Studenti Právnické fakulty UK v mezinárodní soutěži vybojovali bronz

pátek, 20 červen 2014 10:18

Studenti Právnické fakulty UK dokázali i v mezinárodním srovnání, jak nadaní a schopní posluchači chodí na UK. V soutěži The Central and East European Moot competition určené studentům práv pocházejícím ze zemí střední a východní Evropy, předvedli skvělé výkony. Písemnou část soutěže vyhráli, v ústní části, které se zúčastnilo dalších patnáct týmů, nakonec skončili těsně před finále. V soutěži se tak umístili na celkovém třetím místě.

studenti

V mezinárodní soutěži Právnickou fakultu UK reprezentovali studenti čtvrtého ročníku Kristina Blažková, Anežka Janoušková, Jan Exner a studentka třetího ročníku Sylva Slezáková. Skupinu odborně vedly JUDr. Tereza Kunertová, Ph. D., LL. M., a Mgr. Lucie Ottingerová z katedry evropského práva Právnické fakulty UK. O vítězích rozhodovala odborná porota složená z odborníků na evropské právo v čele s generální advokátkou Eleanor Sharpston.

Cílem soutěží moot court je naučit studenty v praxi používat to, co se teoreticky naučili na univerzitách. Všechny přihlášené týmy dostanou totožný fiktivní případ, se kterým se musejí vyrovnat nejprve písemným podáním. Ti nejúspěšnější pak postoupí do ústního kola, které simuluje soudní stání. The Central and East European Moot competition se soustředí na právo Evropské unie, proto je případ volen vždy tak, aby si studenti ověřili a prohloubili znalosti z této oblasti. „Letošní případ se zabýval především problematikou ochrany osobních údajů, což je téma, které se v rámci povinného kurzu evropského práva příliš nevyučuje. Myslím, že to byla novinka pro nás pro všechny. Museli jsme si ji sami nastudovat,“ podotkla Sylva Slezáková.

Zhruba měsíc měli soutěžící na vypracování písemného podání. Poté dostali další měsíc, aby se připravili na ústní kolo. „Od začátku jsme si nastavili pravidla, že všichni budou veškeré materiály nejen číst, ale i komentovat. Případ bylo třeba znát skutečně dopodrobna, protože během ústní části mohla přijít otázka ze všech oblastí případu a odpověď na ni museli znát všichni členové týmu, protože ji mohl dostat kdokoliv,“ vysvětil Jan Exner. Studenti se proto snažili pečlivě nastudovat všechny materiály, které měli k případu k dispozici, a připravit si argumenty na všechny možné otázky, které se mohly během ústní části objevit.

dekan

Supervizorky týmu Tereza Kunertová a Lucie Ottingerová navíc studenty naučily, jak správně napsat písemné podání, jak strukturovat text i jak se prezentovat během ústní části soutěže, aby během vymezeného krátkého času před „soudem“ řekli vše, co má zaznít. „Tereza Kunertová a Lucie Ottingerová nás vedly opravdu skvěle. Obě používaly sokratovskou metodu, a tak nás naučily přemýšlet nad tím, zda námi zvolený argument povede k hledanému cíli. Neříkaly nám tedy správné odpovědi, ale naučily nás, jak se k nim máme dopracovat sami. To bylo skvělé,“ chválila práci obou Anežka Janoušková a její kolegové přikyvovali.

Pečlivá práce a zájem pro věc přinesly čtveřici studentů Právnické fakulty UK výborné výsledky. Tým vyhrál písemnou část soutěže a v ústním kole, které se konalo v dubnu ve Varšavě, doputoval až do semifinále. Nakonec se umístil na celkovém třetím místě, Anežka Janoušková a Jan Exner navíc obdrželi ocenění Individual Speaker’s Award.

Studenti s nadšením chválili celou soutěž i to, jak jim pomohla rozvinout jejich schopnosti, které budou moci využít ve své budoucí kariéře. „Hodně jsme se naučili z evropského práva, vyzkoušeli jsme si, jak psát podání a vystupovat na veřejnosti. Navíc jsme si výborně užili i soutěžní víkend ve Varšavě a potkali tam velmi zajímavé lidi,“ popisovala za všeobecného souhlasu Kristina Blažková. Jan Exner navíc upozornil na to, že soutěž vede k  týmové spolupráci , tedy k pochopení, jak správně argumentovat, aby bylo možné vlastní názor obhájit i před ostatními.

Studenti se shodli na tom, že účast v soutěži The Central and East European Moot competition byla skvělá zkušenost, ze které si ponesou do svého dalšího studijně-profesního života řadu praktických dovedností a znalostí, a doporučují proto svým mladším spolužákům, aby se do ní zapojili i v příštích ročnících.

Autor: Helena Zdráhalová
Foto: red.

Sdílejte článek: