Medici pilovali své chirurgické dovednosti na zvířecích vzorcích

úterý, 05 srpen 2014 13:09

Slavnostním zakončením na plzeňské radnici se v pátek 11. července po dvoutýdenní intenzivní práci rozloučili účastníci Letní školy experimentální chirurgie – vzdělávacího kurzu zaměřeného na seznámení s metodikami vědecké a výzkumné práce a nácviku chirurgických technik. Kurz připravila Lékařská fakulta UK v Plzni. Kromě teoretické i praktické vzdělávací části škola nabídla i příležitost k aktivnímu odpočinku – například na vodáckém výletu.

Dvoutýdenní vzdělávací kurz Summer School of Experimental Surgery (SSES) organizovala plzeňská Lékařská fakulta UK tento rok v premiéře. Kurz je věnován demonstraci experimentální chirurgie na konkrétních příkladech a naznačuje i možnosti a hranice tohoto oboru. Značný prostor je v něm věnován metodám, které mohou experimentální práci buď úplně nahradit, nebo jí dodat nový rozměr, například softwarovému modelování a práci s tkáňovými kulturami.

Specifikem SSES je práce formou workshopu na velkých zvířatech, která slouží k nácviku chirurgických technik používaných v humánní medicíně. Vyučuje se perioperační péče o zvířecí modely, experimentální radiologie či vyhodnocování experimentů (histologické, biochemické a statistické metody). Velký důraz je kladen na etický aspekt experimentálních chirurgických procesů s ohledem na zásadu „3R“ (replacement, reduction, refinement). Studenti se seznamují s modelovacím softwarem, který v některých případech umožňuje nahrazení experimentálních modelů.

Výuka kurzu, jenž je nabízen pregraduálním studentům medicíny od 3. ročníku, zejména těm ze zahraničních univerzit, probíhá v angličtině. Mohou se ho však zúčastnit i studenti Univerzity Karlovy, což umožňuje navazování dalších kontaktů, které jsou tolik potřebné pro další profesionální rozvoj, a současně tím i posílit vazby univerzity na zahraniční vzdělávací instituce.

Součástí letošní SSES byl i doplňkový program, jenž poskytl příležitost k aktivnímu odpočinku – účastníci si například mohli užít vodácký výlet na Berounce nebo návštěvu Prahy. Kurz byl zakončen slavnostním předáním certifikátů v historické budově plzeňské radnice. Poslední tečkou pak byla party na rozloučenou na zahradě Procháskova pavilonu.

Více informací o Letní škole experimentální chirurgie lze nalézt na webových stránkách nebo na Facebooku.

Autor: Ing. Barbora Černíková; MUDr. Václav Liška, Ph.D.
Foto: Archiv LF UK v Plzni

Sdílejte článek: