V právnické soutěži si studenti vyzkoušeli, jak řešit spor států o anektované území

pátek, 27 únor 2015 17:43

Každý už jistě mnohokrát slyšel, že Brno platí za hlavní město české justice. A někdy se dokonce z tamního vrcholného vnitrostátního soudu stane alespoň na jeden den mezinárodní tribunál. Tento rok se tak v pátek 20. února brněnský Nejvyšší správní soud na chvíli proměnil v Mezinárodní soudní dvůr. Jak je to možné?

soud693

Centrum pro lidská práva a demokratizaci se totiž stejně jako v loňském roce ujalo organizace národního kola studentské právnické soutěže Jessup. V brněnských soudních síních na Moravském náměstí tak probíhalo ústní jednání mezi zástupci dvou znesvářených fiktivních států, Agnostica a Reverentia. Spor se vedl o anexi území jednoho z nich, přičemž obyvatelé anektovaného území si přičlenění k sousednímu státu odhlasovali v plebiscitu. Právní otázky, které z faktů případu vyvstaly, byly proto komplikované a zároveň značně aktuální, neboť anexe a plebiscit se v nedávné době odehrály i na evropském kontinentu s dosud nejasnou dohrou. Letošní klání do jednacího sálu již na dopolední část přilákalo velké množství diváků a lavice improvizované soudní síně se zaplnily do posledního místa.

Žehrání na nedostatečnou praktickou výuku na českých právnických fakultách po celý soutěžní den s úspěchem vyvracely oba týmy budoucích právníků, reprezentující Univerzitu Karlovu (Zuzana Žaludová, Jan Obrázek, Tomáš Komm, Laura Haiselová a Zuzana Trnková pod vedením Milana Lipovského) a Univerzitu Palackého (Vuk Djukić, Filip Hloušek, Magda Seidelmannová, Juliana Šťastná a Jaroslava Šlézová pod vedením Ondřeje Svačka). Jak zaznělo i při závěrečném hodnocení soutěžících, výkony obou družstev byly velmi vyrovnané a pochvalu si zasloužili všichni zúčastnění, kteří přípravě na národní finále věnovali hodiny příprav jak písemných podkladů, tak svých ústních projevů.

Národní finále by přitom nebylo možné uspořádat bez odborníků na mezinárodní právo, kteří v roli soudců celé klání hodnotili. Hodnocení písemných podání se ujali Petr Kilian, Kristina Horňáčková a Ivan Cisár, v ústní části potom Mezinárodní soudní tribunál ztělesnili Petr Válek, Ladislav Vyhnánek a Jan Stejskal. Finančně organizaci národního kola soutěže podpořila advokátní kancelář White & Case.

Tým pražské právnické fakulty se radoval ze získání ceny za nejlepší memoriál, tedy písemné podání. Absolutními vítězi národního kola se však stali jejich kolegové z Olomouce. Ty proto na jaře čeká cesta za oceán, protože celosvětové finále soutěže Jessup se bude konat jako každý rok ve Washingtonu D. C., kde se čeští právníci budou moci utkat s kolegy ze zahraničí.

Autor: Lenka Píčová (Centrum pro lidská práva a demokratizaci)
Foto: Centrum pro lidská práva a demokratizaci

Sdílejte článek: