, na kterou byli pozváni také všichni studenti Univerzity Karlovy, a rovněž okusili kousek cizí kultury během International night, která jim umožnila prozkoumat zvyklosti ostatních států. Závěrečnou složkou společenského programu byl Treasure hunt, díky němuž byli studenti nenásilně seznámeni s Hradcem Králové a jeho okolím.

Poslední neoddělitelnou částí programu byly General Assembly (valné hromady), na nichž se hodnotí ukončené projekty a formulují se dlouhodobé vize a cíle, k nimž bude Evropský spolek studentů farmacie směřovat v následujících letech.

Na přípravách projektu spolupracoval Spolek českých studentů farmacie bok po boku Unie studentů farmacie po dobu více než jednoho roku. Projekt by nemohl vzniknout bez podpory partnerů a Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Hlavní dík patří přípravnému týmu 11 lidí, kteří byli podpořeni další třicítkou studentů pomáhajících přímo na místě nebo v přípravných fázích.

Autor: Lukáš Höchtberger
Foto: Archiv FaF UK

Sdílejte článek: