Filozofická fakulta hostí konferenci mladých lingvistů

úterý, 05 srpen 2014 13:09

Studenti studentům. Tak by se dal nazvat princip konference Lingvistika Praha 2014, která začíná už ve čtvrtek 10. dubna. Odborné setkání pořádá šestice mladých lingvistů, kteří jsou svým studiem a prací spojeni s Filozofickou fakultou UK či s Ústavem pro jazyk český AV ČR.

proksova_textJiž druhý ročník lingvistické konference je určen pro postgraduální studenty, pokročilé magisterské studenty i postdoktorandy lingvistických programů v České republice. „Téma jazyka a jeho výzkumu prostupuje mnoha vědními obory, a proto pozvání neplatí pouze kmenovým lingvistům,“ říká Mgr. Hana Prokšová, doktorandka z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK.

Pro plenární přednášky se povedlo organizátorům získat velmi zajímavé hosty. Konferenci ve čtvrtek 10. dubna v 10:45 otevře Tomáš Duběda z Ústavu translatologie FF UK přednáškou Fonologie výpůjček: „Hosté legalizují svůj pobyt“,  ještě téhož dne ve 13:00 vystoupí přední česká syntaktička Jarmila Panevová z Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK s tématem Syntax jako lingvistická disciplína. V pátek je prostor vyhrazen pro Pavla Machače, ředitele Ústavu obecné lingvistiky FF UK, a jeho přednáškou Zvuk řeči jako realita a fikce.

„Hlavním specifikem celého setkání je pět tematických workshopů, vedených předními odborníky na dané oblasti jazykového výzkumu. Letos připravujeme workshopy: Statistika v lingvistickém výzkumu, Přístupy v sociolingvistice, Specifika vytváření a vytěžování českých a anglických diachronních korpusů, Emoce v jazyceOsvojování mateřského jazyka,“ vyjmenovává Hana Prokšová.

Konference je otevřená všem zájemcům nejenom z Univerzity Karlovy, ale i z jiných škol. Přednášky jsou volně přístupné, do jednotlivých workshopů je však nutné se z kapacitních důvodů předem registrovat, a to na webových stránkách konference. „Od pasivních účastníků workshopů, kteří nepocházejí z Univerzity Karlovy, vybíráme symbolický poplatek 200 Kč, „domácí“ mají celý program zdarma,“ upozorňuje magistra Prokšová.

Kompletní program konference.

Autor: Lucie Kettnerová
Foto: red., archiv H. Prokšové

Sdílejte článek: