Naše fakulta potřebuje evaluace na míru, říká Kateřina Volná z FF

pondělí, 21. leden 2013 17:17

Velkou návratnost a plastičtější výsledky si od probíhajícího hodnocení kurzů na Filozofické fakultě UK slibuje vedoucí studijního oddělení Kateřina Volná. Letošní – již elektronická – evaluace se totiž výrazně zjednodušila, zmodernizovala a má i lepší propagaci.

Nynější hodnocení kurzů proběhne na Filozofické fakultě výhradně přes on-line dotazník. Co si od toho slibujete?

Elektronické hodnocení je praktičtější i ekologičtější. Nezabírá čas v hodinách a je opravdu anonymní – dřív si při vyplňování během hodin studenti často stěžovali, že nad nimi pedagog stojí a že může zjistit, kdo jak hodnotil. V nově vyvinuté aplikaci, kterou nyní studenti mohou využívat pro hodnocení kurzů, jsou i možnosti, které papírové dotazníky neumožňovaly: pedagog do dotazníku například může doplnit „svou“ otázku.

volna_katerina693

Kolik vyplněných dotazníků v tomto hodnocení očekáváte?

Už čtyři roky se fakultě daří získávat při evaluacích mezi patnácti až dvaceti tisíci vyplněných dotazníků. Doufám, že hodnocení kurzů posledního zimního semestru se bude blížit k dvaceti tisícům – ale je to na studentech, my jsme jim jen připravili nástroj, zjednodušili jsme dotazník z předchozích let a dál už to v rukou nemáme. Můžu ovšem prozradit, že co nevidět spustíme i možnost hodnotit z mobilu, čímž studentům hodnocení „zpříjemníme“ ještě o něco víc. Návratnost je velice důležitá: čím víc studentů se do hodnocení zapojí, tím víc a plastičtěji výsledky promlouvají.

Mohla byste uvést konkrétní příklad, jak výsledky evaluací zkvalitňují výuku na FF?

Bývaly doby, kdy pedagog na jedné katedře místo semestrální výuky prodával studentům CD s látkou svého předmětu – proti těmto extrémním případům jsou evaluace opravdu účinný lék, to už by si dnes nikdo netroufl. Někdy studenti upozorňují na to, že hodiny příliš často odpadají – bez náhrady –, což může být dobrý impulz pro vedoucího katedry. To je asi nejčastější „konkrétní“ případ.

Taky se několikrát stalo, že hodnocení diagnostikovalo vyloženě problémový rys u konkrétního pedagoga nebo poukázalo na širší problémy oboru, jako například u andragogiky nebo kulturologie. Ale nezlobte se, žádný jmenný seznam vám nedám, evaluace nemají být kladivem studentů na kantory, naopak, mají působit jako zpětná vazba.

Existuje při hodnocení kurzů mezifakultní spolupráce či vzájemná inspirace?

Sledovali jsme zejména „souboj“ papírových a elektronických hodnocení například na Přírodovědecké fakultě UK, která se teď kvůli nízké návratnosti elektronických evaluací vrací k papírovým dotazníkům. Zároveň je zřejmé, že pro Filozofickou fakultu nebudou společné univerzitní evaluační modely nikdy úplně nosné: jsme velmi specifičtí v počtu oborů a v různorodosti otevíraných kurzů. Fakulta prostě potřebuje evaluace na míru.

Autor: FF UK
Foto: FF UK

Sdílejte článek: