Cenu prof. Matějčka získala práce o situaci sourozenců dětí s autismem

čtvrtek, 19 prosinec 2013 11:31

Nadace prof. Matějčka každoročně uděluje ceny za nejlepší diplomové práce v oblasti dětské a vývojové psychologie. Letos se rozhodla rada nadace ocenit tři práce, první místo získala Mgr. Lucie Husová za výzkum zabývající se situací sourozenců dětí s pervazivní vývojovou poruchou.

„Rada nadace vybírala celkem z osmi nominovaných prací, nakonec se rozhodla udělit tři ceny,“ popisuje předsedkyně nadace profesorka Lenka Šulová. Podle místopředsedkyně nadace profesorky Marie Vágnerové byly všechny práce velmi kvalitní a první místo by si jich tentokrát zasloužilo získat dokonce hned několik.

Na základě individuálního hodnocení letos rada vítězství přiřkla Mgr. Lucii Husové, která se věnovala výzkumu sourozenců autistických dětí. „Ačkoliv existuje řada studií, které zkoumají dopady postiženého dítěte na rodinu, méně se jich věnuje sourozencům postižených dětí a ještě mizivější množství výzkumů se specializuje na samotné sourozence autistů,“ vysvětluje volbu tématu Lucie Husová. „S rodinami autistických dětí jsem se setkávala v poděbradské speciálně škole, kde jsem působila, a z rozhovorů s učiteli a matkami jsem zjistila, že se může jednat o opravdu velký problém. Rodiče většinou úplně vytěžuje handicapovaný sourozenec a ten zdravý bývá upozadněn. Navíc často otec situaci nezvládne a od rodiny odejde a další sourozenec tak pak supluje druhou rodičovskou roli. Sourozenci v sobě také nosívají vinu za to, že oni jsou zdraví.“  Protože systematickou psychologickou péči sourozencům autistických dětí zatím nikdo neposkytuje, rozhodla se Lucie Husáková alespoň v rámci poděbradské školy začít s rodinami, které to potřebují, pracovat v rámci podpůrné skupiny. „Cítím to vůči nim jako závazek,“ říká.

Druhé místo získala Jana Švecová za práci Duševní odolnost u dětí z rodin alkoholiků s důrazem na vztahovou resilienci, třetí pozici obsadila Lea Takács s tématem Souvislost psychosociálních faktorů perinatální péče s pacientskou spokojeností, průběhem porodu a zahájením kojení.

Předávání cen proběhlo 18. prosince na katedře psychologie Filozofické fakulty UK.

Založením nadace, jež nese jeho jméno, se rozhodl profesor Zdeněk Matějček motivovat studenty Filozofické fakulty UK k tvorbě kvalitních diplomových prací z oblasti vývojové psychologie. Cena, spojená i s odměnou finanční, je určena diplomantům, jejichž práce byly obhájeny na katedře psychologie FF v předchozím roce. Práce hodnotí rada nadace, již tvoří kromě odborníků z katedry psychologie Filozofické fakulty UK také zástupce příbuzných, přátel a studentů prof. Matějčka. Letos se ceny udělovaly již pošestnácté.

Autor: Lucie Kettnerová
Foto: red.

Sdílejte článek: