Některé výtvory přírody lze obtížně reprodukovat

úterý, 28 červenec 2015 11:48

Co si počít v případě, že si během letních radovánek nedejbože ulomíte zub? Obrátit se na Pavlu Habartovou! Právě ona je totiž z českých studentů lékařských fakult v tomto oboru nejlepší, což také dokázala svou účastí na prestižní soutěži v zahraničí.

habartova_zm

Soutěž s názvem Jules Allemand Trophy se letos konala již pojedenácté. Do italského Chieti se ve dnech 7.–9. června sjeli studenti z celé Evropy, aby předvedli své stomatologické schopnosti. Tato soutěž spočívá v co nejpřesnějším ovládnutí techniky anatomické stratifikace podle světově proslulého doktora Lorenza Vaniniho, jenž je autorem postupu pro co nejvěrnější imitaci zubní tkáně.

Českou republiku reprezentovala studentka 5. ročníku 1. lékařské fakulty UK Pavla Habartová, která před cestou na soutěž do Itálie musela uspět ve školní a posléze celorepublikové konkurenci studentů a studentek z lékařských fakult v Plzni, Hradci Králové, Olomouci a v Brně. Ve finále v Itálii sice zvítězili zástupci Maďarska a Litvy, ale nadějná česká studentka se v mezinárodním prostředí rozhodně neztratila.

„Přicestovaly jsme s MUDr. Evou Chládkovou, která mě doprovázela místo doc. Peřinky, jenž byl bohužel v té době pracovně vytížen,“ řekla o soutěži Pavla Habartová, kterou přivítal právě sám dr. Lorenzo Vanini, jenž na univerzitě v Chieti působí. Po seznámení s ostatními soutěžícími i předchozími vítězi, kteří aktuálním účastníkům představili svou práci, přišla na řadu samotná soutěž.

„Nejprve jsme dopoledne dostavovali řezák a odpoledne i stoličku. Extrahované zuby jsme si museli sami obstarat. Výběr vhodných zubů se ukázal být poměrně podstatný, protože některé ,výtvory přírody‘ lze jen obtížně reprodukovat,“ vzpomíná na soutěž česká studentka. Na práci na každém zubu měli vždy dvě hodiny, pak k nim organizátoři přiřadili čísla, aby byla zajištěna anonymita, a nafotili je před a po dostavbě. Podle těchto fotografií byly později hodnoceny.

Technika anatomické stratifikace dr. Vaniniho je založena na určení základních pěti charakteristik zubu – základní barva (dentina), jas skloviny, intenzivní (bílé) a opalescentní (průhledné) odstíny a charakterizace zubu (různé skvrny a praskliny). „Pro mě osobně je nejtěžší určit správnou barvu a jas zubu. Dále je také obtížné co nejvěrohodněji napodobit povrchovou strukturu zubu a jeho lesk. Myslím ale, že s těmito problémy se potýkali všichni soutěžící,“ prohlásila Pavla, která sice byla zpočátku nervózní, v průběhu stavby zubů však veškeré napětí opadlo a práci vykonávala s čistou hlavou.

Po vyhlášení výsledků si všichni soutěžící společně s italskými odborníky prohlédli fotografie všech prací a dostalo se jim i konkrétní zpětné vazby, co kde mohli udělat lépe. Dalším významným přínosem pro všechny účastníky byly i získané kontakty, protože během soutěže bylo dostatek času na odreagování. Soutěžící mohli během volných chvil zajít na pláž či na mojito do nedalekého baru, a seznámit se tak s budoucí evropskou stomatologickou elitou.

Pavla Habartová se s technikou anatomické stratifikace seznámila v rámci volitelného předmětu Ošetření frontálního a postranního úseku chrupu metodou stratifikace na 1. LF UK, kde se učila dostavět kupříkladu ulomený zub tak, aby nebylo možné výplň rozeznat od skutečného zubu. A právě její schopnosti, které rozvíjela v rámci semináře, ji dovedly až k získávání mezinárodních zkušeností.

Vytoužené vítězství Pavle Habartové uniklo, přesto je její účast v Jules Allemand Trophy velkým úspěchem pro ni i pro 1. LF UK. Samotná studentka a nyní i čerstvá absolventka předvedla svůj talent a dovednosti a získané zkušenosti ji budou nadále posouvat v oboru estetické stomatologie, které by se ráda do budoucna věnovala.

Autor: David Lancz
Foto: Thinkstock.com; archiv P. Habartové

Sdílejte článek: