Mezinárodní doktorandskou školu ERMEC tentokrát organizovala Pedagogická fakulta

středa, 09 říjen 2013 10:51

Pedagogická fakulta UK převzala v akademickém roce 2012/2013 tradici pořádání mezinárodní doktorandské školy ERMEC (Educational Research Metodology in a European Context), jejíž historie sahá až do roku 2009 a kterou zaštiťuje The University of Sheffield zastoupená Dr. Paulem Garlandem. V uplynulých letech se doktorandská škola konala například v Turecku či Estonsku, letos převzala zopovědnost za tuto rozsáhlou a organizačně náročnou akci právě Pedagogická fakulta UK.

Letošního ročníku mezinárodní doktorandské školy, která se konala v termínu od 16. do 27. srpna v Jindřichově Hradci, se zúčastnilo na padesát doktorandů a vědeckých odborníků z předních univerzit z Velké Británie, Švédska, Dánska, Estonska, Španělska, Německa, Turecka a České republiky.

Pedagogickou fakultu UK reprezentovaly na této významné akci studentky doktorského studia Šárka Káňová (katedra speciální pedagogiky), Xenie Vicaire (katedra rusistiky a lingvodidaktiky), Zdeňka Španingerová (katedra germanistiky), Jaroslava Lojdová (katedra hudební výchovy) a Erika Grendelová (katedra výtvarné výchovy). Vedení skupiny se ujala Mgr. Ivana Procházková, doktorandka katedry matematiky a didaktiky matematiky PedF UK, která se aktivně účastnila i předchozích ročníků a má tedy s náplní akce zkušenost. Ochotně se ujala nejen organizačního zajištění celé akce, ale také přípravy odborného programu.

Účastníci mezinárodní školy byli rozděleni do několika skupin podle zaměření své disertační práce – Vocational contexts, Comparative studies, Researching view and perceptions, Teachers' work, Methodological issues, Narrative and life history approaches, Observing practices – case study, ethnography, observation. Ke každé skupině byli přiděleni jeden až dva odborníci, kteří se výzkumem v dané oblasti zabývají a mohli tedy s doktorandy své skupiny erudovaně konzultovat. Každý účastník si pro potřeby doktorandské školy připravil prezentaci shrnující metodologická východiska disertační práce, kterou pak v rámci menších skupin, tzv. sympozií, představil kolegům a získával od nich velmi cennou zpětnou vazbu.

Na práci ve skupinách byly vyhrazeny tři dny. Poté se všechny skupiny sešly a každý doktorand prezentoval výsledek své dosavadní práce všem ostatním kolegům a získal tak zpětnou vazbu bez ohledu na oblast vědeckého bádání. Sympozia byla doplňována přednáškami a workshopy pod vedením zkušených odborníků.

Doktorandská škola ERMEC3 pořádaná Pedagogickou fakultou UK byla ve všech směrech intenzivní. Po společném pracovním dnu byly organizovány večerní „country eveningy“, na nichž každá ze zemí prezentovala svoji kulturu – národní zvyky, tradice, typické tance, pokrmy, nápoje a podobně. Program byl vždy pestrý a účastníci si mohli odpočinou od jinak intelektově náročného programu. Mohli také návázat formální i neformální vztahy s kolegy z jiných zemí, poznat jejich mentalitu i kulturu a v neposlední řadě se dozvědět i něco víc o formě doktorského studia v jiných zemích. Každý z nás potřebuje hovořit o věcech, na kterých pracuje, se kterými je ztotožněn, a proto byly tyto neformální akce výbornou příležitostí prodiskutovat vše na mezinárodní úrovni.

V rámci společenských a odpočinkových aktivit byl pro účastníky zajištěn celodenní výlet do Českého Krumlova. Účastníci zde navštívili zámek a historické centrum města. Další zastávka byla v pivovaru Třeboň, kde se mohli seznámit s technologií výroby piva a ochutnat i jeho vzorky. Skupina navštívila i malebnou vesničku Bednáreček, kde se seznámila s tradicemi a zvyky místních lidí i místní krásnou přírodou.

Pedagogická fakulta UK reprezentovala sama sebe i Českou republiku na této významné mezinárodní akci velmi zodpovědně. Nabídla účastníkům kvalitní metodologické zázemí, ale i pohled na Českou republiku jako na vstřícnou a příjemnou zemi s milými lidmi a bohatou kulturní tradicí. Celou akci zaštítila i děkanka Pedagogické fakulty UK doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc., která se zúčastnila závěrečného ceremoniálu mezinárodní doktorandské školy v Jindřichově Hradci a shrnula nejen význam této konkrétní akce, ale i mezinárodní vědecké spolupráce doktorandů obecně.

Pedagogická fakulta UK zřetelně ukázala, že umí s noblesou, přehledem a na vysoké úrovni zorganizovat významnou mezinárodní akci, která podporuje spolupráci mezi mladými vědci a vědeckými odborníky v celoevropském měřítku.

Autor: Mgr. Ivana Procházková (PedF UK)
Foto: archiv organizátorů

Sdílejte článek: