Na vystoupení před evropským soudem jsme se připravovali měsíc od rána do večera

pátek, 15 březen 2013 18:20

Čtveřice talentovaných studentů Právnické fakulty UK zazářila u Evropského soudu pro lidská práva. Na konci února se naši zástupci ve Štrasburku zúčastnili finále soutěže European Human Rights Moot Court Competition a v celkovém pořadí se umístili na sedmém místě. Do finále simulovaného soudního procesu se probojovalo 16 ze 120 přihlášených týmů z univerzit členských států Rady Evropy.

eslp693

Právnickou fakultu UK reprezentovali studenti čtvrtého ročníku Eliška Hodysová, Vojtěch Bartoš a z pátého ročníku magisterského studia Petr Kolban a Vladimír Pysk. Týmu pomáhali JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph. D., z katedry teorie práva a právního učení a doktorandka katedry politologie a sociologie Mgr. Zuzana Vikarská. Oba plnili funkci tzv. koučů, jejichž pomoc mohou přihlášení studenti využívat.

Smysl soutěží Moot Court je v tom, aby si studenti vyzkoušeli, co obnáší práce právníka, tedy aby učinili všechno to, co je potřeba, mají-li obhajovat zájmy svého klienta před soudem. Soutěž zaměřená právě na lidská práva se nyní v anglickém jazyce konala vůbec poprvé (francouzská jazyková verze této soutěže má již dlouholetou tradici). Její organizátoři vymysleli pro potřeby soutěže fiktivní případ HIV pozitivní ženy, kterou bez jejího informovaného souhlasu po porodu sterilizovali. Studentské týmy měly na jedné straně hájit její zájmy a na druhé zájmy státu, vůči kterému se žena kvůli provedenému zákroku ohradila.

„Zadání úkolu nám přišlo až poté, co jsme se do soutěže přihlásili. V první části soutěže jsme museli vypracovat písemná podání jak za stěžovatelku, tedy za ženu, která byla poškozena na svých právech, tak za stát, který se proti této stížnosti brání,“ vysvětlil Petr Kolban.

Tým na vypracování písemného úkolu pracoval dva měsíce. Čekala je mravenčí práce, od začátku proto věděli, že základem je dobře si mezi sebou rozdělit úkoly. „Když jsme se shodli, jaké články Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod jsou porušeny, rozdělili jsme si agendu. Každý vypracoval na jednu z vytipovaných oblastí rešerši, aby se stal expertem na toto téma. Na základě toho jsme pak vypracovali písemná podání,“ popsal soutěžní strategii svého týmu Vladimír Pysk, který měl oproti svým kolegům výhodu v tom, že se už dříve v rámci svého zahraničního studijního pobytu lidským právům detailněji věnoval.

Studentům v této fázi soutěže velmi pomohlo také to, že jim jejich kouč doktor Wintr zprostředkoval setkání s vládním zmocněncem pro zastupování státu před Evropským soudem pro lidská práva. „Připravili jsme si rešerše a měli jsme nějakou představu o tom, jak bychom chtěli případ řešit, a šli jsme na konzultaci do kanceláře vládního zmocněnce. Tam nás čekala tříčlenná komise, která nám naši argumentaci pěkně rozbořila. Pak jsme mohli začít stavět znovu,“ vzpomínal s jistou nadsázkou Vladimír Pysk.

Velmi pečlivá příprava se jim však vyplatila. Do soutěže se přihlásilo na 120 týmů ze čtyř desítek členských států Rady Evropy, která Moot Court zaštituje (hlavním pořadatelem soutěže je organizace ELSA International). Do finále postupovalo jen 16 týmů a mezi nimi i studenti Právnické fakulty UK jako jediní zástupci České republiky (do soutěže se přitom přihlásilo deset týmů z různých právnických fakult ČR).

Finále se konalo přímo v budově Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku na konci února. Pro ústní vystoupení před odborníky na problematiku lidských práv a před samotnými soudci štrasburského soudu se studenti tvrdě připravovali po celý měsíc denně od rána do večera. Bylo třeba, aby dokonale zvládli nejen právo, ale také vyjadřování v odborné právní angličtině, a naučit se museli třeba i to, že ve Štrasburku se soudkyně a soudci oslovují pro nás poněkud nezvyklými tituly lady a lord.

soud350

„Musíte být schopen reagovat na nečekané události a shrnout své klíčové argumenty jak ve dvaceti minutách, když přichází málo otázek a čas pomalu plyne, tak ve dvou minutách, aby zaznělo všechno, co potřebujete. Pokud vás soudce tlačí do oblasti, v níž si nejste úplně jistý, musíte se umět diplomaticky dostat k tématu, ke kterému máte připravenou silnou a přesvědčivou argumentaci. Není to vůbec snadné,“ popisoval Vladimír Pysk základní věci, s nimiž se týmy musí naučit pracovat, chtějí-li v soutěži uspět.

Studenti se shodli na tom, že před ústním vystoupením jim velmi pomohl jejich druhý kouč, tedy doktorandka Zuzana Vikarská, jež se sama zúčastnila soutěže Moot Court v oblasti práva EU, kterou vyhrála, tehdy však jako zástupkyně univerzity v Lovani. „Radila nám, jak vystupovat u soudu, jak oslovovat soudce, jak strukturovat řeč tak, abychom šetřili čas,“ vyjmenovával Petr Kolban všechny i nepatrné detaily, které pro porotu soutěže hrají důležitou roli a které mohou rozhodnout o vítězi.

Tým Právnické fakulty UK nakonec obsadil celkové sedmé místo. Bez ohledu na umístění svou účast v soutěži všichni naši zástupci velmi oceňují. „Pro mě osobně jsou nejdůležitější nabyté dovednosti, které jsem si díky Moot Court zdokonalil nebo si ověřil, že je jsem schopen používat. To, že si člověk vyzkouší napsat podání, vyzkouší si ústně argumentovat a reagovat na soupeře, je neocenitelná zkušenost. Soutěž považuji za jednu z nejpřínosnějších součástí svého dosavadního studia. Možnost vystupovat před vrcholným evropským soudem, což se mnoha právníkům nepovede za celou jejich kariéru, být v té slavné budově a cítit váhu této instituce je velmi zajímavý zážitek,“ zdůraznil Vojtěch Bartoš.

Kromě toho, že si studenti v praxi vyzkoušeli své schopnosti, seznámili se s budoucími kolegy právníky napříč zeměmi Rady Evropy, setkali se i s pracovníky Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku včetně soudkyň a soudců. Ve svém sídle je navíc přivítal šéf úřadu Stálé mise ČR při Radě Evropy Mgr. Tomáš Boček. Všechny tyto zkušenosti jsou neocenitelnou vstupní devizou jejich začínající právnické kariéry.

Tým studentů Právnické fakulty UK chce touto cestou poděkovat všem, kteří jim v jejich cestě k tak skvělému výsledku v soutěži pomohli. Jsou jimi:

JUDr. Martin Smolek, Ph. D., LL. M. – vládní zmocněnec pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU

JUDr. Vít Schorm – vládní zmocněnec pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva (ESLP)

Mgr. JUDr. Jiří Kmec, Ph. D. – bývalý zástupce vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP

Mgr. Petr Konůpka – zástupce vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP

Autor: Helena Stinglová
Foto: Vladimír Pysk

Sdílejte článek: