Mladí talentovaní právníci bojovali o Ceny Randovy nadace. Uspěla i studentka UK

pondělí, 03 listopad 2014 10:45

Randova nadace se snaží podporovat nadané studenty a čerstvé absolventy právnických fakult, a udržovat tak odkaz jedné z nejvýznamnějších osobností české právní vědy, profesora Antonína Randy. Každoročně proto vybírá ty nejlepší tuzemské obhájené diplomové práce věnující se některým oblastem občanského, obchodního, finančního, evropského či mezinárodního soukromého práva a jejich autory odměňuje. Z Ceny Randovy nadace se letos může radovat i Mgr. Lucie Krtoušová, dnes již doktorandka na Právnické fakultě UK.

foto693

Lucie Krtoušová a její stejně úspěšní kolegové – Viktor Szabo z Masarykovy univerzity a Jaromír Zajíc z Univerzity Palackého – převzali z rukou Randovy nadace a advokátní kanceláře PRK Partners ocenění, jehož součástí je rovněž odměna ve výši 15 tisíc korun, na slavnostním vyhlášení Cen Randovy nadace v Karolinu ve čtvrtek 30. října v podvečer.

Lucie Krtoušová se přihlásila do soutěže o Cenu Randovy nadace se svou diplomovou prací Péče řádného hospodáře jako kritérium pro posouzení právní odpovědnosti (právně komparativní analýza). Správní rada Randovy nadace, která rozhoduje o vítězích v soutěži, jež se konala již poosmé, označila práci její a jejích dvou kolegů jako nadstandardní ve zpracování i ve volbě tématu. Ocenila též, že studenti kvalitně pracovali s domácí i zahraniční literaturou, nebáli se však předložit i své vlastní názory.

Hodnocení správní rady Randovy nadace diplomové práce Lucie Krtoušové:

Péče řádného hospodáře představuje dnes již poměrně tradiční pojem nejen českého práva obchodních korporací, byť se samozřejmě jedná o institut, který kontury práva obchodních korporací zřetelně překračuje. Z toho logicky vyplývá, že péče řádného hospodáře není nikterak výjimečným předmětem zájmu kvalifikačních prací. To ovšem neznamená, že se jedná o téma jednoduché ke zpracování, zejména má-li být kvalifikační práce přínosná. Autorka této práce si tedy nejenom zvolila náročné téma, ale nadto se rozhodla zpracovat práci metodou právně komparativní, která bývá jednou z nejobtížnějších. Předložená diplomová práce srovnává českou právní úpravu, otázky odpovědnosti statutárů s britským právem, tudíž pracuje ve velkém rozsahu se zahraniční literaturou. Práce je diskuzní a vyvolává zcela legitimní otázky, což lze od kvalitní diplomové práce očekávat.

Autor: Helena Zdráhalová
Foto: Richard Navara

Sdílejte článek: