Studenti dluží 1700 knih. Pokud je vrátí do pátku, vyhnou se poplatku

pátek, 08 březen 2013 13:40

Ředitelka Knihovny Filozofické fakulty UK PhDr. Klára Rösslerová vyzývá čtenáře, aby využili probíhající amnestie na pozdní vrácení zapůjčených titulů, jež trvá do 22. února. Amnestie byla vyhlášena v souvislosti s přípravou nového výpůjčního řádu knihovny, který přinese několik významných organizačních změn.

knihovna_text

Proč jste se rozhodli vyhlásit amnestii na pozdní vrácení knih právě teď?

Chystáme nový výpůjční řád a s tím souvisí i vyřešení minulých závazků. Vyhlásili jsme amnestii pro studenty, které mohou využít až do 22. února. Zaměstnanců se amnestie netýká, protože se na ně dosud nevztahovala povinnost platit zpozdné. Zaměstnanci byli k vrácení dlužených knih vyzváni e-mailem a v drtivé většině tak učinili.

Jak amnestie probíhá?

Pokud studenti přinesou knihu, k níž se váže dluh, bude jim odpuštěn. Pokud ale knihu nebo dokument, na který se dluh vztahuje, už vrátili před vyhlášením amnestie a dosud nezaplatili dlužnou částku, povinnost ji uhradit nadále trvá. Amnestie se týká pouze knih, neodpouští se dluh za závazky, které vznikly jinými službami knihoven.

Uskutečnila se amnestie knih v této podobě na FF UK již někdy v dřívějších letech?

Ano, amnestie byla vyhlášena již v minulosti, vždy v souvislosti s vydáním nového výpůjčního řádu.

Za který typ výpůjček dluhy nejčastěji vznikají?

Dluhy nejvíce naskakují na prezenčních výpůjčkách, které se standardně nepůjčují domů, je možné si je vypůjčit pouze přes noc či přes víkend. U těchto výpůjček je pokuta nejvyšší, činí 10 Kč za hodinu. Stačí proto pár dnů a dluh naroste poměrně rychle.

Jak vysoké jsou částky u největších dluhů dílčích knihoven za včasné nevrácení knih a kolik knih čtenáři dluží?

Největší dluh, který evidujeme, představují nevrácené knihy z roku 2005. Nejvyšší aktuální dluhy dosahují k 10 000 Kč. Studenti nyní dluží 1700 knih, zaměstnanci 639, z nichž bych za skutečný úspěch považovala 75 procent vrácených titulů.

Co přinese připravovaný výpůjční řád knihovny čtenářům nového?

Nový výpůjční řád vstoupil v platnost první den nového semestru, tedy 18. února 2013. Dojde ke sjednocení čtenářské kategorie studentů, kteří byli dosud rozděleni na studenty a interní a externí doktorandy. Stejně tak bude sjednocena kategorie veřejnosti, jež se dělila na odbornou, širokou a laickou – nyní půjde o externí uživatele. S tím souvisí i další změna: za pozdní vracení výpůjček budou pokutováni i zaměstnanci fakulty. Dále začne být důsledně dodržován tzv. globální blok, tedy zablokování čtenářského konta, pokud čtenář dluží více než 5 knih nebo více než 50 Kč v kterékoliv knihovně Univerzity Karlovy a zároveň pokud má jakýkoliv dluh v Knihovně FF UK.

Má knihovna ještě jiné možnosti, jak čtenáře přimět k navrácení dlužených knih?

Dosud byli čtenáři-hříšníci nepostižitelní a nepostihovaní. Řád má proto přinést změnu – FF UK nechce, aby dlužníkům jejich jednání do budoucna procházelo. Primárně nejde o poškozování fakulty, ale o poškozování ostatních uživatelů knihovny. Právě tím, že někteří čtenáři knihy nevrací, ztrácejí ostatní možnost si tyto knihy či dokumenty půjčit. Řád proto nastavuje takový systém, na základě kterého bude následně možné uplatnit tato práva na vrácení knih, případně na zaplacení finanční sankce, a to i soudní cestou.

Co knihovna očekává od nového výpůjčního řádu a v souvislosti s tím i od probíhající amnestie knih?

Cílem výpůjčního řádu je napravit stav knihovních služeb a získat dlužené knihy v maximální možné míře zpět do knihoven, aby mohly být poskytovány dalším uživatelům.

Jakým způsobem budou o novém výpůjčním řádu a amnestii knih informováni čtenáři knihovny?

Čtenáři se o novém výpůjčním řádu dozví stejným způsobem jako o amnestii knih – každému registrovanému čtenáři bude zaslán prostřednictvím knihovního systému Aleph informační e-mail. Dále bude výpůjční řád standardně vyvěšen na přístupném místě v každé knihovně FF UK. Zároveň se budou muset všichni čtenáři nově zaregistrovat a při první návštěvě knihovny podepíší, že se s novým výpůjčním řádem seznámili.

Mohla byste stručně zmínit, jaké další změny pro vaše čtenáře připravujete?

Nově dostupná je služba ePrezenčka, kdy si čtenáři mohou na terminálu v knihovně přečíst nejžádanější a špatně dostupné knihy knihoven Univerzity Karlovy. Novinkou je i možnost nainstalování terminálu do oborových knihoven, do nynějška to bylo možné pouze v Knihovně Jana Palacha. Díky tomuto společnému projektu knihoven Univerzity Karlovy jsme rozšířili nabídku půjčovaných čteček a tabletů v Knihovně Jana Palacha o iPad.

Z dalších novinek bych ráda zmínila projekt GAUGE (Oxford’s Global Academic User Group Exchange), iniciovaný naší knihovnou, který v letním semestru umožní zpřístupnění klíčových zdrojů nakladatelství Oxford University Press, a to zdarma pro celou Univerzitu Karlovu.

Autor: Radka Mačugová, FF UK
Foto: FF UK

Sdílejte článek: