Středoškolští studenti prohlubují svůj zájem o humanitní vědy na Filozofické fakultě UK

pátek, 31 květen 2013 12:37

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze druhým rokem umožňuje talentovaným středoškolským studentům zapojit se do vědecko-výzkumné činnosti v oblasti humanitních věd. Uzávěrka přihlášek na odborné stáže 24 hodin s FF UK (1. října – 13. prosince 2013) a prázdninový kurz Léto s FF UK 2013 (28.–30. srpna 2013) je 11. června 2013.

ff_text

Pro Filozofickou fakultu UK v Praze jsou tyto programy jedním ze způsobů, jak oslovit talentované studenty a zároveň jim ukázat svět humanitních věd. Také touto cestou se snažíme aktivněji otevírat akademickou půdu a posilovat zájem o humanitní obory,“ říká doc. Michal Stehlík, děkan Filozofické fakulty UK v Praze.

Středoškoláci mají výjimečnou příležitost se pod vedením odborných školitelů z 16 ústavů a kateder Filozofické fakulty UK v Praze aktivně zapojit do přednášek a seminářů, být seznámeni s unikátními informačními zdroji oborů, konzultovat odborná témata s vysokoškolskými pedagogy. Účastníci si budou moci např. vyzkoušet práci v tlumočnických kabinách, zjistí, jak vylepšit své prezentační dovednosti, seznámí se s novými médii či znakovým jazykem. Zapojí se do experimentu v Laboratoři behaviorálních a lingvistických studií, vyzkouší si práci s jazykovými korpusy a naučí se, jak rozvíjet a obohacovat myšlení.

Stáž pro mě znamenala výjimečnou příležitost zjistit, čím se chci profesně zabývat, co pro to musím udělat a co mi Filozofická fakulta UK může nabídnout,“ uvedla k průběhu projektu 24 hodin s FF UK 2012 Alžběta Vítková, stážistka v Ústavu románských studií FF UK.

Podrobné informace obsahující fotodokumentaci a audio-video záznamy o připravovaném i proběhlém ročníku odborných akcí pro středoškolské studenty jsou k dispozici na webových stránkách http://uchazec.ff.cuni.cz.

Autor: FF UK
Foto: Ondřej Besperát

Sdílejte článek: