Bolzanovu cenu obdrželi tři talentovaní vědci

čtvrtek, 31 leden 2013 10:13

Rektor Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., vyznamenal Bolzanovou cenou trojici studentů UK za jejich výjimečně kvalitní vědecké práce. Mezi oceněné patří Mgr. et Bc. Martin Dekarli, Th. D., Mgr. Vít Pospíšil, Ph. D., a RNDr. Jiří Tauchman, Ph. D.

Slavnostní vyhlášení laureátů Bolzanovy ceny proběhlo ve čtvrtek 31. ledna v Malé aule Karolina. Trojice vědců převzala diplom přímo z rukou rektora UK profesora Václava Hampla, který všem oceněným také osobně poblahopřál k jejich skvělé vědecké práci. Noví držitelé Bolzanovy ceny se mohou kromě všeobecného uznání těšit také na finanční odměnu.

„Gratuluji všem oceněným. Blahopřeji i těm, kteří letos Bolzanovu cenu nezískali, protože kvalita většiny přihlášených prací byla velmi potěšující. Je skvělé, že na Univerzitě Karlově ve studentských hlavách a ve studentských rukách vznikají takováto vynikající vědecká díla. Dělá nám to skutečnou radost,“ zdůraznil rektor Hampl.

Bolzanova cena je prestižní ocenění, které rektor uděluje studentům UK za mimořádně objevné práce v kategorii společenskovědní, přírodovědné a lékařské. Letos proběhl již devatenáctý ročník soutěže.

Bolzanovu cenu za rok 2012 v kategorii společenskovědní získal Mgr. Martin Dekarli, Th. D., za disertační práci s názvem Myslet církev a svobodu. Prolegomena k Husově eklesiologii a morální teologii, kterou obhájil na Husitské teologické fakultě UK.

Rozhovor s Martinem Dekarlim si můžete přečíst ZDE

Bolzanovu cenu za rok 2012 v kategorii lékařské získal Mgr. Vít Pospíšil, Ph. D., za disertační práci s názvem Role onkogenních mikroRNA miR-17-92 and miR-155 v krvetvorbě a leukemii, kterou obhájil na 1. lékařské fakultě UK.

Rozhovor s Vítem Pospíšilem si můžete přečíst ZDE

Bolzanovu cenu za rok 2012 v kategorii přírodovědné získal RNDr. Jiří Tauchman, Ph. D., za disertační práci s názvem Fosfinoferrocenové konjugáty vybraných aminokyselin. Práci obhájil na Přírodovědecké fakultě UK.

Rozhovor s Jiřím Tauchmanem si můžete přečíst ZDE

Autor: Petra Köpplová, Helena Stinglová
Foto: red.

Sdílejte článek: