Jste absolventi 1. LF UK, respektive FVL UK?

pátek, 12 říjen 2018 17:46

Pokud jste si na otázku v titulku odpověděli ano, máte možnost se přihlásit do absolventského klubu, který nedávno spustila 1. lékařská fakulta UK. Registrovat se můžete na webových stránkách www.alumni1lf.cz.

alumni_logo

„Věřím, že klub Alumni 1. LF UK bude užitečným prostředníkem příjemného setkávání spolužáků i mezigenerační soudržnosti, vzájemné pomoci a inspirace. Vždyť Jednička nás spojuje nejen v medicíně!“ říká prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. LF UK a dodává: „Jsem přesvědčen, že většina z nás, kteří jsme na 1. lékařské fakultě UK či ještě na Fakultě všeobecného lékařství UK studovali, nevnímá svou alma mater jen jako pouhé učiliště nebo uzavřenou řádku curriculum vitae. Během studia jsme navázali řadu přátelství a mnohá z nich dále pokračovala profesní spoluprací. Dříve či později jsme si také začali vytvářet povědomí o sounáležitosti se ‚spolužáky‘, které jsme sice osobně nepotkali, ale kteří naši fakultu, její kvalitu, reputaci i tvář spolutvořili před námi. A mnozí z nás jistě vnímají i kolegiální závazek vůči příštím generacím našich budoucích spolužáků.“

Přijďte na první setkání již v lednu

Pokud jste absolventem 1. LF UK či tehdejší FVL UK, můžete se do klubu jednoduše přihlásit na výše uvedených webových stránkách. Získáte tak nejen slevy a výhody, ale budete moci vyhledávat spolužáky či uspořádat si různé absolventské akce.

Registrovat se také můžete na první slavnostní setkání členů Alumni 1. LF UK, které se uskuteční v sobotu 23. ledna. V odpoledních hodinách se mj. otevřou prostory Anatomického ústavu, Purkyňova ústavu či Stomatologického muzea – budete mít tedy možnost si prohlédnout známé fakultní budovy, posluchárny a učebny a porovnat, jak se změnily od dob vašich studií. Následný společenský večer se uskuteční na Novoměstské radnici, kde bude připraveno drobné občerstvení, hudební doprovod, výstava fotografií či malý výlet do historie.

Autor: 1. LF UK
Foto: 1. LF UK

Sdílejte článek: