Na lyžích lze jezdit i s tělesným handicapem

pátek, 12 říjen 2018 17:46

Na Husově boudě v Peci pod Sněžkou proběhl v únoru lyžařský kurz zaměřený na výchovu instruktorů lyžování zdravotně postižených, který pořádalo Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK.

Aby bylo možné lyžařský kurz pro osoby s tělesným postižením vůbec uspořádat, museli pro ně organizátoři připravit vhodné ubytování, které je umístěné v těsné blízkosti lanovek s mírnými a upravenými svahy, a také zajistit tým, ve kterém bude dostatek doprovodu, instruktorů a odborných pracovníků, kteří umí pracovat s handicapovanými a připravit pomůcky nezbytné k této sportovní činnosti.

Kurzu se zúčastnili handicapovaní studenti Univerzity Karlovy, vozíčkářka s kyfoskoliózou a student s dětskou mozkovou obrnou. V polovině kurzu se ke skupině připojili vozíčkáři z fakultní školy Aloyse Klara – jeden se spastickou diparézou a druhý se spastickou hemiparézou. Ani jeden z vozíčkářů zatím na horách nikdy nebyl, poprvé si tak vyzkoušeli, jaké to je lyžovat na monoski. Vedení takto těžce tělesně postižených vyžaduje od odborného doprovodu vysokou úroveň speciálních dovedností a velmi empatický přístup.

Náplní kurzu bylo také lyžování amputovaných na dolních končetinách. Tito lyžaři potřebují speciální protézu, kterou musí připravit a nastavit protetik. Centrum díky dlouhodobé spolupráci s protetickou firmou OTTO BOCK ČR ve svém týmu tyto odborníky má, a tak si mohli základy sjíždění a zatáčení na mírných svazích s nadšením vyzkoušet i dva sportovci, kteří amputaci prožili poměrně nedávno.

„Důležitým poznatkem pro nás učitele bylo poznání, že stále máme studenty, kteří mají dostatečnou úroveň speciálních dovedností a hlavně jsou empatičtí k handicapovaným a dělá jim radost pomáhat nejen při lyžování, říká PaedDr. Jan Hruša, CSc., vedoucí Centra sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK.

Autor: Jan Hruša; red.
Foto: archiv autora

Sdílejte článek: