Doktorandi dostali prostor pro kreativitu. KTF UK uspořádala mezinárodní konferenci

úterý, 05 srpen 2014 13:09

Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK dává již tradičně studentům doktorandských studijních programů prostor k uveřejňování nových badatelských počinů. V prostorách fakulty proto samotní doktorandi pod vedením proděkana pro vědu doc. Martina Zlatohlávka, Ph. D., uspořádali pro své kolegy vědeckou konferenci, tentokrát nově i v mezinárodním měřítku. Téma konference Cultural Transfer. Umělecká výměna mezi Itálií a střední Evropou bylo záměrně stanoveno tak, aby poskytovalo dostatek prostoru pro svobodu a kreativitu nejmladší badatelské generace ve volbě tématu a jeho uchopení.

stud693

Konference, která se konala 25. dubna, svým rozsahem pokryla umění středověku, novověku i umělecké projevy 20. století. Mezi přispěvateli nebyli pouze zástupci českých univerzit (Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova Univerzita v Brně a další), ale též studenti doktorských programů z univerzit ve Vídni, Varšavě, Krakově, Gdaňsku i v Římě. Přednášelo se tak nejenom v češtině a v angličtině, ale též v němčině a v italštině. Každý posluchač mohl s použitím tlumočnické techniky vyslechnout příspěvek, o který měl zájem, a v jazyce, který mu byl nejbližší. Jednotlivé sekce vedli odborní garanti z řad pedagogů Katolické teologické fakulty UK.

Na konferenci zaznělo mnoho nových poznatků a zajímavých podnětů. Setkání též přispělo k navázání dalších možností vědecké spolupráce a umožnilo vzájemnou konfrontaci jednotlivých metodických přístupů. Přednesené příspěvky budou uveřejněny v připravovaném sborníku, který by měl vyjít letos v červnu.

Autor: Mgr. Ing. Marie Opatrná, Mgr. Magdaléna Nová DiS.
Foto: red.

Sdílejte článek: