Petra Valíčková sbírá jedno ocenění za druhým

středa, 03 duben 2013 20:18

Když studovala Mgr. Petra Valíčková v Austrálii, poslal tamější děkan na Univerzitu Karlovu pochvalu za její studijní výsledky. Po dokončení diplomové práce si odnesla od rektora UK cenu pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů, v květnu si za tutéž práci převezme zvláštní uznání v soutěži studentských prácí, které se věnují tématu souvisejícímu s ekonomickým rozvojem.

valickova_text

Budete svou úspěšnou diplomovou práci nazvanou The Role of Financial Development in Economic Growth: A Meta-Analysis dále rozvíjet během svého doktorandského studijního programu v Institutu ekonomických studií FSV UK?

Daná práce dala základ společnému výzkumu realizovanému se školitelem docentem Romanem Horváthem a doktorem Tomášem Havránkem. Prošla tak určitou revizí a byla poslána do prestižního odborného časopisu Journal of Development Economics. Současně budu daný článek prezentovat na několika odborných konferencích, např. v Nottinghemu. Chtěla bych totiž, aby se tyto přínosné informace dostaly i do zahraničí.

Samotné téma je podle mě už ale vyčerpané, všechny studie, které se tématu věnovaly, jsem už zpracovala. Proto bych se chtěla v rámci své doktorské práce zaměřit na problematiku, jak mezinárodní korporace působící v rozvojové zemi mohou přispívat k jejímu lepšímu fungování. Organizace jako Světová banka jsou skutečnému trhu velmi vzdáleny a neumí analyzovat problémy dané země. Zatímco společnosti, které v oblasti působí za účelem získání maximálního profitu, mohou lépe pochopit problémy, které tu mají, a díky tomu vybudovat skutečně užitečné projekty.

Většinu své diplomové práce jste vytvořila v Austrálii. Jak jste se do této země dostala?

Na stáž do Austrálie jsem se přihlásila přes svou mateřskou Fakultu sociálních věd. Uspěla jsem ale až na podruhé, protože bakalářský program jsem dělala v Brně, takže jsem se nejprve nemohla prokázat dobrými studijními výsledky z UK. Na University of Queensland jsem se zaměřila hlavně na předměty rozvoje ekonomik.

Co pro vás bylo po příjezdu nejnáročnější?

Protože jsem v Čechách už při škole pracovala v Ernst & Young, kde mimochodem pracuji dodnes, neměla jsem moc času zajistit si něco dopředu. Nejsložitější tedy bylo najít si ubytování. Hledala jsem ho tři týdny, mezitím jsem spala v hostelu, kde jsem jeden pokoj obývala s několika cizími lidmi.

V Austrálii je ale poměrně běžné, že se ubytování hledá až po příjezdu, až když se člověk porozhlédne a vidí, kde se nachází škola a kde je to pěkné. Navíc se pak domluvíte s někým, kdo vám lidsky sedne. Mně se napodruhé povedlo domluvit si ubytování se třemi australskými studenty, což mi hodně pomohlo získat povědomí o jejich kultuře. Určitě je ale dobré přijet s předstihem, abyste si našli něco dřív, než začne semestr a poptávka po bydlení se zvýší.

Můžete porovnat studium v Austrálii a u nás?

Neřekla bych, že studium v Austrálii bylo náročnější než studium na Institutu ekonomických studií. Naši studenti by podle mě neměli problém tam uspět. Za velkou výhodu považuji, že na IES studuje v ročníku například jen sto studentů, díky čemuž navážou s pedagogem bližší vztah a mohou ho kdykoliv kontaktovat a zeptat se ho na něco. V Austrálii jste jen jeden z mnoha.

Navíc v Česku musí studenti složit zkoušky, aby se na univerzitu vůbec dostali. Kdo se ale na školu dostane, má už nějaké znalosti, z nichž nějakou dobu třeba vyžije. V Austrálii je to spíše otázka peněz. Studenti ale pak berou školu mnohem vážněji, když si ji museli zaplatit, a učí se hned od začátku semestru.

Měla jste čas i na cestování?

Během stáže jsem napsala velkou část své diplomové práce, protože jsem měla přístup do knihovny s aktuálními informacemi. Na poznávání Austrálie jsem tedy neměla moc času, a proto bych se tam chtěla ještě vrátit.

Za vaše studijní výsledky vám udělil pochvalu děkan University of Queensland. To je na této škole obvyklé?

Kurzy, které jsem si zapsala, jsem absolvovala s velmi dobrým prospěchem, a za to poslal děkan University of Queensland pochvalu a poděkování na domovskou Univerzitu Karlovu. Jak jsem se dozvěděla, tak toto je poměrně výjimečný krok, takže si toho hodně vážím.

Zanedlouho po tom jste získala i cenu rektora. Překvapilo vás to?

Určitě. Nemám o sobě tak vysoké mínění. S diplomovou prací jsem si dala hodně práce a je vidět, že se to vyplatilo.  

Autor: Lucie Kettnerová
Foto: red.

Sdílejte článek: