Seminář reflektoval zkušenosti při výuce pohybových aktivit zdravotně postižených

pondělí, 26 leden 2015 14:11

Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK uspořádalo 7. listopadu odborný seminář, kterým si připomnělo 10. výročí svého otevření. Seminář měl název Zkušenosti a inovace při výuce pohybových aktivit zdravotně postižených a jejich integrační přínos a kromě teorie přinesl účastníkům i možnost aktivně se zapojit do cvičení.

Seminář zahájil proděkan prof. Václav Bunc, dr. Jan Hruša v dopoledním přednáškovém bloku vystoupil se zprávou o deseti letech činnosti centra v loděnici Regata, na kurzech a akcích u nás a v zahraničí. Dr. Pavel Belšan shrnul zkušenosti s výukou zrakově postižených a vyzdvihnul integrační přínos sportu a pohybových aktivit pro zdravotně postižené a Vladan Princ z firmy Otto Bock ČR společně s doktorem Hrušou seznámili přítomné s nejnovějšími poznatky ve vývoji protéz pro lyžování s nadkolenní amputací.

Absolventky FTVS UK Mgr. Lenka Mirčeva, Mgr. Ilona Kolková a vozíčkářka Mgr. Jarmila Onderková z občanského sdružení Restart promítly zajímavé filmy z potápění vozíčkářů v Chorvatsku a v Egyptě. Na závěr dopoledního bloku vystoupil se svým životním příběhem paralympionik lukostřelec Mgr. David Drahonínský.

Odpolední workshopy odstartovala Mgr. Lenka Honzátková z Centra Paraple, která přítomné seznámila s novými trendy v cyklistice vozíčkářů. „Největší zájem byl o elektrohandbike české výroby, který umožní i kvadruplegikům poznat zážitky z cyklistiky,“ popisuje PaedDr. Jan Hruša, CSc., vedoucí Centra sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK. Bc. Kristýna Kůtová, studentka FTVS UK, pak předvedla s figuranty z řad studentů ukázku volejbalu sedících.

Na závěr bloku workshopů si všichni zacvičili s úžasnou instruktorkou zumby, vozíčkářkou Martou Kaniewskou.

Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK pomáhá už deset let

Hlavním cílem centra je vytváření podmínek pro realizaci sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK a dalších zdravotně postižených – mládeže i dospělých. Soustřeďuje se především na začátečníky, pro které vytváří technické a metodické postupy k osvojení základních pohybových dovedností.

Autor: red.
Foto: archiv J. Hruši

Sdílejte článek: