Ceny Josefa Vavrouška ovládli studenti Univerzity Karlovy

středa, 13 listopad 2013 16:33

Sedmadvacet studentů a absolventů vysokých škol usilovalo se svými vědeckými pracemi na téma životní prostředí a udržitelný rozvoj o Cenu Josefa Vavrouška. Slavnostní vyhlášení nejlepších prací letošního osmnáctého ročníku soutěže se uskutečnilo ve středu 13. listopadu v Karolinu. Studenti Univerzity Karlovy zazářili a ovládli přední příčky.

ceny693

Soutěž o Cenu Josefa Vavrouška vyhlašuje každý rok děkan Fakulty sociálních věd UK. Letos nově se jí zúčastnili nejen studenti Univerzity Karlovy, ale i dalších vysokých škol. Tentokrát se cena udělovala v kategorii bakalářská a v kategorii diplomová práce. Ocenění odkazuje k osobnosti někdejšího ministra životního prostředí Josefa Vavrouška, který tragicky zahynul v polovině devadesátých let.

    Ocenění studenti a absolventi UK v kategorie diplomová práce:

První místo získala Mgr. Selma HAMDI, za studii: Ropa a voda v Saúdské Arábii optikou udržitelného rozvoje: možné scénáře dalšího vývoje.

Práce byla obhájena na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, na Institutu politologických studií.

Vedoucím a konzultantem byl PhDr. Michael Romancov, Ph. D.

Druhé místo získala Mgr. Kateřina LÉBLOVÁ za studii: Sociální motivace k ochraně přírody v ČR do roku 1956: Analýza vybraných chráněných území.

Práce byla obhájena na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, na katedře sociální a kulturní ekologie.

Vedoucí a konzultantem byl PhDr. Ivan Rynda.

Udělena byla dvě třetí místa, umístila se na něm: Mgr. Barbora BREZINOVÁ za studii: Princípy ochrany životného prostredia.

Práce byla obhájena na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na katedře práva životního prostředí.

Práci vedla JUDr. Martina Franková, Ph. D.

Získal jej také Mgr. Jakub HEMALA za studii: Subjektivní blahobyt. Přístupy a hodnocení v EU-15 a ČR.

Práce byla obhájena na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, na katedře sociální a kulturní ekologie.

Vedoucím byl Ing. Radek Trnka, Ph. D.

    Ocenění studenti a absolventi UK v kategorii bakalářská práce:

První místo získal Štěpán CHRZ za studii: Provázanost trhů potravin, biopaliv a fosilních paliv.

Práce byla obhájena na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, na Institutu ekonomických studií.

Vedoucím a konzultantem byl Ing. Zdeněk Hrubý, CSc.

Na druhém děleném místě se umístila: Pavla BLÁHOVÁ za studii: Genetically Modified Biofuels in the Context of Central Europe.

Práce byla obhájena na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, na Institutu ekonomických studií.

Vedoucím a konzultantem byl prof. Ing. Karel Janda, Ph. D.

Komise dále udělila v kategorii bakalářských prací dvě Čestná uznání. Získal ho Marek FREMUNT za studii: Vliv velikosti neziskové organizace na efektivitu jejího financování.

Práce byla obhájena na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, na Institutu ekonomických studií.

Vedoucím a konzultantem byl PhDr. Jiří Kameníček, CSc.

Další Čestné uznání získala Karolína HRDÁ za studii: Život na ulici pro osoby bez přístřeší ve věku 18 – 26 let na území hlavního města Prahy.

Práce byla obhájena na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Vedoucí a konzultantkou byla Mgr. Sylvie Stretti.

Autor: red.
Foto: red.

Sdílejte článek: