Studenti UK jsou při získávání stipendií do USA úspěšní. Zkuste to taky

úterý, 05 březen 2013 23:46

Na amerických vysokých školách studuje přibližně 700 Čechů. Můžete mezi nimi být i vy, pokud uspějete v konkurenci ostatních studentů a získáte stipendium od Fulbrightovy komise. Šance máte velké, za uplynulých deset let vyrazilo díky této instituci studovat do USA téměř sedmdesát studentů Univerzity Karlovy.

plaste_text

Fulbrightova komise vznikla v roce 1991 na základě dohody mezi vládami České republiky a Spojených států amerických a jejím cílem je podporovat vzájemné porozumění prostřednictvím vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn, které se uskutečňují na základě vládních stipendijních programů a poradenských a informačních služeb.

Fulbrightova stipendia nejsou, na rozdíl např. od programu Erasmus, určena pro studenty bakalářských programů, ale zaměřují se výhradně na starší a pokročilejší studenty. Usilovat můžete o stipendium pro postgraduální studenty, které je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph. D. pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programu MBA. Nebo se můžete snažit získat Fulbright-Masarykovo stipendium v kategorii pro doktorandy, jež je určeno začínajícím vědeckým pracovníkům, kteří jsou vynikajícími odborníky ve své vědecké oblasti, ale zároveň, podobně jako Masaryk, aktivně působí v občanském nebo veřejném životě svých institucí či komunit.

Více než 40 % stipendistů je z UK

Do studentského programu (existuje také program pro vědce, učitele, lékaře aj.) se obvykle hlásí od dvaceti do čtyřiceti zájemců. „Vybíráme jich mezi pěti až patnácti, a to podle kvality a aktuálních finančních možností programu. Takže šance pro výborné a motivované studenty s jasnou představou o náplni pobytu v Americe je vysoká,“ říká studijní poradce Fulbrightovy komise Jakub Tesař. O úspěšnosti žadatelů z Univerzity Karlovy vypovídá statistika. Za uplynulých deset let poskytla nadace stipendium 112 žadatelům ve studentském programu, z toho jich 53 (tedy 47 %) nosilo index s razítkem Univerzity Karlovy. Za stejné období vycestovalo do USA díky Fulbright-Masarykově programu 37 doktorandů, přičemž 15 z nich (tedy 41 %) studovalo na Univerzitě Karlově.

Studijní poradce Fulbrightovy komise Jakub Tesař radí:

„Nebojte se komunikovat. V České republice nejsme zvyklí se obracet o pomoc na instituce, pokud to není nezbytně nutné. V USA je to jinak, proto se nebojte psát si se školami či profesory, kontaktovat je i v případě, že jste s nimi dosud ve styku nebyli. Podobně se nebojte obracet na Fulbrightovu komisi, ať už na Poradenské centrum nebo na koordinátorky programu.“

O výběru uchazeče rozhoduje jeho „kvalita“, tedy jeho prokázané akademické a odborné výsledky a aktivity, osobnostní vlastnosti či schopnost kvalitně pracovat a dosahovat výsledků, a jeho přihláška, tedy i schopnost tyto výsledky a vlastnosti dobře doložit prostřednictvím kvalitního zpracování přihlášky, která zahrnuje např. i doporučení či motivační dopisy. „Velmi důležité jsou i cíle a dopad plánovaného pobytu v USA s ohledem na dlouhodobou práci a plány uchazeče,“ doplňuje Jakub Tesař. Studovaný obor není rozhodující, jak již ale bylo zmíněno, studentské stipendium se nevztahuje na oblast klinické medicíny a programy pro manažery (MBA).

Kolik peněz získáte

Bojíte se, že vám peníze na studium nestačí? To záleží na tom, co a na které škole chcete dělat. „Pokud chcete do Ameriky odjet na výzkumnou stáž, pak stipendium pokryje prakticky veškeré náklady pobytu. Jestliže chcete studovat na americké univerzitě, stipendium zajistí jen část nákladů. Jak bude velká, záleží na tom, o jak drahou školu se jedná, a také na tom, jak dlouho na ní chcete studovat. Pravděpodobně i z tohoto důvodu většina našich stipendistů dává přednost výzkumné stáži před studiem,“ vysvětluje Jakub Tesař.

Začít s přípravami můžete už teď

Pokud uvažujete o studiu ve Spojených státech amerických, nezaspěte na startu. Ideální je začít s přípravou rok a půl před plánovaným začátkem studia. Určitě si nenechávejte přípravu přihlášky až na konec akademického roku, kdy vás čeká spousta zkoušek a jiných povinností. Nezapomeňte, že právě kvalitně vypracovaná přihláška zvyšuje vaše šance na úspěch.


Zobrazit místo Czech Fulbrighters in the United States 2012-13 na větší mapě

Interaktivní mapa s profily stipendistů v roce 2012/2013

    Modrá: vědci a přednášejícíFialová: stipendisté Fulbright-Masarykova stipendia Žlutá: stipendisté Proshek-Fulbrightova stipendia pro lékařeČervená: postgraduální studenti Tyrkysová: učitelé Růžová: stipendisté programu Huberta Humphreyho Zelená: stipendisté institutů amerických studií

Kalendář pro studenty

Termín

Činnost

Březen, duben

Plánování, příprava na zkoušky, příprava přihlášky

Květen, červen, červenec

Složení zkoušek, příprava přihlášky

Srpen

Dokončení přípravy přihlášky

1. září

Uzávěrka přihlášek do Fulbrightova studentského programu

Polovina září

Pohovor s uchazeči

Konec září

Vyrozumění o výsledku výběrového řízení

1. prosinec

Uzávěrka přihlášek do Fulbright-Masarykova programu

Prosinec–únor

Uzávěrky přihlášek na amerických školách

Březen–duben

Vyrozumění o přijetí/nepřijetí z amerických škol

Červen

Setkání a příprava stipendistů na odlet

Červenec

Vyřizování víza

Srpen

Odlet a zahájení pobytu v USA

Tip iFora:

Navštivte 7. 3. 2013 seminář Jak vybrat vysokou školu v USA, na němž se seznámíte se strategiemi, jak sestavení kvalitního seznamu škol úspěšně zvládnout.

Autor: Lucie Kettnerová
Foto: red.

Sdílejte článek: