Třetího ročníku odborných stáží FF UK se zúčastnil rekordní počet středoškoláků

pondělí, 26 leden 2015 14:12

Filozofická fakulta UK nabízí středoškolským studentům možnost absolvovat odbornou stáž od roku 2012. Letos se projektu s názvem 24 hodin s FF UK zúčastnilo 66 stážistů z celé republiky, což je téměř trojnásobek účasti na pilotním ročníku. Individuální odborný program zajišťovali pracovníci 21 fakultních kateder a ústavů.

staz2_zmTřetí ročník odborných stáží 24 hodin s FF UK se konal od 13. října 2014 do 8. ledna 2015. Zapojené katedry a ústavy vybíraly zájemce na základně motivačních dopisů. Stážisté se pod dohledem odborného školitele účastnili exkurzí, vybraných přednášek a seminářů, setkali se s významnými osobnostmi oboru, vyzkoušeli si roli vysokoškolského studenta účastí na výuce i samostatnou prací. Podle časových možností obou stran se náplň stáže dělila do několika úseků tak, aby bylo 24 hodin programu využito co nejefektivněji.

„Stáž pro mě byla silně informativní. Přiblížila mi, jak funguje nejen FF UK, ale vysoká škola obecně,“ hodnotí stáž Šimon Hanzal, který strávil 24 hodin v Ústavu obecné lingvistiky. „Stáž mi dala možnost podívat se na mé středoškolské studium z velkého nadhledu, a tím zásadně ovlivnila můj přístup ke vzdělávání a motivaci ke studiu,“ doplňuje Šimon.

Tomáš Řehák, stážista v Ústavu politologie, ocenil možnost odborného dohledu nad seminární prací: „Seminární práce navazovala na můj výzkum z předchozí práce SOČ a opět mi přinesla zkušenosti s odbornými texty.“ V rámci stáže v Ústavu politologie navštívili stážisté Ministerstvo zahraničních věcí ČR, zasedání školského výboru Poslanecké sněmovny ČR a zúčastnili se konference na téma Imaginace demokracie. „Na začátku prosince pro nás byla připravena beseda ve Fóru 50 %, kde jsme řešili problematiku kvót pro ženy v politice,“ přibližuje průběh stáže Zuzana Špoutilová. „Stáž pro mě byla velkým přínosem a jen mě utvrdila, že chci studovat politologii a že ji chci studovat na Filozofické fakultě UK,“ uzavřela své dojmy Zuzana.

staz1_zmStážisté oceňovali také vstřícný přístup pedagogů a možnost zažít vysokoškolské studium „na vlastní kůži“. Jsou si ale rovněž vědomi, že škola od svých studentů také něco očekává: „Univerzita Karlova se mi představila jako úžasná instituce, která od svých studentů hodně žádá, ale o to víc jim toho dokáže dát. Pochopila jsem, že vyučující nejen předávají znalosti dalším, ale zároveň mají ke svému oboru krásný a hluboký vztah,“ uvedla v hodnocení stáže Eliška Šidíková, stážistka v Ústavu románských studií.

Společně s projektem Léto s FF UK přispívají stáže k soustavné podpoře středoškolských studentů v jejich odborném směřování. Cílem těchto aktivit, které pořádá Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů FF UK, je představit náplň konkrétních oborů a průběh vysokoškolského studia.

Autor: FF UK
Foto: archiv FF UK

Sdílejte článek: