Budoucí právníci pomáhají Pražanům

středa, 17 duben 2019 12:57

V přízemí Škodova paláce sídlí malá a nenápadná poradna. Každé pondělí a středu odpoledne se zde schází trojice studentů Právnické fakulty UK, aby zájemcům bezplatně pomáhali s jejich právními problémy.

_rv1_9013_930_620

Budoucí právníci Barbora Pathyová, Veronika Huňová a Ondřej Mocek se setkávají před dveřmi právní poradny krátce před jejím otevřením. Seznamujeme se a čekáme spolu na Zuzanu Bohuslavovou, právničku Magistrátu hlavního města Prahy, která na chod poradny pravidelně dohlíží. Brzy se k nám připojí také první klientka.

„Jsem přírodovědkyně a v právu se nevyznám. Na možnost využít studentskou poradnu jsem narazila v novinách a jsem velice spokojena. Je to pro mě mnohem lepší, než si platit právníka. Líbí se mi, že zde pracují studenti, čekám od nich férové jednání,“ uvádí.

Jsem přírodovědkyně a v právu se nevyznám. Na možnost využít studentskou poradnu jsem narazila v novinách a jsem velice spokojena. Je to pro mě mnohem lepší, než si platit právníka. Líbí se mi, že zde pracují studenti, čekám od nich férové jednání

Do studentské právní poradny může přijít úplně každý Pražan. Jedinou podmínkou je, že se musí telefonicky objednat a předem se domluvit na termínu návštěvy. Na jednoho klienta mají studenti vyhrazeno patnáct minut. Pokud je problém rozsáhlejšího charakteru nebo vyžaduje kontinuální řešení, je možné chodit do poradny opakovaně.

_rv1_9090_600_399

Po chvíli čekání všichni vstupujeme dovnitř. Tři budoucí právníci usedají ke stolu a zvou si klientku, která vysvětluje svůj problém. Poté na chvíli opouští místnost, aby se studenti za dohledu Zuzany Bohuslavové poradili, jaký postup bude nejvhodnější nabídnout. „Studenty celou dobu poslouchám, většinou ale nezasahuji. Pokud mám odlišný pohled na věc, o případu diskutujeme,“ říká supervizorka. Jakmile skupinka najde vyhovující řešení, pozve si klientku zpět dovnitř a předestře jí své doporučení.

Pro mnohé studenty práv je poradna vůbec prvním setkáním s opravdovými klienty. „Pokud se chcete stát advokátem, budete se s nimi stýkat velmi často. Na to vás ale fakulta ani povinná praxe nepřipraví. Přestože při ní pracujete v právní kanceláři, na klienta většinou nenarazíte. Jako studenti obvykle připravujeme podklady pro koncipienty. Ani ti ovšem nemají vyhráno, nebývá výjimkou, že se během své tříleté praxe s žádným klientem nepotkají,“ popisuje úskalí studia práv Ondřej Mocek z šestého ročníku. Pro něho i mladší kolegy je možnost praxe ve Studentské právní poradně opravdu něčím mimořádným a vítaným.

Jako studenti obvykle připravujeme podklady pro koncipienty. Ani ti ovšem nemají vyhráno, nebývá výjimkou, že se během své tříleté praxe s žádným klientem nepotkají.

_rv1_9051_600_400

Novou zkušenost hodnotí velice pozitivně i posluchačka čtvrtého ročníku Veronika Huňová: „V rámci své advokátní praxe jsem se s klientem již setkala. Při jednání jsem seděla vedle advokáta, který vše vedl, a já mohla přihlížet. Tady je ale celé jednání na nás, sami jsme se museli domluvit, jak postupovat. Kdo nás uvede, kdo bude klást otázky, kdo nakonec poradí. Ze začátku jsme s lidmi moc neuměli komunikovat – třeba když se někdo hodně rozpovídal, nevěděli jsme, jak ho slušně zastavit.“

Jako pracovníci poradny se mohou přihlásit všichni studenti práv od třetího, výjimečně i druhého ročníku. Ti mladší čerstvě absolvovali zkoušky a jsou plní informací, starší naproti tomu disponují nějakou praxí. „Bára nedávno dodělala zkoušku z pracovního práva, tu já mám dávno za sebou. Díky ní si znalosti osvěžím,“ přiznává Ondřej. „A já jsem zase ještě nebrala pohledávky a exekuce, kdežto kolegové už ano,“ uvádí Barbora.

Trojice studentů si během jednoho semestru vyzkoušela, jaké je pracovat v právní poradně. Klienti prý nejčastěji chodí se sousedskými spory, pro které hledají mimosoudní řešení. Obecně ale mezi lidmi vládne velmi malá právní gramotnost, což budoucí právníci vnímají jako nejpalčivější problém. „Je u nás překvapivě mnohem nižší než ta finanční,“ uzavírá Ondřej Mocek.

Bezplatnou Studentskou právní poradnu provozuje Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s Právnickou fakultou UK. Klientům pomáhá s orientací v drobných právních záležitostech, jako jsou sousedské spory, a radí s tím, na co je dobré pamatovat při sepisování nájemní smlouvy, závěti nebo stanov bytového družstva.

Jak se přihlásit?

Studenti se do poradny mohou hlásit prostřednictvím elektronického formuláře, který je dostupný v informačním systému fakulty. Přihlašovat se mohou dvakrát ročně. Poradna funguje vždy během zimního a letního semestru. Pro zimní termín je proto nutné přihlásit se před letními prázdninami, pro účast v poradně během letního semestru bývá registrace otevřena kolem Vánoc.

930

Autor: Kamila Kohoutová
Foto: René Volfík

Sdílejte článek: