Studenti historie z Čech i Slovenska se setkali v Banské Bystrici

úterý, 30 červen 2015 12:57

O víkendu od 13. do 15. března se znovu sešli zástupci studentů historie z České republiky a Slovenska. Druhým ročníkem tak pokračovala akce, jejíž tradici založil minulý rok v dubnu Spolek studentů historie FF UK, který tehdy zorganizoval a hostil první setkání na domácí půdě. Druhý ročník této jedinečné akce hostila Študentská historická spoločnosť Univerzity Matěje Bela v Banské Bystrici.

ffabula_text1

Přesun místa konání na Slovensko se podepsal i na formátu akce. Zatímco první ročník byl koncipovaný jako setkání zástupců primárně českých studentů historie a ze Slovenska na něj přijeli pouze studenti z Banské Bystrice, letos se setkání rozšířilo na obě země. Na jednom místě se tak objevili zástupci dvanácti univerzit od Ústí nad Labem přes Opavu a Nitru až po Košice, dohromady přes čtyřicet lidí. Univerzitu Karlovu reprezentovaly Spolek studentů historie FF UKStudentský spolek Agora z Pedf UK.

„Na úvod pátečního programu nás přivítala předsedkyně tamějšího studentského spolku Zuzana Kudzbelová, vedoucí katedry historie FF UMB Rastislav Kožiak, PhD., a Patrik Kunec, PhD., předseda Spolku banskobystrických historiků. Po úvodním slovu následovala otevírací přednáška Oneskorená emancipácia slovenskej historiografie a české impulzy a limity prof. Dušana Škvarny, jež byla přínosná zejména pro českou část účastníků, a to právě díky slovenskému úhlu pohledu na historiografii ČR a SR v 19. a především 20. století,“ říká Martin Babička, tajemník Spolku studentů historie FF UK.

Během prvního bloku programu představovali jednotlivé spolky a studenti svou činnost na domovských fakultách. Účastníci se dozvěděli více o situaci na Slovensku, což obohatilo jak účastníky z Česka, tak ostatní slovenské studenty, pro něž sehrálo toto setkání stejnou roli jako pro ty české setkání minulý rok v Praze. Poprvé se tak propojili slovenští studenti historie jak mezi sebou, tak s českou stranou. Největší rozdíl mezi zeměmi spočívá v organizovanosti studentů, protože na Slovensku existuje menší počet oficiálních spolků, ač to nemá větší vliv na rozsah pořádaných akcí.

V sobotu odpoledne se konal studentský seminář o kulturních dějinách, který byl letos novinkou. V rámci něj vystoupil nejprve doktor Patrik Kunec, vyučující na UMB, a po něm pět studentů z jednotlivých spolků. Spolek studentů historie FF UK zastupovali hned dva přednášející: Mgr. Jan Jindra s příspěvkem Působení a vliv Karla Lamače ve filmovém průmyslu Československé první republiky a Mgr. Tatiana Ďuricová na téma Zákulisí normalizační tvorby v dílech na motivy pohádek. Zazněly také příspěvky například o historismu v architektuře 19. století na Schwarzenberském panství či o přeměnách opevnění Bratislavy během hrozby vpádu Turků.

Sobotní program zakončila důležitá debata nad dalším směřováním tohoto setkání. „Byla položena otázka, jak dál využít potenciál sdružování českých a slovenských studentů historie. Shodli jsme se na tom, že jako funkční vidíme výstupy z minulého sjezdu, na němž byla vytvořena delegátská skupina čítající po jednom zástupci z každého spolku či univerzity, která tvoří neoficiální komunikační platformu pro organizaci setkání a umožňuje jednodušší spojení mezi univerzitami,“ popisuje Martin Babička. Tato skupina teď bude rozšířena i o slovenské kolegy. Zároveň se osvědčila i facebooková skupina Studenti historických oborů,  fungující jako kanál ke sdílení historických akcí či vzájemným radám a pomoci.

Zástupci studentů se ale také shodli, že nelze zůstat jen u těchto dílčích aktivit, které plně nevyužívají potenciál setkání. Proto se rozhodli, že na podzim uspořádají konferenci studentů historie z České a Slovenské republiky. Na jaře pak na ni naváže již tradiční sjezd studentů, jehož organizaci vzali na svá bedra studenti z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Organizátory těší, že první ročník nebyl jen ojedinělou iniciativou, která by se rozplynula do prázdna, ale že se na něj letos podařilo navázat dalším podnětným setkáním, které má dopad i na práci studentů během akademického roku a bude dále pokračovat spolu s novým formátem studentské konference.

Autor: Daniel Ort; red.
Foto: Aneta Crkoňová

Sdílejte článek: