Pohlavně přenosné infekce jsou na vzestupu. Nastupte do infotramvaje

pondělí, 2. prosinec 2013 07:21

Studenti pražských lékařských fakult získali finanční podporu na osvětovou kampaň proti pohlavně přenosným chorobám. Vzdělávat budou veřejnost ve speciální tramvaji a osvětu plánují i na vysokých školách. Informaci iForu poskytl student 3. lékařské fakulty UK Roman Vašek.

Tramvaj do stanice Touha. Co si pod tím mám představit?

Chceme seznámit širokou veřejnost s problematikou pohlavně přenosných infekcí. Proto jsme hledali formu, která je srozumitelná a v rámci možností interaktivní a zábavná. V pondělí 2. prosince bude od 17.00 do 23.00 projíždět Prahou speciálně vyzdobená tramvaj a v zastávkách budou medici předávat informace o pohlavně přenosných infekcích. Chybět nebude třeba ani nasazování prezervativů na umělé modely, připravujeme interaktivní hry a budeme také rozdávat letáky, dárky a prezervativy od sponzora.

Jaké akce ještě plánujete?

Za spolupráce pražských lékařských fakult vznikl koncept World AIDS Week, do kterého jsou zahrnuty všechny probíhající akce, které se zaměřují se na HIV/AIDS a ostatní pohlavně přenosné infekce. U příležitosti Světového dne boje proti AIDS (1. prosince) budou studenti medicíny – dobrovolníci rozdávat na ulicích informační letáky a prezervativy. Ve stejný den se od půl šesté v podvečer na Václavském náměstí vytvoří tradiční živá stužka z lidí (červená stužka je mezinárodní symbol boje proti AIDS). Rád bych také připomenul dvě přednášky, které již byly proneseny v rámci projektu Medicafé, přednesli je doc. MUDr. Ladislav Machala, Ph. D. z Infekční kliniky Nemocnice na Bulovce a HIV pozitivní lektor z Domu světla.

Jak vznikla na UK myšlenka osvětové kampaně o pohlavně přenosných infekcích?

Inspirovali jsme se podobným projektem,  organizovaným polskou pobočkou IFMSA. Rozhodli jsme se jej realizovat, protože nás zarazily  údaje o rostoucích  počtech lidí, infikovaných pohlavně přenosnou infekcí. Česko se již bohužel neřadí k zemím s nejnižším výskytem HIV, jak tomu bylo ještě do nedávna. Čísla překvapivě stále rostou, což je minimálně zarážející, vzhledem k tomu, jak lehká je prevence.

Kdo z UK se na projektu podílí?

Na projektu se převážně podílí studenti  lékařských fakult.  Hlavními organizátory celého konceptu akcí jsou za 3. lékařskou fakultu Roman Vašek společně s Barborou Horehleďovou a za 2. lékařskou fakultu Kateřina Váňová. Do školení žáků středních a základních škol se za 1. lékařskou fakultu zapojila Monika Šrámková. Akce je samozřejmě nákladná a nemohli bychom ji realizovat bez finanční záštity nadace a sponzorských darů, protože se na ní fakulty nepodílí.

V rámci kampaně školíte žáky ZŠ a SŠ o sexuálně přenosných infekcích. Plánujete obdobné akce pro studenty UK

Školení bylo původně namířeno na studenty základních a středních škol, ale po proškolení několika tříd rovněž zvažujeme možnost, že náš koncept projektu uplatníme i na  studenty vysokých škol. Zarazilo mne, že mnoho mladých lidí bere prezervativ jako zbytečnou záležitost.  Zdá se, že názvy pohlavně přenosných infekcí jim zní trochu exoticky a vyvolávají dojem, že se jich netýkají. Bohužel, opak je pravdou. Minimálně každý druhý den se v České republice nakazí jeden člověk virem HIV. Jeden ze čtyř tisíc lidí v Praze se nakazil syfilis, stejně tak kapavkou. Čtyři lidé týdně se nakazí chlamydií trachomatis. Podle  mého názoru to nejsou čísla, která lze brát na lehkou váhu.

Mělo by podle vás Informačněporadenské centrum UK případně nabízet i materiály o ochraně zdraví?

Čím budou studentům  informace dostupnější, tím lépe. Máme připraveny propagační materiály i jednotlivé letáčky věnované pohlavně přenosným infekcím. Ale vše bude záležet na finanční podpoře, kterou se nám do budoucna podaří získat. Nadšení pro věc nám nechybí.

Doprovodným programem akce je výstava ve vestibulu 3. lékařské fakulty. Proč byste ji studentům UK doporučil?

Výstava ve vestibulu 3. lékařské fakulty byla zapůjčena  organizací Lékaři bez hranic a věnuje se problematice HIV/AIDS v afrických zemích. Tři fotografové se pokusili zachytit veřejný život a situace spjaté s touto infekcí a výsledek stojí opravdu za zhlédnutí. Fotografie poskytují náhled na situace, ve kterých se běžný Evropan neocitne a ukazují rozsáhlost problematiky HIV/AIDS. Bohužel, infekce v dnešním globalizovaném světě neznají hranic.

Budete v akci pokračovat i příští rok?

Pokud se nám opět podaří získat finanční záštitu, bude se akce jistě konat i příští rok. Byl bych rád,  kdyby nám příští rok finance umožnily prezentovat akci i v ostatních univerzitních městech, kde je o tento projekt zájem. Předběžně víme o Hradci Králové a Olomouci.

Tramvaj do stanice Touha vyjede v pondělí 2. prosince po trase:

Národní divadlo Národní třída Lazarská Vodičkova Václavské náměstí Jindřišská Dlážděná Masarykovo nádraží Bílá labuť Těšnov Řezáčovo náměstí Strossmayerovo náměstí Nábřeží kap. Jaroše Čechův most Malostranská Malostranské náměstí Hellichova Újezd Národní divadlo

Autor: Petra Kopplova

Sdílejte článek: