Pro studium vietnamské politiky chybí podklady, pracujeme na nich

úterý, 13 srpen 2013 23:23

Doktorandka Mgr. Lada Homutová z Ústavu politologie Filozofické fakulty UK získala druhé místo v soutěži o nejlepší studentskou práci v oblasti asijských studií. Mladá badatelka se zabývá současnou vietnamskou politikou a ve Vietnamu, který navštívila již dvakrát, tráví letošní léto.

vietnam_text

Jak jste se ke studiu vietnamské politiky dostala?

Nejdříve jsem studovala vietnamistiku na Filozofické fakultě UK v Praze, kde jsem dokončila bakalářské studium. Vietnamistika bohužel nemá navazující magisterské studium, proto jsem se zde rozhodla pokračovat v Ústavu politologie. Spojila jsem tak dva obory, které mě zajímaly.

V nedávno vyhlášené soutěži o nejlepší studentskou práci v oblasti asijských studií jste obsadila druhé místo. Jak soutěž probíhala a jaký projekt jste zde představila?

vietnam_ladaÚčastník musel nejprve odevzdat písemnou práci a poté si k ústnímu kolu připravit přibližně desetiminutovou prezentaci, na kterou navazovaly dotazy poroty.

Já jsem se do soutěže zapojila se svou magisterskou prací, hovořila jsem tedy hlavně o problematičnosti aplikace teorií frakcionalismu na Vietnam. Musím říct, že mě druhé místo velmi potěšilo.

Čím se ve svém bádání zabýváte?

Zaměřuji se na současnou vietnamskou politiku. V magisterské práci jsem se věnovala aplikaci modelů frakcionalismu na Vietnam, vlastně jsem se spíše snažila ukázat kritický pohled na věc, protože podle mého názoru nelze jednoduše vzít západní model, jako je například ten frakční, a myslet si, že frakce je totéž tady a tam. Výsledkem totiž pak jsou vědecké výstupy, které se velmi liší a často jsou dokonce protichůdné. Kromě vietnamských elit mě zajímají také otázky politické autority, politické důvěry a participace ve Vietnamu, kterým se věnuji ve svém nynějším studiu a ve své disertační práci.

Jak probíhá váš výzkum ve Vietnamu?

Během své poslední návštěvy jsem spíš sbírala materiály po knihovnách. Snažila jsem se také komunikovat s lidmi a ptát se jich na aktuální dění, zejména ve třídě, kam jsem docházela na tamní politologii. Toto léto se ve Vietnamu chystám provádět první serióznější kvalitativní výzkum, jehož součástí budou rozhovory s místními. Sama jsem zvědavá, jak to bude probíhat. Naštěstí mi bude pomáhat kamarádka z Vietnamu, se kterou jsem studovala v Hanoji. Co se týče mého disertačního projektu, je pro mne obrovskou oporou profesor Adam Fforde z University of Melbourne, který je zároveň konzultantem mojí disertační práce.

Tento výzkum je financován z grantu, který jsem získala od Grantové agentury Univerzity Karlovy na zkoumání politické autority ve Vietnamu. Jeho výstupem by měl být článek, který bude řešit otázku, jestli potřebuje autoritářský režim v dnešní době ke svému vládnutí autoritu.

Setkáváte se při svém studiu s jazykovou bariérou?

Vzhledem k tomu, že hlavní náplní mého studia vietnamistiky byl jazyk, tak jsem již vietnamštinu před mou první cestou do této země trochu uměla. Přesto jsem zpočátku místním příliš nerozuměla, především proto, že mluví velmi rychle. Časem jsem si ale zvykla a mohla jsem si s lidmi začít povídat alespoň o základních věcech. Během mé první návštěvy Vietnamu, která trvala půl roku, jsem navíc navštěvovala jazykový kurz.

Vietnamštinu se učím přibližně sedm nebo osm let, ale stále je co zlepšovat, je to běh na dlouhou trať. Mezi jednotlivými návštěvami Vietnamu navíc mnoho zapomenu, takže se pak některé věci musím učit znovu. Už si ale ve vietnamštině dovedu povídat o každodenních tématech, a když potřebuji mluvit o méně obvyklých věcech, slovíčka si najdu.

Jaké projekty plánujete realizovat v budoucnosti?

S prof. Adamem Ffordem jsem rozjela projekt, který má za cíl postavit chybějící základy pro studium vietnamské politiky. Příručky nebo učebnice, po nichž by mohl sáhnout student, který se začíná zabývat vietnamskou politikou, totiž prakticky neexistují. My proto chceme dát dohromady materiály o tom, jak studovat vietnamskou politiku, jak ji učit a jak vůbec zkoumat Vietnam. V rámci projektu vzniknou interaktivní webové stránky, e-book a na něj navazující kniha. Všechno se budeme snažit nabízet co nejlevněji, aby si příručky mohli dovolit studenti z celého světa.

Projektu se zúčastní experti na Vietnam z několika světových univerzit. Ti budou pracovat především na knize, jejíž odbornost má být vyšší než v případě e-booku. Jakousi ustavující akcí a zároveň příležitostí k unikátní diskusi bude dvoudenní workshop, pořádaný 18. a 19. září na Filozofické fakultě UK v Praze, který se uskuteční i díky finanční podpoře ze strany fakulty. 

Celonárodní soutěž o nejlepší studentskou práci s tematikou společenskovědního výzkumu mimoevropských oblastí byla vypsána v rámci projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Soutěžní oblast asijských studií vyhlásila Metropolitní univerzita Praha, o. p. s., a Univerzita Palackého v Olomouci.

Autor: Adéla Limburská (FF UK)
Foto: archiv Lady Homutové

Sdílejte článek: