10 ocenění, která můžete získat během studia

pátek, 12 říjen 2018 17:46

Na svých titulech už určitě pilně pracujete, ale možná máte chuť na víc. Přinášíme přehled ocenění, která můžete na Univerzitě Karlově získat. Nejenže potěšíte babičku, ale také si na prázdniny hezky přilepšíte.

stene650

Bolzanova cena

Bolzanova cena je nejvyšším oceněním Univerzity Karlovy. Je udělována každý rok studentům bakalářských, magisterských a doktorských programů za mimořádně objevné práce s tvůrčím nebo mezioborovým přesahem. Cena je udělována v kategorii společenskovědní, přírodovědné a biomedicínské. Obhájené studentské práce přihlašuje fakulta. Vedle diplomu oceněný obdrží také finanční odměnu ve výši 40 000 Kč.

Uzávěrka přihlášek: 31. října 2018

Cena rektora

Cenu rektora uděluje rektor. Víc není třeba dodávat. Snad jen, že jednou ročně ji obdrží nejlepší absolventi univerzity, a to jak v bakalářských, tak magisterských programech. Že je konkurence veliká? Že spolu přece nemůže soutěžit lékař a teolog? I na to Cena rektora pamatuje. Vyhlášena je v pěti kategoriích:

Cena prof. MUDr. Karla Weignera – lékařské programy

Cena prof. JUDr. Karla Engliše – společenskovědní programy

Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského – přírodovědné programy

Cena Josefa Dobrovského – teologické programy

Cena prof. PhDr. Václava Příhody – učitelské programy

Nejlepší student z každé kategorie obdrží cenu přímo z rukou rektora. Vedle diplomu dostane oceněný bakalář 15 000 Kč a oceněný magistr 30 000 Kč.

Soutěžící nominuje fakulta. Uzávěrka přihlášek: 31. října 2018

Mimořádná cena rektora

I když nejste zrovna studijní typ, oceněni být můžete. Mimořádnou cenu rektora v minulosti získali studenti za záslužné činy, nebývalou občanskou statečnost a obětavost stejně jako za vynikající umělecké a sportovní výsledky. Návrh na ocenění podává děkan. Ocenění obdrží odměnu 20 000 Kč.

Uzávěrka přihlášek: 31. října 2018

Doctorandus za přírodní vědy a Doctorandus za technické vědy

Nejprestižnější české vědecké ocenění Národní cena Nadačního fondu Česká hlava má i svou studentskou verzi. Cena Doctorandus za přírodní vědy je udělována studentům doktorských studijních programů v oblasti matematiky, fyziky, chemie, biologie a medicíny za inovativní přístup a vědeckou činnost.

Cenu Doctorandus za technické vědy lze získat v oblastech, jako jsou inženýrství, biotechnologie, systémové inženýrství a kybernetika. Při hodnocení porota zvlášť přihlíží k možnostem využití výsledků studentovy práce v praxi.

Oceněný získá finanční cenu ve výši 50 000 Kč.

Lhůta podání přihlášek: 31. června 2018

Ocenění Hlávkovy nadace

Nejstarší česká nadace Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových byla založena roku 1904. Vedle provozování Hlávkovy koleje, která poskytuje ubytování nadaným studentům českých vysokých škol, uděluje nadace studentům každoročně také Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky. Cena je určena pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských programů, kteří ještě nedosáhli 33 let.

Cena je spojena s předáním diplomu na zámku Josefa Hlávky v Lužanech a s finančním příspěvkem ve výši 25 000 Kč každému oceněnému.

Termín zaslání návrhů: 31. července 2018

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Vynikající studenti a absolventi bakalářských, magisterských a doktorských oborů mohou získat také Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterou ministr uděluje za vysoce kvalitní absolventské práce nebo činy prokazující mimořádnou občanskou statečnost. Návrh na ocenění podává ministrovi školství rektor. Součástí ocenění je diplom a věcný nebo finanční dar v hodnotě 25 000 Kč.

Termín podání návrhu: 31. srpna 2018

Cena Wernera von Siemense

Své diplomové a disertační práce z tzv. tvrdých věd nebo lékařství můžete přihlašovat také do soutěže o Cenu Wernera von Siemense. Jejím hlavním cílem je motivovat mladé vědce k dalšímu výzkumu a upevnit vztah veřejnosti k vědě. Odměnou je finanční obnos v rozmezí od 20 000 do 50 000 Kč pro studenta i vedoucího práce.

Pokud se věnujete digitalizaci v průmyslové výrobě a zajímají vás témata jako kybernetika, umělá inteligence, virtuální realita nebo datová úložiště, můžete soutěžit také ve speciální kategorii Průmysl 4.0.

Poslední den pro podání přihlášky: 25. listopadu 2018

Premio Iberoamericano

Od roku 1994 vyhlašují velvyslanectví latinskoamerických zemí, Španělska a Portugalska soutěž Premio Iberoamericano. Studenti bakalářských a magisterských oborů mohou do soutěže přihlašovat práce, které se vztahují k latinskoamerickému, portugalskému nebo španělskému dědictví. Můžete psát o literatuře, geografii či historii – fantazii se meze nekladou. Práce ovšem musí být sepsána ve španělštině nebo portugalštině. Výherce získá odměnu ve výši 1000 dolarů.

Datum odevzdání: únor 2019

Cena Miloslava Petruska za prezentaci

Cena Miloslava Petruska, v pořadí druhého děkana Fakulty sociálních věd UK, bývá udělována studentům za vytváření pozitivního obrazu Univerzity Karlovy. Může ji získat jednotlivec nebo celá skupina z kterékoli fakulty. V loňském roce si ocenění odnesl tým studentů Právnické fakulty UK za organizaci festivalu Noc fakulty a autoři a organizátoři studentského projektu filmového muzea NaFilM.

Cenu předává rektor během výročních oslav založení Univerzity Karlovy každý rok v dubnu. S oceněním je spojena peněžitá odměna ve výši 50 000 Kč.

Termín zasílání návrhu: leden/únor 2019

Ceny Francouzského velvyslanectví

Studenti magisterských a doktorských studijních programů mohou každoročně soutěžit o Ceny Francouzského velvyslanectví. Hlavní částí celostátní soutěže je prezentace vlastního výzkumu před domácími a francouzskými experty. Přestože soutěž vyhlašuje Francouzské velvyslanectví, není francouzština podmínkou účasti. Soutěž je přístupná všem zájemcům v šesti kategoriích – chemii, farmacii, lékařství, počítačových vědách, společenských a humanitních vědách nebo v jaderném oboru.

Výherci si odnesou šek, a dva nejlepší získají dokonce měsíční výzkumnou stáž v laboratoři podle vlastního výběru.

Odevzdávání přihlášek: leden–březen 2019

Autor: Kamila Kohoutová
Foto: Thinkstock

Sdílejte článek: