Cenu prof. Matějčka letos obdržely tři studentky psychologie

pondělí, 26 leden 2015 14:12

Nadace prof. Matějčka každoročně uděluje v období adventu ceny za nejlepší diplomové práce v oblasti dětské a vývojové psychologie. Letos se rozhodla rada nadace ocenit tři práce, první místo získala Mgr. Lucie Matějovská za výzkum diagnostiky dyslexie u dětí.

„Rada nadace vybírala celkem ze šesti nominovaných prací, nakonec se rozhodla udělit tři ceny,“ popisuje předsedkyně nadace profesorka Lenka Šulová. Podle názorů hodnotitelů si i letos práce udržely vynikající úroveň.

1. místo – Mgr. Lucie Matějovská za práci Možnosti diagnostiky dyslexie u dětí

Výzkumná studie je zaměřena na vytvoření nových vhodných nástrojů pro diagnostiku dyslexie pro populaci žáků na druhém stupni základních škol a zpracování jejich pilotní standardizace. Inspirací byly stávající testy pro různé věkové skupiny a metody používané v zahraničí.

2. místo – Mgr. Tereza Noemi Havlíčková za práci Pěstounská rodina z hlediska biologických dětí

Diplomová práce se zabývá tématem dlouhodobé pěstounské péče, konkrétně pak zkušeností biologických dětí z pěstounských rodin. Podává přehled o fungování náhradní rodinné péče v ČR a specifikách pěstounských rodin. Popisuje, jak vlastní děti pěstounských rodičů prožívají období před příchodem dítěte do rodiny, jaké jsou jejich pocity a reakce po příchodu pěstounských sourozenců, jak se změní jejich role v rodině, jak se utvářejí jejich vztahy a jak zpětně vnímají rozhodnutí svých rodičů.

3. místo – Mgr. Alena Drápalová za práci Možnosti dynamické diagnostiky u dětí v mateřských školách – Škála využití kognitivních funkcí (ACFS)

Autorka ve své práci ověřovala praktický přínos metody Škála využití kognitivních funkcí (ACFS) pro určení potenciálního kognitivního rozvoje předškolních dětí.

Založením nadace, jež nese jeho jméno, se rozhodl profesor Zdeněk Matějček motivovat studenty Filozofické fakulty UK k tvorbě kvalitních diplomových prací z oblasti vývojové psychologie. Cena, spojená i s odměnou finanční, je určena diplomantům, jejichž práce byly obhájeny na katedře psychologie Filozofické fakulty UK v předchozím roce. Práce hodnotí rada nadace, již tvoří kromě odborníků z katedry psychologie také zástupce příbuzných, přátel a studentů prof. Matějčka. Letos se ceny udělovaly už posedmnácté.

Autor: Lucie Kettnerová
Foto: red.

Sdílejte článek: