Čeští středoškolští přírodovědci jsou nejlepší v Evropské unii. Už potřetí

pátek, 12 říjen 2018 17:46

Česká republika vyslala na přelomu dubna a května na evropskou olympiádu mladých vědců (EUSO) do slovinské Lublani hned dva týmy složené ze středoškolských studentů do 17 let. Jeden vybojoval celkové vítězství, druhý přivezl stříbrnou medaili. Na přípravě studentů se vedle pedagogů z Univerzity Pardubice a Univerzity Hradec Králové podíleli i biologové z Přírodovědecké fakulty UK.

euso_text

EUSO je týmová soutěž nejlepších, maximálně sedmnáctiletých evropských fyziků, chemiků a biologů, která se koná už šestnáctým rokem a během níž studenti řeší náročné experimentální úlohy. Letos se společným tématem stalo pěstování vinné révy, výroba vína a zkoumání vlastností výsledného produktu.

Smyslem soutěže není jen motivovat studenty k objevování přírodních věd, ale také umožnit jim setkávat se s podobně zaměřenými mladými lidmi. „Účastníci bývají během soutěží a příprav na ně šťastní. Ve škole patří nezřídka k dětem šikanovaným, neboť jsou trochu jiní, tady konečně najdou kamarády,“ říká profesor Jan Černý z katedry buněčné biologie PřF UK, který měl spolu s doktorkou Lenkou Libusovou z téhož pracoviště na starosti přípravu účastníků v oboru biologie. Garanty chemie byli již tradičně pedagogové z Univerzity Pardubice, fyzice se věnovali odborníci z Univerzity Hradec Králové.

Ladění týmů

euso_labÚčastníci EUSO jsou vybíráni z přibližně tří desítek nejúspěšnějších absolventů oborových olympiád, kteří jsou pozváni na několikadenní setkání, na němž jsou podrobeni náročnému testování. Zároveň se zohledňuje, aby spolu členové týmu ladili a „slyšeli“ na sebe. V závěru setkání pak podle profesora Černého nebývá problém identifikovat dva nejlepší fyziky, biology a chemiky, kteří budou naši zemi reprezentovat. „Naším snem je vytvořit českou soutěž EUSO, v níž by se v přírodovědných oborech spolu utkala jednotlivá gymnázia. Nejlepší týmy by pak bojovaly o účast v mezinárodní soutěži. Věřím, že pro řadu škol by bylo velmi prestižní se zapojit,“ uvádí profesor Černý.

Česká stopa ve vědě

Přírodovědecká fakulta UK se zapojuje nejen do EUSO, ale rovněž do mezinárodní biologické a chemické olympiády, které tehdejší Československá republika dokonce spoluzakládala. „Biologická a chemická olympiáda jsou na rozdíl od přírodovědné jednooborovou soutěží. Jejich prestiž je už tak velká, že vítězové dostávají pozvánky na Massachusettský technologický institut, Harvard a další vynikající univerzity,“ konstatuje Jan Černý.

Koncept české biologické olympiády je navíc světovým unikátem, neboť se díky rozčlenění do čtyř věkových kategorií daří talentované děti podchycovat po dobu osmi let. Mladí lidé se na účast v olympiádě nepřipravují jen individuálně nebo ve škole, ale ti nejlepší jsou pozváni na letní soustředění na Běstvinu. „Tím se vytváří samoohřívací systém pozitivních zpětných vazeb, který nám zajišťuje, že účastníci velmi stojí o to, znovu se na akce vracet. Navíc ti odrostlejší se stávají součástí organizačního týmu, a než dokončí doktorské studium, pomáhají zase těm mladším, takže je celý koncept udržitelný, “ dodává profesor Černý.

Dobré jméno se šíří samo

Získat na svou fakultu úspěšného absolventa oborové olympiády či soutěže EUSO by si přál každý z garantů. Přesto však k jejich aktivní akvizici nedochází. „I když hodně stojíme o to, aby si podali přihlášku právě k nám, nechodíme za nimi s letáky a nepřemlouváme je, že je naše škola nejlepší. Účastníci soutěží totiž měli spoustu příležitostí nás poznat a na naši fakultu se podívat, takže získali zkušenost z první ruky a přirozeně sami dospějí k tomu, že chtějí nastoupit právě na Univerzitu Karlovu. Například nejlepších absolventů biologické olympiády přivítáme na naší fakultě každoročně více než deset, další pak nastupují na lékařské fakulty UK,“ říká Jan Černý.

euso_cernyČeská republika na EUSO

Česká republika se do EUSO zapojuje od roku 2007, už při své třetí účasti v roce 2009 dosáhla mezi jednačtyřiceti týmy absolutního vítězství. V roce 2010 se českým studentům podařilo tento úspěch zopakovat, což se do té doby nikomu za celou historii soutěže nepodařilo.

V roce 2011 Česko evropskou olympiádu mladých vědců nečekaně také hostilo. „Ozval se mi zakladatel soutěže Michael A. Cotter, že řeší velký problém. Původně dohodnutý organizátor účast odmítl, a tak hledali někoho, kdo by ve velmi krátké době soutěž připravil. My jsme do toho šli, olympiáda se nakonec uskutečnila v Pardubicích a Hradci Králové,“ vzpomíná Jan Černý. A protože chtěli účastníkům představit něco ryze českého, zvolili jako téma soutěže pivo a optiku.

Autor: Lucie Kettnerová
Foto: Lenka Libusová; archiv UK

Sdílejte článek: