Studenti historie píší do Obscury. Otisknou i vaše příspěvky

pondělí, 26 leden 2015 14:12

Studenti historie na Filozofické fakultě UK vydávají první číslo časopisu, který jim má pomoct ve vzájemné diskusi nad odbornými tématy. K dostání je ve fakultní knihovně za dobrovolný příspěvek, jeho elektronickou verzi si můžete přečíst na adrese www.ffabula.cz/cs/obscura.

obscura_logo

Studentské časopisy jsou standardním koloritem tuzemských univerzit, na většině z nich alespoň nějaký najdeme. Nejnověji se do této plejády poloodborných periodik zařadila i Obscura, kterou přivedli na svět letos na podzim posluchači historie na Filozofické fakultě UK. „Naším cílem bylo hlavně zlepšit vzájemnou komunikaci mezi studenty tohoto oboru, kterých je u nás mnoho a častokrát se ani neznají,“ vysvětluje prvotní motivy pro její založení šéfredaktor Václav Sixta.

obscura_textStudium historie na UK je specifické tím, že student během něj vyprodukuje velké množství kratších esejů pro účely jednotlivých atestací, život těchto prací se ale zpravidla uzavírá právě s ukončením semestru, ačkoliv by mohly působit podnětně pro spolustudující kolegy.

„Právě takovéto texty, věnované specifickému tématu, tvoří hlavní tělo naší Obscury – chceme dát možnost spolužákům, aby někde publikovali výsledky svých menších výzkumů, které třeba nezahrnují do svých bakalářských a diplomových prací.“ objasňuje dále Sixta. K některým pracím přiložili do prvního čísla své komentáře a hodnocení i vyučující, kromě toho v něm naleznete třeba přehled nadcházejících oborových událostí, které by historikovi neměly uniknout, nebo anketu mezi pedagogickým sborem.

Obscura vyšla letos v listopadu poprvé a redakce předpokládá, že pokud bude zájem studentů trvat, mohli by si další práce svých spolužáků přečíst opět příští semestr. K dostání je ve fakultní knihovně za dobrovolný příspěvek, její elektronickou verzi si mohou čtenáři přečíst na adrese www.ffabula.cz/cs/obscura.

Autor: Václav Rameš
Foto: FF UK

Sdílejte článek: